poradnik frankowicza Wyróżnione

UCHWAŁA SN 13.04.21 – JAK JEJ TREŚĆ WPŁYNIE NA SPRAWY FRANKOWICZÓW

Frankowicze trwają w niepewności, banki wstrzymały procedowanie kwestii związanych z ugodami, a sędziowie obawiają się zalania pozwami niezadowolonych kredytobiorców. 25 marca 2021 roku miała zostać ogłoszona uchwała Sądu Najwyższego, a specjaliści uważali, że będzie bardzo korzystna dla konsumentów. Termin posiedzenia został zmieniony na 13 kwietnia z powodu choroby I prezes Sądu Najwyższego – Małgorzaty Manowskiej. 

25 marca cały skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego miał wypowiedzieć się na temat dowolnej linii orzeczniczej sądów powszechnych dotyczącej sporów frankowych. Jednak rozprawa została odroczona na dzień 13 kwietnia ze względu na stan zdrowia Małgorzaty Manowskiej. Nie ma wątpliwości, że termin zostanie dotrzymany, ponieważ sędziowie orzekający w sprawie otrzymali już zestaw materiałów oraz projekt uchwały przygotowany przez sędzię sprawozdawcę – prof. dr hab. Joannę Misztal-Konecką.

W związku z tym, w dniu 13 kwietnia 2021 roku, sędziowie SN uchwalą postanowienie, którym zostaną związane wszystkie sądy powszechne. Jeśli wierzyć spekulacjom specjalistów uchwała będzie miała znaczący wpływ na pozytywne rozpatrywanie spraw frankowiczów. Dlatego też sądy obawiają się, że tuż po ogłoszeniu postanowienia zostaną zalane znaczną ilością pozwów frankowych. W 2020 roku do sądów wpłynęło ponad 30000 spraw z powództwa frankowiczów, a więc tendencja wzrostowa jest zauważalna, toteż orzeczenie SN nie pozostanie bez echa w sprawie.

Informacje na jakie pytania odpowie SN znajdziesz w tym wpisie Uchwała SN (25.03.2021) w sprawie kredytów we frankach – co to oznacza dla frankowiczów?

Za sprawą uchwały SN, a także kolejnego już wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej postępowania z powództwa frankowiczów będą uproszczone, a sądy będą mogły rozpatrywać sprawy sprawnie i szybko. Toteż profesjonalni pełnomocnicy uważają, że tak naprawdę uchwała wydana przez Sąd Najwyższy może odblokować postępowania gdyż linia orzecznicza będzie klarowna. Co ciekawe, ponad połowa wszystkich spraw frankowych toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, gdzie od kwietnia rusza wyspecjalizowany wydział, który będzie orzekał wyłącznie w sprawach frankowych.

Przeciążenie sądów już jest widoczne

Stan czynnych spraw frankowych orzekanych w pierwszej instancji w Sądzie Okręgowym w Warszawie to około 20 tysięcy powództw. W roku 2020, po opublikowaniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Dziubaków odnotowano prawie trzykrotne zwiększenie wpływów takich pozwów. W bieżącym roku liczba ta nie maleje, w ciągu pierwszego kwartału wpłynęło ich niespełna 5000.

Sędzia Piotr Schab, prezes Sądu Okręgowego w Warszawie wskazuje, że w zależności od treści uchwały SN stan ten może się znacznie zwiększyć. Sąd przygotowując się na natłok spraw nie miał innego wyjścia niż stworzenie odrębnego wydziału, którego wyspecjalizowany skład sędziowski usprawni wyrokowanie w sprawach frankowiczów. Orzeczników w wydziale będzie aż 15. Wszyscy wyspecjalizowani w tego typu sprawach. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby ilość sędziów wzrastała wraz z przewidywanym dużym wpływem pozwów. Sytuacja monitorowana jest na bieżąco, więc decyzje w sprawach kadrowych i organizacyjnych podejmowane będą według skali wzrostu. Według Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie obecna ilość orzeczników jest adekwatna do potrzeb. W wydziale w większości orzekać będą sędziowie, którzy otrzymali nominację do Sądu Okręgowego w Warszawie w lutym tego roku, a są to między innymi sędziowie sądów rejonowych, którzy wyrazili wolę pracy w tym wydziale.

Mniejszy entuzjazm i większe obawy posiadają sędziowie z innych sądów wskazując, że problemy frankowiczów stają się problemem strukturalnym, a od uchwały zależy, czy sądy zostaną pogrążone. Sędziowie nieoficjalnie stwierdzają, że z perspektywy obciążenia sądów lepiej byłoby gdyby Sąd Najwyższy orzekł jednak nie po myśli frankowiczów. Sądy już teraz są znacznie przepełnione a wokandy poszczególnych sędziów mają nawet kilkaset spraw. Ponadto sędziowie wydziałów cywilnych prognozują, że pandemia wpłynie na znaczny przypływ spraw rodzinnych, których ze względu właśnie na pandemię nie zostały składane w sądach.

Prezesi sądów wypowiadają się w podobnym tonie, wskazując, że sprawy frankowe stwarzają pewien poziom niepewności w sądach, a ilość ewentualnych powództw trudno ocenić. Jeśli uchwała będzie korzystna dla frnakowiczów, wówczas naturalną sytuacją będzie wysyp spraw, natomiast jeśli orzeczenie SN będzie neutralne, liczba spraw i tak wzrośnie lecz nie aż tak drastycznie. Co ciekawe w opozycji do tego stoją frankowicze i ich pełnomocnicy.https://youtu.be/GhUQUhZ_8m8

Szybkość zapadania wyroków

Uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego będzie mieć podobny wpływ na kredytobiorców jak wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Dziubak i większość z nich skłoni do złożenia w sądzie pozwu. W skutek orzeczenia SN, sądy dostaną klarowne wytyczne i wskazówki co do sposobu wydawania orzeczeń, a to powinno ułatwić im prowadzenie postepowań. W Polsce co roku wpływa blisko 100 tys. pozwów w związku z polisami komunikacyjnymi, a żaden z sądów nie narzeka, że zostają zalani postępowaniami, a to dlatego, że SN wydał rozstrzygnięcie najbardziej wątpliwych kwestii co ułatwiło i przyspieszyło wydawanie postanowień w sprawach ubezpieczeń. Per analogiam można stwierdzić, że uchwała pomoże sądom w usprawnieniu procesu, a małe sądy, do których trafia niewiele spraw frankowych dostaną pomoc i wsparcie dzięki rozstrzygnięciu wątpliwych kwestii dotyczących frankowiczów. Obecnie często zdarzało się, że sądy te przekierowywały sprawy do sądu warszawskiego, a ten jest najbardziej obciążony. Dzięki uchwale sytuacja ta nie powinna mieć więcej miejsca.

Niezależnie od tego czy uchwała zostanie podjęta w kwietniu czy później spowoduje większą skłonność do pozywania banków przez konsumentów. Zachęcająca będzie krótsza, łatwiejsza i lepiej rokująca ścieżka wyrokowania sądów. Podobną tendencję prowadzenia spraw można było zauważyć po wyroku TSUE, po których wyroki w pierwszej instancji zapadały nawet w 1,5 roku. Prognozuje się, że za sprawą uchwały SN efekty będą jeszcze bardziej odczuwalne. Już zdarzają się sprawy w których sąd wyznacza raptem jedną rozprawę. Przyczyniła się do tego również nowelizacja kodeksu postepowania cywilnego, dzięki której wszystkie dowody z dokumentów i zeznań świadków mogą zostać przeprowadzone w formie pisemnej, a sama rozprawa służy do poznania stron. Sędziowie coraz chętniej korzystają z możliwości jakie dają przepisy KPC. Toteż możliwe, że sądom uda się poradzić z nadmierną ilością spraw wyłącznie za sprawą dobrej organizacji pracy i pilnowania terminów.

W dwóch instancjach zdarza się, że wyroki będzie można uzyskać w ciągu trzech lat. Najlepsze kancelarie mają wyroki prawomocne nawet w 2 lata. Pomocny może okazać się kolejny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskiej, którego wydanie planowane jest na 29 kwietnia. TSUE planuje odpowiedzieć na pytania Sądu Okręgowego w Gdańsku, a jedno z nich dotyczy tego, czy bank po stwierdzeniu nieważności umowy może wejść na drogę sądową i pozwać konsumenta o wynagrodzenie z tytułu korzystania z kapitału banku. Sprawa, która trafiła do TSUE może stać się wskazówką dla członków składu Izby Cywilnej SN, którym to I Prezes Sądu Najwyższego zadała podobne pytanie.

Przerzucana odpowiedzialność

Sędziowie wskazują, że sprawy frankowe winny zostać uregulowane ustawą, ponieważ w obecnym stanie rzeczy odpowiedzialność przerzucana jest na sądy, których funkcjonowanie obecnie jest już na granicy wydajności. Jednocześnie widać, że ustawodawca niechętnie podchodzi do podjęcia działań w tym zakresie.

Jeśli z naszego tekstu dowiedziałeś się czegoś ciekawego POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU dla Ciebie to tylko kliknięcie, dzięki któremu zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych informacji w sprawach frankowiczów, a dla nas zachęta do dalszego tworzenia pomocnych treści. Dziękujemy! 

 

 

 

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4]

Anna Trojak

24h na dobę analizuje najważniejsze dla Frankowiczów wydarzenia i dba aby informacje te trafiły jak najszybciej do odbiorców. Wraz z ekspertami, doradza Czytelnikom w sprawach konsumenckich, prawnych. Informuję o zmianach przepisów i ciekawych wyrokach sądów w sprawach frankowych.

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz