wiadomości frankowicze Wyróżnione

TSUE wydał wyrok C-520/21! BANKOM nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z Kapitału. TOTALNE ZWYCIĘSTWO FRANKOWICZÓW!

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał w dniu dzisiejszym wyrok o zasadniczym znaczeniu dla sektora bankowego i tzw. frankowiczów, czyli osób zaciągających kredyty we frankach szwajcarskich. Orzeczenie to skupiało się na pytaniu, czy po unieważnieniu umowy kredytowej ze względu na praktyki nadużyciowe bank może domagać się wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przez kredytobiorcę. W polskich sądach toczy się obecnie wiele tysięcy spraw dotyczących kredytów frankowych.

Wyrok TSUE C-520/21 Totalna WYGRANA frankowiczów i absolutna porażka banków

Właśnie ogłoszono wyrok TSUE w sprawie C – 520/21, który stanowi triumf dla kredytobiorców frankowych, potwierdzając jednoznacznie, że przepisy dyrektywy konsumenckiej 93/13/EWG powinny być interpretowane na korzyść konsumentów.

Wyrok TSUE podważa retorykę banków według, których prawo pozwalało bankom na domaganie się dodatkowych świadczeń od konsumenta w przypadku uznania umowy kredytu za nieważną z powodu zawarcia w niej nieuczciwych warunków umownych.

Równocześnie, wyrok potwierdza, że w takiej sytuacji konsument ma prawo domagać się od banku dodatkowych świadczeń, oprócz zwrotu pieniędzy zapłaconych na podstawie nieważnej umowy oraz zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

Jest to niebywały sukces TSUE i wielkie zwycięstwo polskiego konsumenta. Obaliło to mit, że z bankiem nie można wygrać i że bank zawsze wróci po swoje. TSUE wyraźnie sprzeciwia się takim praktykom, wskazując polskim sądom drogę do oddalania roszczeń banków o korzyści z tytułu nieważnej umowy. Jednocześnie, trybunał nie wyklucza możliwości dochodzenia przez pokrzywdzonego konsumenta roszczeń o dodatkowe świadczenia.

Dzisiejszy wyrok TSUE to wielki krok naprzód w walce o prawa konsumentów. Jest to zwycięstwo frankowiczów, które może mieć daleko idące konsekwencje dla przyszłych decyzji sądów krajowych dotyczących roszczeń wynikających z umów kredytowych. To wydarzenie otwiera nowy rozdział w historii walki z bankowym bezprawiem.

Powody sporu i znaczenie decyzji TSUE

W Polsce banki udzieliły łącznie około 750 tys. kredytów we frankach szwajcarskich. Spośród nich około 400 tys. już spłacono, natomiast w polskich sądach toczy się obecnie 130 tys. spraw kredytobiorców przeciwko bankom.

Głównym problemem dla frankowiczów jest fakt, że osłabienie złotego w stosunku do franka szwajcarskiego sprawiło, że raty kredytów, jak i kwota kapitału do spłaty, znacznie wzrosły. Kredytobiorcy, którzy mieli problemy ze spłatą swoich zobowiązań, skierowali swoje sprawy do sądów, gdzie w ponad 90% przypadków wygrywają spory z bankami.

Niektóre banki zaczęły pozywać swoich klientów o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z ich kapitału, co spowodowało zahamowanie zapału frankowiczów do pozywania banków. To właśnie tę kwestię rozstrzygnął dzisiaj TSUE.

Konsekwencje wyroku

Decyzja TSUE ma kluczowe znaczenie dla rozwoju sytuacji kredytobiorców i banków. Orzeczenie TSUE jest zgodne z opinią rzecznika generalnego trybunału w sprawie kredytów frankowych i oznacza, że poszkodowani kredytobiorcy mogą dochodzić odszkodowań od banków.

Odpowiedź TSUE na pytanie, czy bankom należy się wynagrodzenie za korzystanie z ich kapitału przez kredytobiorców w sytuacji unieważnienia umowy kredytowej, jest kluczowe dla dziesiątek tysięcy spraw toczących się obecnie w polskich sądach. Większość z tych spraw jest rozstrzygana na korzyść kredytobiorców.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz