Wyroki frankowicze

Sądy w sprawach frankowych stosują wykładnię z Dyrektywy 93/13 i orzecznictwa TSUE

Bank pozwał kredytobiorcę o  kwotę rzekomo nie zwróconego kredytu “frankowego” (kredyt w PLN indeksowany kursem CHF). Wyrokiem z dnia 2 lipca 2018 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV Wydział, SSO Tomasz Gal) oddalił żądanie banku. Umowa oczywiście w sposób nieuczciwy uzależniała wysokość kredytu od subiektywnych kursów bankowych.

Bank złożył apelację, która została oddalona przez Sąd Apelacyjny w Warszawie – wyrok z dnia 13 listopada 2018 r. (sygn. VI ACa 694/18, sędziowie SSA Ksenia Sobolewska – Filcek, SSA Teresa Mróz, SSO SO del. Anna Szanciło (spr.)).

Sąd Apelacyjny zastosował kanon wykładni wynikający z Dyrektywy 93/13 i orzecznictwa TSUE. Powołał też uchwałę SN 62/07. Zdaniem SA sprawa jest oczywista: stosowanie kursów bankowych oznacza eliminację całego mechanizmu indeksacyjnego z umowy kredytu. Nie ma mowy o szukaniu kursu średniego NBP.

Link do orzeczenia:

http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000003003_VI_ACa_000694_2018_Uz_2018-11-13_002?fbclid=IwAR27QGcI2H6-O260h5NQ1tFFwsuaimRT5SG5LsLzmaUbjcMKas10IA9SKmk