Frankowicze najważniejsze wiadomości Wyróżnione

TSUE o skutkach zamieszczenia klauzul abuzywnych w umowach kredytów frankowych

W dniu 14 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał kolejny wyrok (sprawa C‑118/17) na skutek pytania prejudycjalnego dotyczącego skutków zamieszczenia klauzul abuzywnych (niedozwolonych) w umowach kredytu hipotecznego powiązanego z walutą szwajcarską. W uzasadnieniu czytamy, że sądy krajowe mogą skorzystać z kilku możliwości i wybrać wariant najbardziej korzystny dla kredytobiorcy, tj. albo umowę unieważnić albo utrzymać w mocy, ale bez zapisów niedozwolonych (abuzywnych), albo utrzymać umowę w mocy zastępując klauzule abuzywne obowiązującymi przepisami, jeżeli takie występują w przepisach krajowych.

więcej informacji

https://www.infor.pl/prawo/umowy/finanse/2942330,TSUE-o-skutkach-zamieszczenia-klauzul-abuzywnych-w-umowach-kredytow-frankowych.html?fbclid=IwAR3QmWP5oHLfUGfPuiW5d15DLYU4HTIfsy10L1fgXg4YqCc8ZaWWb9fMy0s