analiza umowy kredyt we frankach

SPRAWY KREDYTY FRANKOWE NORDEA ( PKO BP ) – ANALIZA UMOWY, POZEW, WYROKI

Kredyty frankowe dzielą się na kredyty indeksowane i denominowane, poszczególne banki zwykle stosują jednakże jeden z podanych rodzajów kredytów. W przypadku Nordea Bank Polska S.A., którego następcą prawnym jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., powszechny był kredyt denominowany, czyli kredyt w którym wysokość zadłużenia we franku szwajcarskim oblicza się według kursu kupna tej waluty w dniu podpisania umowy. Tego rodzaju umowy również jednakże zawierają niedozwolone postanowienia umowne, i tak jak w przypadku kredytów indeksowanych, sądy często orzekają o ich nieważności.

Jakie zapisy niedozwolone (klauzule abuzywne) mają umowy NORDEA BANK?

W umowach kredytowych zawieranych przez Nordea Bank przede wszystkim znaleźć można zapisy, które stanowiąc o zasadach przeliczania kredytu, odnosiły się do tabeli kursów ustalonej przez Bank, za niedozwolone uznano więc następujące postanowienia umowne:

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie na złote kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów, obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych” oraz „Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu wypłaty środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.”

Przykład zapisu niedozwolonego z umowy NORDEA-HABITAT

Wskazane postanowienia w ocenie sądów stanowią niedopuszczalne postanowienia umowne i w wielu przypadkach, właśnie z tego powodu, umowy kredytowe zostawały uznane za nieważne.

Stosowane przez Nordea Bank postanowienia dotyczące zasad ustalania kursów wymiany walut są bowiem sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy kredytobiorców.

Przykład zapisu niedozwolonego z umowy NORDEA-HABITAT

Judykatura jest w tym zakresie zgodna, że postanowienia te wprowadzają rażącą dysproporcję praw i obowiązków stron, przyznając jedynie jednej z nich, w tym przypadku Bankowi, uprawnienie do dowolnego ustalania kryteriów wpływających na wysokość świadczeń stron, przy jednoczesnym odebraniu kredytobiorcy możliwości do weryfikowania poprawności działania silniejszej strony umowy.

Przeczytaj: Sztuczna inteligencja sprawdzi umowę i powie czy frankowicz może pozwać bank.

 

Poza stwierdzeniem abuzywności owych postanowień, sądy niejednokrotnie odnosiły się również do kwestii waluty umowy, a mianowicie, w jakiej walucie kredyt jest udzielany i tutaj został wypracowany zgodny pogląd, że walutą kredytu denominowanego jest złoty. 

Przykład zapisu niedozwolonego z umowy NORDEA-HABITAT

Powyższy zapis o spłacie rat wg kursu sprzedaży jest to zapis identyczny jak klauzula 3179 z Rejestru UOKiK.

Na tle omawianych postanowień sądy odniosły się również do momentu badania ich niedozwolonego charakteru stwierdzając, że badanie abuzywności zapisów umowy powinno dokonywać się według stanu zawarcia umowy i towarzyszących temu okoliczności, niezależnie od sposobu wykonywania samej umowy.

W orzecznictwie wielokrotnie podkreślono, że ocena postanowień umowy dokonywana być powinna według zasad przewidzianych w art. 3851 Kodeksu cywilnego, a zatem według stanu z chwili jej zawarcia oraz w okolicznościach jej zawarcia, przy uwzględnieniu umów pozostających z nią w związku.

Ranking Kancelarii Frankowych

 

Co można zrobić z umowami frankowymi Nordea Bank?

Jeśli jeszcze nie wiesz co to jest unieważnienie kredytu frankowego oraz odfrankowienie kredytu koniecznie obejrzyj materiał zamieszczony poniżej gdzie w prosty sposób podajemy na czym polegają te rozwiązania oraz jakie są ich skutki

 

 

 

Ile można odzyskać pozywając PKO BP za umowę frankową NORDEA BANK?

Aby poznać dokładne sumy w każdym przypadku należy zrobić indywidualne wyliczenia. Niezbędne są do tego dokumenty z banku takie jak historia spłatu kredytu. Istnieją jednak specjalne kalkulatory dla Frankowiczów, które pozwalają na podstawie informacji z samej umowy szybko wyliczyć w przybliżeniu jakie korzyści można odnieść z pozwania PKO BP. Kalkulatory te liczą także ile będzie można odzyskać gdy PKO BP będzie proponował ugody na zasadach KNF

 

Czy warto czekać na ugody z bankiem PKO BP

Warto wspomnieć, że nawet jeśli PKO BP zaproponuje ugody w sprawach frankowych to nie będą to ugody dla wszystkich. W pierwszej kolejności będą to z pewnością ugody dla osób, które już pozwały bank. Obecnie już PKO BP nieśmiało proponuje ugody dla tylko tym którzy pozwali bank . Czy jednak warto czekać na te ugody? Odpowiedź znajdziesz w naszych materiałach wideo

Wyroki sądów w sprawach Frankowiczów przeciwko Nordea Bank

Obecnie Frankowicze reprezentowani przez dobre Kancelarie Frankowe regularnie wygrywają sprawy z PKO BP w sądzie. Przykładów wygranych obecnie są już setki i na stronach Internetowych dobrych prawników od spraw frankowych z pewnością każdy znajdzie wiele takich przykładów.

 

Jaki prawnik do unieważnienia umowy z PKO BP

Przypominamy, że sprawy frankowiczów przeciwko bankowi NORDEA oraz PKO BP to jedne z najtrudiejszych spraw dotyczących kredytów pseudofrankowych. W Polsce jest obecnie tylko kilka kancelarii które posiadają sukcesy w walce z tymi bankami. Dlatego zalecamy wybór tylko kancelarii adwokackiej lub radców prawnych z dużym doświadczeniem.

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.6]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

1 Opinia

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz

  • witam Państwa,

    Którego prawnika w Polsce zalecają Państwo do przeprowadzenia sprawy frankowej przeciwko PKO BP ( nordea ) – będę wdzięczy za informacje.

    pozdrawiam
    Waldemar