analiza umowy kredyt we frankach

Sprawy frankowe Bank Millennium – analiza umowy, pozew, wyroki

W przypadku kredytów indeksowanych, zwanych inaczej waloryzowanymi, zarówno kwota zobowiązania i waluta kredytu są określone w walucie polskiej, jak również sam kredyt jest wypłacany w złotych polskich, jednakże na dzień wypłaty kredytu, kwota ta jest przeliczana na walutę obcą, po jej bieżącym kursie, co oznacza, że kwota wyrażona w walucie obcej stanowi podstawę do wyliczenia rat kapitałowo odsetkowych.

Klauzule niedozwolone w umowach Banku Millennium

Kredytobiorca w takim więc przypadku otrzymuje harmonogram spłat w walucie obcej, jednak spłata rat dokonywana jest już w złotówkach, po bieżącym kursie wymiany tej waluty z dnia spłaty raty. 

Umowy w takim kształcie oferował m. in. Bank Millenium, gdy kredytobiorcy postanowili jednak poszukać sprawiedliwości w sądzie, szybko okazało się, że w umowach tych znajduje się wiele klauzul niedozwolonych, a więc takich, które dla kredytobiorcy nie są wiążące, więc pobrane na ich podstawie pieniądze bank powinien zwrócić klientowi.

W zakresie niedozwolonych postanowień umownych Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał wiele wyroków w których uznał, iż dany zapis stosowany w umowie stanowi postanowienie abuzywne, a kilka z tych wyroków dotyczyło zapisów stosowanych przez Bank Millenium, żeby więc odnaleźć interesujące orzeczenia, wystarczy zapoznać się z rejestrem klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

W rejestrze tym, pod numerem 3178, umieszczona została klauzula dotycząca indeksacji, stosowana przez Bank Millenium, zakazane jest więc przez Bank stosowania następującego zapisu: 

„Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.” 

Niedozwolony zapis w umowie banku Millennium

Klauzula ta została uznana za niedozwoloną, gdyż to bank ustala kurs kupna waluty, a zatem nie wiadomo jakie okoliczności i czynniki wpływają na ustalenie owego kursu, jest on w pełni zależny od uznania banku, a zatem Sąd uznał, że taki zapis narusza interesy konsumenta, gdyż jest sprzeczny z dobrymi obyczajami. 

Zobacz: Sztuczna inteligencja sprawdzi umowę i powie czy frankowicz może pozwać bank.

W uzasadnieniu do wydanego orzeczenia Sąd podkreślił ponadto, że bank miał możliwość nie tylko ustalenia w dowolny sposób wysokości kursu waluty, na poziomie znacznie przekraczającym rynkowy kurs wymiany, ale również przyjęcie takiego kursu z danego dnia, który będzie dla niego najkorzystniejszy, co tym samy naraziło konsumenta na dodatkowe koszty, niezależne od kosztów związanych ze zmianą rynkowych kursów walut.

Niedozwolony zapis w umowie banku Millennium

Powyższy zapis o spłacie rat wg kursu sprzedaży jest tożsamy z klauzulą 3179 z Rejestru UOKiK

Z podobnego powodu, a więc ze względu na całkowitą swobodę banku w ustalaniu kursu sprzedaży, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolony uznał zapis dotyczący spłaty kredytu w brzmieniu: „W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty”, jeśli więc i w twojej umowie jest podobny zapis, wiedz, że bank nie może go stosować.

Ranking Kancelarii Frankowych

Sąd w wydanym orzeczeniu jednoznacznie stwierdził, że skoro konsument nie ma żadnego wpływu na kurs sprzedaży waluty obcej, a jest on ustalany arbitralnie przez drugą stronę, przy uwzględnieniu kryteriów całkowicie dowolnych, gdyż zależnych od stanowiska i decyzji banku, to nie można mówić, aby mechanizm zawarty w klauzulach nie był abuzywny.

Poza wskazanymi powyżej przykładami klauzul niedozwolonych, Bank Millenium „ma na sumieniu” jeszcze inne zapisy, które możesz skutecznie kwestionować w sądzie, a które dotyczą całkowitego koszty kredytu.

Bank w tym przypadku stosował bowiem zwykle bardzo sprytny mechanizm i wyliczając całkowity koszt kredytu „zapominał” o spreadzie, przez co koszt ten był w umowach zaniżany, a więc tak naprawdę zostałeś takim oto sposobem wprowadzony w błąd przez bank, jeśli oczywiście rzeczywiste koszty kredytu były wyższe niż te wskazane w umowie.

Unieważnienie i odfrankowienie umowy Banku Millennium

Wprowadzenie w błąd przez bank ma jednak bardzo doniosłe konsekwencje prawne, gdyż daje ci to podstawy do żądania unieważnienia zawartej umowy kredytowej lub możesz domagać się by twój kredyt został uznany za kredyt złotówkowy, z pominięciem indeksacji, a więc wówczas powstaje po twojej stronie roszczenie o zwrot przez bank nadpłaty, która powstała na skutek uiszczania zawyżonych rat.

Jeśli jeszcze nie wiesz co to jest unieważnienie kredytu frankowego oraz odfrankowienie kredytu koniecznie obejrzyj materiał zamieszczony poniżej gdzie w prosty sposób podajemy na czym polegają te rozwiązania oraz jakie są ich skutki

 

Ile możesz zyskać składając pozew przeciwko Bankowi Millennium

Jeśli chcesz wstępnie ustalić ile możesz zyskać lub odzyskać w przypadku pozwania banku możesz to zrobić w kilka minut. Korzystając ogólnodostępnych kalkulatorów dla Frankowiczów otrzymasz przybliżone wyniki podając jedynie kilka danych ze swojej umowy z bankiem. Musisz jednak wiedzieć, że są to wyliczenia przybliżone i jeśli chcesz dokładnie wiedzieć ile możesz odzyskać potrzebujesz harmonogramu spłaty kredytu ( dokument ten możesz uzyskać z banku ). Następnie na podstawie harmonogramu wyliczeń dokonują analitycy kancelarii frankowych

Bank Millennium zaczął rozsyłać do kredytobiorców coś co nazywa ugodami. Nie są to ugody zasadach KNF, które liczą kalkulatory. Nagraliśmy na temat tych ugód osobny materiał video

Jaką kancelarię wybrać do sprawy frankowej z Bankiem Millennium

Frankowicze obecnie wygrywają większość spraw. Jednak wygrane o których słyszysz na codzień to sprawy prowadzone przez najbardziej doświadczone Kancelarie Frankowe. Wybór prawnika do sprawy frankowej to dość skomplikowana sprawa. Nagraliśmy na ten temat poradnik, dzięki któremu dowiesz się czym się kierować poszukując kancelarii do sprawy przeciwko Bankowi Millennium i na co szczególnie uważać.

 

Wyroki wygrane frankowiczów Bank Millennium – przykłady

Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXVIII C 873/21, wyrok z dnia 28.05.2021 r.
Sad Okręgowy w Warszawie, sygn. akt II C 1213/19, wyrok z dnia 03.02.2021 r.
Sąd Okręgowy we Wrocławiu, sygn. akt I C 435/17, wyrok z dnia 13.02.2020 r.
Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów, sygn. akt II C 2779/18, wyrok z dnia 06.02.2020 r.
Sąd Okręgowy we Wrocławiu, sygn. akt XII C 1379/18, wyrok z dnia 4.02.2020 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt III C 807/17, wyrok z dnia 03.01.2020 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 1337/19, wyrok z dnia 03.01.2020 r.
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, sygn. akt I C 397/17, wyrok z dnia 5.06.2019 r.

Jeśli z naszego tekstu dowiedziałeś się czegoś ciekawego POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU dla Ciebie to tylko kliknięcie, dzięki któremu zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych informacji w sprawach frankowiczów, a dla nas zachęta do dalszego tworzenia pomocnych treści. Dziękujemy! 

 

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz