wiadomości frankowicze

Pozew grupowy frankowiczów przeciwko Skarbowi Państwa

Stowarzyszenie „Stop Bankowemu Bezprawiu” już w styczniu br. zapowiedziało, że w 2020 roku zostanie złożony pozew przeciwko Skarbowi Państwa, gdyż w ocenie Stowarzyszenia to właśnie państwo, mając wiedzę na temat mechanizmu i funkcjonowania kredytów frankowych, nie podjęło żadnych działań, które w rzeczywisty sposób ograniczyłyby sprzedaż tych produktów finansowych kredytobiorcom.

Jak powszechnie wiadomo, kredyty frankowe są najbardziej wadliwym produktem, który kiedykolwiek był oferowany konsumentom przez banki i który aż tak wiele osób postawił na skraju przepaści finansowej, winę za swoją opieszałość i doprowadzenie do takiej sytuacji ponosi więc również w dużej mierze Skarb Państwa.

Od styczniowej deklaracji nic jednak w sprawie się nie wydarzyło i żadne nowe szczegóły nie zostały ujawnione, aż do teraz, gdy na zorganizowanej konferencji Stowarzyszenie przedstawiło założenia pozwu, który już wkrótce ma zostać skierowany przeciwko Skarbowi Państwa.

W pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę, iż celem złożenia pozwu przeciwko Skarbowi Państwa, a będzie to pozew grupowy, jest uzyskanie orzeczenia, które odpowiedzialnością za szkodę konsumentów, którzy zawarli umowy objęte ryzykiem walutowym, obciąży nie tylko banki, lecz także Skarb Państwa.

Ranking Kancelarii Frankowych

Tepretycznie uzyskanie takiego rozstrzygnięcia pozwoli więc kredytobiorcom występującym w postępowaniu grupowym, uzyskać następnie odszkodowanie w mniej skomplikowanym procesie.

Korzystne dla kredytobiorców rozstrzygnięcie wydane w postępowaniu grupowym definitywnie zatem przesądzi o zasadzie odpowiedzialności, czyli o najistotniejszej w tym momencie kwestii. Po wygranej w postępowaniu grupowym, kredytobiorcy co prawda będą musieli wystąpić kolejny raz na drogę postępowania sądowego, tym razem z pozwem indywidualnym, jednakże w procesie tym sąd nie będzie się już zastanawiać czy Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność wobec danego kredytobiorcy, lecz pozostanie mu jedynie ustalić wysokość roszczenia wynikającego ze szkody spowodowanej przez organy administracji państwowej.

W ocenie Stowarzyszenia Skarb Państwa odpowiedzialność wobec kredytobiorców ponosi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, a ściślej na podstawie art. 417 i art. 4171, które stanowią o odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, a także za szkodę wyrządzoną przez wydanie aktu normatywnego.

Zobacz: Sztuczna inteligencja sprawdzi umowę i powie czy frankowicz może pozwać bank.

Winy po stronie organów państwowych składający pozew grupowy dopatrują się natomiast w tym, że pomimo obowiązku wdrożenia dyrektywy Rady 93/13 EWG, której podstawowym celem było zapewnienie konsumentom ochrony ich praw, nie podjęto działań, które tę ochronę by rzeczywiście zapewniły.

Sytuacji pozwanego nie poprawia również fakt, że organy państwowe miały wiedzę o wysokim ryzyku związanym z kredytami odnoszącymi się do obcych walut, gdyż posiadały dostęp do badań i analiz z których jasno wynikało, że kurs franka szwajcarskiego jest wyjątkowo niestabilny i miały wiedzę o nadchodzącym kryzysie gospodarczym, lecz wiedzy tej w żaden sposób nie spożytkowały dla ochrony konsumentów.

Pełnomocnik reprezentujący kredytobiorców w postępowaniu przeciwko Skarbowi Państwa, ze względu na obraną strategię w postępowaniu sądowym, nie zdradza jednakże szczegółów uzasadnienia pozwu, zainteresowanych odsyła jednak do powszechnie dostępnych informacji, m.in. do Informacji o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli z dnia 9 sierpnia 2018 roku (zwanej również „Raportem”), w szczególności do infografiki nr 2, czy też informacji na stronach 55-57 tego Raportu, jak również do dokumentów Białej Księgi kredytów frankowych w Polsce wydanej przez ZBP w marcu 2015 roku.

Co jednak ciekawe, ujawniono iż świadkami w procesie będą politycy i osoby zarządzające instytucjami takimi jak ZBP. Pełnomocnik reprezentujący frankowiczów wnioskuje także aby przesłuchane zostały osoby zarządzające i decyzyjne w bankach, w ówczesnym rządzie i instytucjach państwowych, których zadaniem była ochrona interesów konsumentów.

Sprawdź: Ranking Kancelarii Frankowych 

Co istotne, pozew grupowy nie dotyczy tylko kredytów frankowych, choć oczywiście te kredyty stanowią większość i są najbardziej kontrowersyjne, lecz odnosi się do wszystkich umów powiązanych z walutą, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Do postępowania przeciwko Skarbowi Państwa mogą zatem przystąpić tylko konsumenci, a fakt ten wynika ze wspólnych dla wszystkich kredytobiorców założeń pozwu dotyczących deliktu Skarbu Państwa. Skarbowi Państwa zarzucane jest bowiem zaniechanie ustawowe oraz zaniedbania poszczególnych instytucji, których celem była ochrona konsumentów.

Wystąpienie z powództwem przeciwko Skarbowi Państwa jest z całą pewnością odważnym krokiem, czy jednak przyniesie zamierzony skutek, przyjdzie nam jeszcze długo poczekać, gdyż proces grupowy to niestety nawet kilka lat postępowania.

Jeśli z naszego tekstu dowiedziałeś się czegoś ciekawego POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU dla Ciebie to tylko kliknięcie, dzięki któremu zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych informacji w sprawach frankowiczów, a dla nas zachęta do dalszego tworzenia pomocnych treści. Dziękujemy! 

 

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz