wiadomości frankowicze Wyróżnione

To MUSISZ zobaczyć bo tyle spraw NAPRAWDĘ PRZEGRYWAJĄ Frankowicze

Batalia pomiędzy Frankowiczami a bankami toczy się zarówno na salach sądowych, jak i w przestrzeni publicznej. Pomimo skrajnie niekorzystnej dla sektora bankowego opinii Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, banki próbują wycisnąć co się da z aktualnej sytuacji, licząc jeszcze na naiwność co poniektórych kredytobiorców. Proponując Frankowiczom niekorzystne ugody, konsultanci bankowi nieraz posługują się nieprawdziwymi informacjami sugerując, że odsetek kredytobiorców wygrywających w sądach jest bardzo niski, a walkę sądową o unieważnienie nieuczciwej umowy porównują do grania na giełdzie. Jaka jest prawda, można zobaczyć na wykresach przygotowanych w oparciu o dane zebrane przez stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu. Jeżeli masz wątpliwości, zobacz jak przedstawia się sytuacja i ile spraw NAPRAWDĘ przegrywają Frankowicze. W 2023 roku liczba przegranych przez kredytobiorców w II instancji spraw wynosi 0, a w całym 2022 roku Frankowicze wygrali łącznie w II instancji 2.035 spraw (95,5 proc.) na 2.131 zakończonych postępowań. 

  • Frankowicze od kilku lat mają wyraźną przewagę w sądach nad bankami. Od końca 2019 roku udział wygranych spraw w ogólnej liczbie wyroków wydanych przez sądy stale rośnie, co widać na wykresach przygotowanych przez stowarzyszenie SBB.
  • Korzystna dla kredytobiorców linia orzecznicza jest mocno ugruntowana. Począwszy od II kwartału 2021 odsetek wygrywanych przez Frankowiczów spraw w II instancji nie spada poniżej 90 proc., a w ostatnim roku wyniósł on ponad 95 proc.
  • Według danych zebranych przez SBB, od początku 2023 roku Frankowicze nie przegrali prawomocnie żadnej sprawy. 100 proc. przegranych zaliczyły banki.
  • Od września 2021 roku znacząco wzrosła liczba wydawanych przez sądy wyroków prawomocnych. W roku bieżącym powinno ich być jeszcze więcej, bo rośnie liczba postępowań rozpatrywanych przez sądy II instancji.

Statystyki spraw sądowych bezlitosne dla banków

Pozycja Frankowiczów w sporze z bankami nie była jeszcze nigdy tak korzystna jak obecnie. Nie dość, że kredytobiorcy wygrywają w sądach grubo ponad 95 proc. spraw (także prawomocnie), to banki praktycznie utraciły szanse na przyznanie im przez TSUE prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nieuczciwych umów. Jedyny ratunek instytucje te widzą w ugodach pozwalających na wyeliminowanie ryzyka prawnego związanego z wysokim prawdopodobieństwem przegrania kolejnych procesów sądowych.

Aby zatrzymać falę pozwów banki próbują nakłaniać kredytobiorców do niekorzystnych ugód, nierzadko posługując się zmanipulowanymi lub wręcz nieprawdziwymi informacjami. Podczas negocjacji przedstawiciele banków wysuwają często argument, że odsetek wygranych spraw przez Frankowiczów jest niewielki, a samo wejście na ścieżkę sądową porównują do loterii lub gry na giełdzie. Niektórzy kredytobiorcy, pomimo nauczki sprzed kilkunastu lat, ponownie dają wiarę bankom i godzą się na ugody, które mogą bezpowrotnie zamknąć im drogę do unieważnienia wadliwej umowy frankowej.

Liczby są dla banków bezlitosne i ukazują prawdę na temat sytuacji w sądach. Stowarzyszenie SBB, w oparciu o dane zebrane od kancelarii reprezentujących Frankowiczów w sądach oraz z innych dostępnych źródeł, przygotowało prezentację pokazującą na wykresach jak w ujęciu kwartalnym na przestrzeni lat 2017-2023 wyglądał liczbowo i procentowo stosunek spraw wygranych oraz przegranych przez Frankowiczów w II instancji sądowej.

Jeżeli nie wierzysz w szanse powodzenia swojej sprawy w sądzie, koniecznie zobacz ile spraw NAPRAWDĘ przegrywają Frankowicze, a nie polegaj na nieprawdziwych informacjach kolportowanych przez banki.

Źródło: https://www.facebook.com/groups/SBBStowarzyszenieNGO/posts/2025443874297247/

Frankowicze w 2023 roku NIE przegrali żadnej sprawy w II instancji

Jak można wywnioskować z prezentacji przygotowanej przez SBB, w roku bieżącym Frankowicze nie przegrali żadnej sprawy w II instancji. Od początku roku kancelarie zaraportowały 15 wyroków wydanych przez sądy II instancji i żaden z nich nie był korzystny dla banków. Natomiast w roku 2022 zapadło przynajmniej 2.131 wyroków w sprawach frankowych wydanych w postępowaniach II instancji sądowej, z czego 2.035 (95,5 proc.) to wygrane Frankowiczów, a tylko 96 (4,5 proc.) stanowią przegrane kredytobiorców.

Oczywiście nie zawsze tak było, co doskonale widać na wykresie liniowym, na którym krzywa przedstawiająca wygrane Frankowiczów wyraźnie zaczyna się piąć w górę od III kwartału 2019 roku. Właśnie w tym kwartale, dokładnie 3 października 2019 roku, TSUE wydał przełomowy wyrok w sprawie C-260/18, która przeszła do historii jako Dziubak vs. Raiffeisen. Od tego momentu polskie sądy zaczęły unieważniać masowo umowy kredytów powiązanych z kursem szwajcarskiej waluty, a Frankowicze zyskali wyraźną przewagę w sądach.

Do końcówki roku 2019 sytuacja kredytobiorców walczących w sądach o sprawiedliwość nie była aż tak różowa. Na ogół górą były banki lub wyroki rozkładały się w stosunku 50/50. Wyjątkiem był drugi kwartał roku 2018, kiedy Frankowicze wygrali w II instancji około 67 proc. spraw. Natomiast począwszy od III kwartału 2019 roku, kiedy Frankowicze wygrali ok. 76 proc. spraw, banki były już permanentnie na przegranej pozycji.

W IV kwartale 2019 roku kredytobiorcy wygrali w II instancji około 72 proc., w I kw. 2020 – 63 proc., w II kw. 2020 – 72 proc., w III kw. 2020 – 87 proc., w IV kw. 2020 – 77 proc.,  I kw. 2021 – 81 proc., w II kw. 2021 – 95 proc., w III kw. 2021 – 97 proc., w IV kw. 2021 – 97 proc., w I kw. 2022 – 95 proc., w II kw. 2022 – 93 proc., w III kw. 2022 – 99,5 proc., w IV kw. 2022 – 96 proc. Począwszy od II kwartału 2021 roku odsetek wygranych Frankowiczów utrzymuje się stale powyżej 90 proc., a w I kwartale 2023 roku Frankowicze wygrali 100 proc. spraw w II instancji!

Rośnie liczba wyroków prawomocnych

Poza miażdżącą przewagą Frankowiczów nad bankami, powodem do zadowolenia jest także wyraźny przyrost liczby wyroków prawomocnych. Tylko prawomocny wyrok unieważniający umowę pozwala pozbyć się toksycznego kredytu i uwolnić nieruchomość od obciążenia hipoteką.

Do września 2021 roku prawomocnych orzeczeń w sprawach frankowych zapadało kwartalnie nie więcej niż 100. Sytuacja uległa zmianie w momencie, kiedy stało się jasne że sparaliżowany wewnętrznymi sporami Sąd Najwyższy nie podejmie tzw. dużej uchwały, która miała kompleksowo uregulować wszelkie wątpliwości prawne dotyczące orzekania na gruncie kredytów w CHF. Sądy powszechne zdały sobie sprawę, że muszą liczyć na siebie oraz wydawać wyroki w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie.

Zwlekanie z zakańczaniem spraw doprowadziłoby tylko do jeszcze większego zakorkowania sądów. Dlatego w IV kwartale 2021 r. zapadło już 445 wyroków w postępowaniach drugoinstancyjnych, w I kw. 2022 r. było ich 606, w II kw. 2022 r. – 656, w III kw. 2022 r. – 416, a w IV kw. 2022 r. – 453. Trzeba pamiętać, że dane te mogą być niepełne, bo nie ma jednej ogólnokrajowej bazy wyroków wydanych w sprawach frankowych.

W roku bieżącym prawnicy przewidują rekordową liczbę wyroków prawomocnych, bo coraz więcej spraw jest już na etapie II instancji sądowej. Grubo ponad 90 proc. spraw zakończy się unieważnieniem umowy – taki trend utrwalił się już w orzecznictwie polskich sądów.

 

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz