poradnik frankowicza

Spłata kredytu we frankach- aneks do umowy – czy to bezpieczne?

Wykonanie umowy kredytu hipotecznego nie zawsze jest możliwe w sposób ustalony w umowie głównej łączącej strony, dlatego zdarza się, że taką umowę trzeba z czasem aneksować. Aneks jest zatem kolejnym dokumentem zawieranym przez bank z kredytobiorcą w którym określone zostają nowe postanowienia dotyczące umowy kredytu oraz obowiązki i uprawnienia stron umowy kredytowej.

Aneks do umowy o kredyt we frankach

Zmiana umowy kredytowej poprzez zawarcie aneksu jest rozwiązaniem bardzo często stosowanym, jednakże kredytobiorcy posiadający kredyt odnoszący się do waluty obcej powinni być przy zawieraniu aneksów szczególnie ostrożni, gdyż kredyty frankowe bardzo często są przedmiotem postępowań sądowych, gdy więc bank ma taką możliwość, próbuje zabezpieczyć swoje interesy na przyszłość, a najprościej to zrobić umieszczając w aneksie zapisy, których kredytobiorca się nie spodziewa i których najpewniej nie zauważy.

Konieczność sporządzenia aneksu do umowy kredytowej wynikać może z różnych okoliczności, możliwe bowiem jest, że po kilku latach wykonywania umowy kredytobiorca zainteresowany będzie wydłużeniem spłaty kredytu i wówczas w aneksie konieczne będzie określenie nowej liczby rat kredytowych oraz wysokości miesięcznego zobowiązania.

Zawarcie aneksu konieczne będzie także wówczas, gdy kredytobiorca zdecyduje się skorzystać z tzw. wakacji kredytowych, czyli czasowego zawieszenia spłaty kredytu. Co ciekawe, wielu kredytobiorców nie zdaje sobie sprawy, że zawieszenie na pewien czas płatności rat kredytowych wymaga dopełnienia dodatkowych formalności, poza wypełnieniem i złożeniem wniosku za pośrednictwem bankowości elektronicznej, dlatego zawarcie w takich sytuacjach aneksu do umowy traktowane jest jak czysta formalność, nieco po macoszemu, i właśnie z tego powodu powstaje po stronie kredytobiorców największe ryzyko.

Ranking Kancelarii Frankowych

Jak powszechnie wiadomo, frankowe umowy kredytowe stanowią dla banków nie lada problem, bo jeśli jeszcze jakiś kredytobiorca nie wystąpił z powództwem przeciwko bankowi to wcześniej czy później może to zrobić, a biorąc pod uwagę orzecznictwo sądowe w sprawach frankowych, zarówno sądów powszechnych, jak i Sądu Najwyższego oraz na szczeblu europejskim- orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, banki w sądzie nie mają praktycznie żadnych szans by obronić zawarte umowy kredytu hipotecznego odnoszące się do waluty obcej, dlatego zdarza się, że w aneksach banki próbują umieścić zapisy, które by im pomogły w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Kiedy aneks jest niebezpieczny dla Frankowicza?

Najczęściej w aneksach można więc znaleźć zapis o uznaniu długu przez kredytobiorcę, gdy zaś kredytobiorca bezrefleksyjnie podpisze aneks z uznaniem długu, to bank zyskuje koronny argument do walki w sądzie, i to nie tylko w przypadku, gdy to kredytobiorca postanowi pozwać bank o unieważnienie lub odfrankowienie umowy kredytowej, lecz także wtedy, gdy kredytobiorca nie będzie regulować w terminie należności kredytowych i bank zawartą umowę wypowie, po to by następnie dochodzić przysługujących mu roszczeń w sądzie.

Uznanie długu przez kredytobiorcę jest bowiem niczym innym jak przyznaniem się/potwierdzeniem posiadania zobowiązania względem banku w wysokości wskazanej w umowie kredytowej. Dla banku uznanie długu stanowi więc przysłowiową „gwiazdkę z nieba”, bo bank może domagać się spłaty kredytu w wysokości wskazanej w umowie, jak również uznanie długu skutkuje przerwaniem biegu przedawnienia wierzytelności oraz możliwością uzyskania nakazu zapłaty w sądzie.

W sytuacji więc, gdy decydujesz się na zawarcie aneksu do umowy kredytowej, lub zaistniałe okoliczności wymagają by taki aneks został podpisany, i dodatkowo, twój kredyt hipoteczny jest denominowany lub indeksowany do waluty obcej, nigdy takiego aneksu nie podpisuj w pośpiechu, niejako automatycznie, bez dokładnego zaznajomienia się z jego treścią.

Zobacz: Sztuczna inteligencja sprawdzi umowę i powie czy frankowicz może pozwać bank.

Daj sobie czas by taki aneks spokojnie przeanalizować, a gdy pojawią się pytania lub wątpliwości, poproś pracownika banku o doprecyzowanie zapisów zawartych w aneksie. Gdy masz taką możliwość, lub nie czujesz się na siłach by samemu weryfikować treść sporządzonego przez bank aneksu, poproś o jego weryfikację prawnika i to najlepiej takiego, który posiada doświadczenie w procesach przeciwko bankom z zakresu frankowych umów kredytowych.

Taki prawnik będzie miał wiedzę jakie „chwyty” stosują banki w umowach i jakie argumenty podnoszą w procesach z kredytobiorcami, bez problemu więc będzie widział na co zwrócić uwagę w aneksie i jakie zapisy mogą w przyszłości uniemożliwić ci skuteczne dochodzenie roszczeń z tytułu frankowej umowy kredytowej.

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz