wiadomości frankowicze

Sprawdź czy Tobie opłaca się podpisać ugodę za kredyt we frankach? SKUTKI + SYMULACJA UGODY Z BANKIEM

Jeżeli jesteś w gronie „szczęśliwców”, którym bank zaproponował ugodę polegającą na przekształceniu kredytu frankowego w złotowy lub zamierzasz wnioskować o możliwość wszczęcia mediacji, koniecznie zapoznaj się z naszą SYMULACJĄ i sprawdź czy Tobie opłaca się podpisać ugodę.

Posiadacze kredytów frankowych mają dylemat, bo banki po długim okresie zapowiedzi uruchomiły wreszcie UGODY. W takiej sytuacji Frankowicz ma trzy możliwości:

 1. spłacać dalej kredyt na dotychczasowych zasadach
 2. zainwestować w proces sądowy
 3. podpisać z bankiem ugodę

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, która opcja będzie dla Ciebie najlepsza, bo wszystko zależy od indywidualnej sytuacji i szczegółów propozycji ugodowej. Pomocne mogą być jednak poniższe informacje, z których dowiesz się dlaczego banki proponują ugody, czy są one korzystne, kto na nich zyskuje.

Banki zachęcają do ugód, bo są one dla nich o wiele bardziej korzystne niż proces sądowy

Z wieloma Frankowiczami kontaktowali się w ostatnich miesiącach pracownicy banku, aby zaproponować mediacje zmierzające do wypracowania ugody. W niektórych bankach propozycje ugodowe zostały przekazane także za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Natomiast takie banki jak PKO BP, ING Bank Śląski oraz BOŚ oczekują, że to klient zgłosi się do nich i wypełni wniosek o wszczęcie mediacji.

Część banków proponuje ugody na warunkach zbliżonych do propozycji Szefa KNF z grudnia 2020 roku. Inne realizują program według własnych kryteriów. Przykładowo Bank Millennium i BNP Paribas proponują przekształcenie kredytu frankowego w złotowy z niewielką obniżką salda zadłużenia i zmianę oprocentowania na WIBOR.

Banki promują ugody jako bezpieczny i szybki sposób na pozbycie się ryzyka walutowego i zamianę kredytu na złotowy, bez kosztownego procesu. Nie zawsze jednak szybkie rozwiązania są dobre. Trzeba pamiętać, że banki już raz wyprowadziły kredytobiorców w pole zachwalając kredyty waloryzowane kursem franka jako produkt lepszy od tradycyjnych kredytów złotowych i całkowicie bezpieczny.

Nie można naiwnie oczekiwać, że tym razem banki zaproponują kredytobiorcom korzystne warunki pozbycia się zadłużenia w CHF. Nieprzypadkowo inauguracja programu ugód w październiku 2021 roku zbiegła się w czasie z początkiem serii podwyżek stóp procentowych. Banki długo ociągały się z uruchomieniem ugód, a decyzję podjęły dopiero w momencie gdy wiadome było, że niskie stopy w Polsce to już przeszłość. Przed laty banki dysponowały prognozami dotyczącymi znacznego wzrostu kursu franka. Tym razem zapewne też przewidziały, że zarobią sowicie na odsetkach z kredytów przekształconych w wyniku ugody na złotowe.

Nawet jeśli wydaje Ci się, że złapałeś Pana Boga za nogi, bo bank zaproponował Ci przewalutowanie kredytu po kursie „atrakcyjnym i negocjowalnym” np. nieco ponad 3 zł, a także obniżkę salda zadłużenia o około 30 proc., zapoznaj się z wyliczeniami, które dadzą Ci odpowiedź na pytanie czy taka ugoda się opłaca, czy nie lepiej zdecydować się na drogę sądową.

Co oznacza dla Frankowicza ugoda?

Warunki przekształcenia kredytu frankowego w złotowy różnią się w poszczególnych bankach, jednak wszystkie opierają się na kilku założeniach:

 1. powstaje nowe saldo zadłużenia w PLN, a nie w CHF
 2. zmienia się oprocentowanie kredytu – LIBOR/SARON zostaje zastąpiony WIBOR-em
 3. bank wydaje nowy harmonogram spłat w PLN z oprocentowaniem wg. modelu WIBOR plus historyczna marża z okresu zaciągnięcia kredytu

Ugody proponują następujące banki:

 • PKO BP
 • ING Bank Śląski
 • BOŚ Bank
 • Bank Millennium
 • mBank
 • Santander
 • BNP Paribas

Jakie korzyści z ugody ma bank?

Bankowi opłaca się zawrzeć ugodę nawet przy przeliczeniu zadłużenia poniżej kursu początkowego (np. 2 zł). Pomimo to większość banków proponuje jako kurs wyjściowy do negocjacji sporo powyżej 3 zł. Co na takiej ugodzie zyskuje bank:

 • umowa jest kontynuowana i bank zarabia przez kolejne lata na odsetkach
 • w umowie pojawia się nowy wskaźnik WIBOR, dzięki czemu odsetki są znacznie wyższe (na dzień dzisiejszy o około 7,5 proc.) i będą dalej rosły
 • kredytobiorca zrzeka się roszczeń z tytułu umowy frankowej, dla banku znika ryzyko prawne
 • bank nie musi zawiązywać dodatkowych rezerw na kredyty frankowe, co wpływa na polepszenie wyników finansowych

Bank ma ewidentny interes w tym, aby zachęcić jak największą liczbę Frankowiczów do zawarcia ugody. Przez wiele lat banki nie oferowały żadnych ugód, pomimo że wiele postanowień zawartych umowach frankowych zostało wpisane do rejestru klauzul abuzywnych. Sytuację odmienił wyrok TSUE w sprawie polskich Frankowiczów z 3 października 2019 roku. Od tej pory umowy frankowe zaczęły być masowo unieważniane przez sądy, co dla banków oznacza olbrzymie koszty. Banki dysponują rzeszą specjalistów, a także wsparciem międzynarodowych firm doradczych i kancelarii prawnych, które z całą pewnością pochyliły się nad koncepcją ugód i wypracowały wersję najbardziej korzystną dla banków. Korzyść dla banku oznacza stratę dla Frankowiczów.

Skutki ugody

Skutkiem zawarcia ugody z bankiem jest przekształcenie kredytu frankowego w złotowy. Dochodzi do przeliczenia kredytu z CHF na PLN przy założeniu, że od początku był oprocentowany według wskaźnika WIBOR plus historyczna marża kredytów złotowych z okresu zaciągnięcia zobowiązania. W ten sposób ustalane jest nowe saldo zadłużenia, a przy rozliczeniu dotychczasowych spłat może powstać nadpłata lub niedopłata.

W sytuacji jeśli bank zaproponuje przeliczenie tylko pozostałej części kredytu po kursie niższym niż aktualny rynkowy, dochodzi do obniżenia salda, jednak zaprzepaszczona zostaje możliwość odzyskania nadpłaconych do tej pory rat. Im niższy kurs przewalutowania wynegocjujesz z bankiem, tym większa wartość umorzenia długu. Odsetki są co prawda naliczane wówczas od niższego salda, ale według znacznie wyższego oprocentowania (SARON wynosi obecnie -0,7 proc., a WIBOR od +6,44 proc. do +6,66 proc., realny wzrost oprocentowania to zatem ponad 7 proc.). Oznacza to najczęściej wzrost wysokości raty po konwersji kredytu.

Zobacz: Jak wybrać kancelarię frankową do walki z bankiem – PORADNIK i SZKOLENIE VIDEO 2022

Trzeba także wiedzieć, że umorzenie części zadłużenia jest traktowane jako przychód opodatkowany podatkiem dochodowym według skali podatkowej 17 proc. lub 32 proc. Nie zapłacisz podatku tylko w przypadku, gdy załapiesz się na warunki abolicji określone w rozporządzeniu Ministra Finansów. Tymczasem uzyskanie korzystnego wyroku unieważniającego umowę kredytową lub odfrankowującego kredyt, jest wolne od obowiązku podatkowego. Skali korzyści z wyroku nie pomniejszy więc podatek dochodowy.

Dla kogo ugoda może być opłacalna?

Ugody są tak skonstruowane, aby bank przez lata zarabiał na wysokich odsetkach. Dla większości Frankowiczów ugody są nieopłacalne. Korzystne są dla nielicznych kredytobiorców, jeśli uda im się wynegocjować niski kurs przewalutowania kredytu, który zamierzają od razu spłacić. Warto wiedzieć, że wzorce umowy ugodowej są narzucane przez bank z góry i nie podlegają negocjacjom, natomiast negocjatorzy bankowi nie mają uprawnień do większych zmian w pierwotnie zaproponowanych warunkach. Ustępstwa są zatem symboliczne, tak aby cały proces można było nazwać mediacjami.

SYMULACJA ugody z bankiem

Jeżeli nadal nie wiesz czy ugoda będzie dla Ciebie opłacalna, zapoznaj się z naszą SYMULACJĄ. Porównamy w niej jak zmieni się wysokość kapitału do spłaty, wysokość raty kredytowej, wartość odsetek oraz całkowity koszt kredytu (kapitał + odsetki) w sytuacji jeśli bank zaproponuje ugodę polegającą na przewalutowaniu kredytu po kursie 3,19 zł. Dane zaprezentowane zostaną w 4 wariantach tj.:

 • WARIANT 1: spłata kredytu na dotychczasowych zasadach, waloryzacja do CHF, oprocentowanie LIBOR/SARON
 • WARIANT 2: zawarcie ugody i spłata kredytu w PLN, oprocentowanie WIBOR
 • WARIANT 3: wyrok odfrankowujący kredyt, spłata z oprocentowaniem LIBOR/SARON
 • WARIANT 4: wyrok unieważniający umowę kredytową

ZAŁOŻENIA SYMULACJI

Kredyt waloryzowany kursem CHF zaciągnięty 08.07.2006 r. na kwotę 140.000 zł, przy kursie CHF 2,5188 zł. Pierwotne oprocentowanie LIBOR + marża 1,7%. Do tej pory spłacono w ratach 160.000 zł. Bank twierdzi, że aktualne saldo zadłużenia wynosi jeszcze 150.000 zł, czyli wartość długu przekracza o 7% kwotę pożyczonego kapitału, pomimo szesnastu lat spłacania kredytu.

Jak zmieni się kapitał do spłaty?

 • WARIANT 1 dalsza spłata – kapitał do spłaty 150.000 zł
 • WARIANT 2 ugoda – kapitał do spłaty 110.001 zł
 • WARIANT 3 odfrankowienie – kapitał do spłaty 15.739 zł
 • WARIANT 4 unieważnienie umowy – kapitał do spłaty 0, bank ma zwrócić 78.608 zł

Jaka będzie wysokość rat kredytowych?

 • WARIANT 1 dalsza spłata – rata 921 zł
 • WARIANT 2 ugoda – rata 1.039 zł
 • WARIANT 3 odfrankowienie – rata 120 zł
 • WARIANT 4 unieważnienie umowy – rata 0 zł, kredytobiorca nie musi już dalej płacić rat

Jakie będzie oprocentowanie kredytu?

 • WARIANT 1 dalsza spłata – oprocentowanie 0,96%
 • WARIANT 2 ugoda – oprocentowanie 7,55%
 • WARIANT 3 odfrankowienie – oprocentowanie 0,96%
 • WARIANT 4 unieważnienie umowy – oprocentowanie 0%, umowa nie jest dalej wykonywana

Jakie zapłacisz odsetki?

 • WARIANT 1 dalsza spłata – odsetki 11.186 zł
 • WARIANT 2 ugoda – odsetki 71.765 zł
 • WARIANT 3 odfrankowienie – odsetki 5.206 zł
 • WARIANT 4 unieważnienie umowy – odsetki 0 zł, umowa nie jest dalej wykonywana

Całkowity koszt kredytu do spłaty

 • WARIANT 1 dalsza spłata – zapłacisz bankowi jeszcze 161.186 zł
 • WARIANT 2 ugoda – zapłacisz bankowi 181.766 zł
 • WARIANT 3 odfrankowienie – zapłacisz bankowi 20.946 zł
 • WARIANT 4 unieważnienie umowy – zapłacisz bankowi 0 zł, bank będzie musiał Ci zwrócić 78.608 zł

Chyba nie masz już wątpliwości, że ugoda na przedstawionych warunkach jest całkowicie nieopłacalna. Finalnie do banku przyjdzie zapłacić więcej niż gdyby umowa wykonywana była na dotychczasowych warunkach. Najwięcej możesz zyskać na wyroku unieważniającym umowę. W opisanym wyżej przypadku to bank musi zwrócić kredytobiorcy kwotę ponad 78 tys. zł.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz