wiadomości frankowicze

Sąd we Wrocławiu teraz po stronie Frankowiczów

Jak wynika z doniesień dobrych kancelarii frankowych, sądy we Wrocławiu stają po stronie Frankowiczów. To bardzo ważna informacja dla osób, które dotychczas wahały się czy wnieść pozew przeciwko bankowi właśnie do sądu w apelacji wrocławskiej. Jeszcze do niedawna Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydawał niekorzystne orzeczenia w sprawach frankowych. Jednak od pewnego czasu widoczna jest zmiana linii orzeczniczej na prokonsumencką. Najlepsze Kancelarie Frankowe raportują kolejne zwycięstwa uzyskane w sądach we Wrocławiu, a niektóre z nich doprowadzają do wygranych w rekordowo krótkim czasie. Przykłady prawomocnych korzystnych wyroków uzyskanych w ostatnim miesiącu we Wrocławiu w czasie poniżej 2 lat podajemy na końcu artykułu.

  • Sąd Apelacyjny we Wrocławiu jest uznawany przez prawników za bardziej wymagający. Każdy najmniejszy błąd może zaważyć o przegraniu sprawy.
  • Tylko doskonale zorientowana w oczekiwaniach sędziów z Wrocławia i doświadczona kancelaria frankowa wie jak doprowadzić sprawę do korzystnego wyroku. Jeszcze niedawno Sąd Apelacyjny we Wrocławiu słynął z kontrowersyjnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych i często oddalał roszczenia Frankowiczów.
  • Obecnie z wrocławskiego sądu płyną informacje o kolejnych ekspresowo wygranych sprawach. Takie rezultaty uzyskują tylko Najlepsze Kancelarie Frankowe. Powodzenie i tempo rozstrzygnięcia sprawy frankowej zależy w dużym stopniu od doświadczenia prawnika oraz przejrzystego materiału, na podstawie którego sąd może wydać wyrok bez zbędnej zwłoki.

Doskonałe informacje dla Frankowiczów płyną z sądu we Wrocławiu

W Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu przez dłuższy czas dominowało stanowisko, że umowy frankowe zawierają wszystkie niezbędne elementy wymagane art. 69 ustawy Prawo bankowe, a klauzule przeliczeniowe są zgodne z obowiązującymi przepisami. Był to pogląd odosobniony na tle utrwalonego już orzecznictwa sądów powszechnych, wykładni TSUE oraz SN. Kontrowersyjne wyroki oddalające roszczenia Frankowiczów, wydane przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, stały się przedmiotem skargi do Komisji Europejskiej. Orzecznictwo SA we Wrocławiu skrytykował także Sąd Najwyższy.

Od pewnego czasu Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zaczął wydawać korzystne dla Frankowiczów rozstrzygnięcia. W ostatnich miesiącach we Wrocławiu zapadło wiele szybkich prawomocnych wyroków w sprawach frankowych.

Wrocławscy sędziowie nie wahają się prawomocnie unieważniać umowy kredytowe różnych banków. Nie jest to jednak reguła, bo w dalszym ciągu apelacja wrocławska zalicza się do bardziej wymagających. Najmniejszy błąd ze strony reprezentującej sprawę kancelarii może zdecydować o porażce. Nie każda kancelaria frankowa wie w jaki sposób doprowadzić sprawę we Wrocławiu do zwycięstwa.

Dlaczego niektóre kancelarie wygrywają we Wrocławiu, a inne ponoszą porażki?

Kancelaria reprezentująca kredytobiorcę przed sądem we Wrocławiu musi posiadać duże doświadczenie. Nie każda argumentacja przekona sędziów, a na pewno nie będą to obszerne tezy powielane z innych postępowań. Materiał dla sądu powinien być przygotowany w sposób perfekcyjny i przejrzysty, a także nie pozostawiać żadnych wątpliwości co do słuszności zaprezentowanych racji.

Tylko w takiej sytuacji sędziowie mogą wydać korzystny i szybki wyrok. O sukcesie decyduje także właściwie dobrana strategia procesowa i bieżące reagowanie na działania pełnomocników banków. Tylko najbardziej doświadczone kancelarie frankowe mają wypracowane know-how jak wygrywać z bankami w sądach wrocławskich.

Przykłady ekspresowych prawomocnych wygranych w sądzie we Wrocławiu

Poniżej omawiamy pokrótce dwa prawomocne wyroki, które wydał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w marcu bieżącego roku. Obydwie sprawy prowadziła Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski. Na uwagę zasługuje ekspresowe tempo, w jakim zapadły prawomocne rozstrzygnięcia sądu. Czas poniżej 24 miesięcy to naprawdę doskonały wynik jak na postępowanie w dwóch instancjach.

Prawomocne unieważnienie umowy Banku Millennium w 24 miesiące we Wrocławiu

W dniu 14 marca 2022 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił apelację Banku Millennium od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 30 czerwca 2021 r. do sprawy o sygn. akt I C 457/20, którym ustalił on nieważność umowy kredytowej tego banku. W II instancji sprawa (sygn. akt I ACa 1291/21) toczyła się zatem około 9 miesięcy, a łączny czas potrzebny do prawomocnego unieważnienia umowy to zaledwie 24 miesiące. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu rozstrzygnął sprawę w ekspresowym tempie i zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą sądów różnych instancji oraz SN.

Sąd nie miał wątpliwości, że umowa zawiera klauzule abuzywne, po wyeliminowaniu których nie może być dalej wykonywana. Sąd uznał także, że nie ma prawa modyfikować zakwestionowanej umowy, zwłaszcza poprzez wprowadzenie w miejsce niedozwolonych postanowień kursu średniego NBP. Taka ingerencja w umowę byłaby możliwa, gdyby istniały stosowne przepisy prawa dyspozytywnego, ale takich w Polsce nie ma. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił także zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania.

Prawomocne unieważnienie 3 umów Santander BP (Kredyt Bank) w niecałe 2 lata we Wrocławiu

Kolejny szybki prawomocny wyrok w sprawie frankowej prowadzonej przez Kancelarię Adwokacką Paweł Borowski wydał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w dniu 17 marca 2022 roku do sprawy o sygn. akt I ACa 1436/20, która dotyczyła trzech umów „Ekstralokum” dawnego Kredyt Banku (obecnie Santander Bank Polska). Kredytobiorcy skierowali w tej sprawie pozew do Sądu Okręgowego w Świdnicy, który po zaledwie 6 miesiącach w dniu 20 października 2020 roku unieważnił przedmiotowe umowy w ramach postępowania o sygn. akt I C 644/20. Od korzystnego dla kredytobiorców wyroku pozwany bank odwołał się do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, jednak ten podtrzymał wyrok sądu I instancji.

W ten sposób trzy umowy dawnego Kredyt Banku stały się prawomocnie nieważne, a kredytobiorcy nie muszą już dalej spłacać wysokich rat. Co istotne, Sąd Apelacyjny uznał, że nieważność trzech umów kredytowych została orzeczona przez sąd w Świdnicy prawidłowo, a ustalony stan faktyczny był wystarczający do wydania prawomocnego rozstrzygnięcia.

Nie było więc konieczności przesłuchiwania świadków wnioskowanych przez pozwany bank. Sąd we Wrocławiu podzielił także stanowisko sądu I instancji i reprezentującej kredytobiorców Kancelarii Borowski w kwestii niedopełnienia przez bank obowiązków informacyjnych w zakresie ryzyka walutowego. Uznał ponadto, że umowy wiązały się z daleko idącymi negatywnymi skutkami dla kredytobiorców, a na nieważność nie miały wpływu zawarte aneksy, dopuszczające możliwość spłaty kredytu bezpośrednio w CHF.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz