poradnik frankowicza

Porównanie ofert kancelarii frankowych – dlaczego jest takie trudne?

Na rynku funkcjonuje wiele kancelarii, które oferują swoją pomoc posiadaczom kredytów we frankach szwajcarskich, jednak gdy kredytobiorca poszukuje tej konkretnej kancelarii dla siebie to wybór wcale nie jest prosty. Najczęściej więc rozeznanie w temacie kancelarii rozpoczyna od poczty pantoflowej, a następnie przedstawia swoją sprawę kilku kancelariom by poprzez porównanie ofert wybrać tą najlepszą.

Jak porównać oferty kancelarii dla frankowiczów?

W praktyce niestety skuteczne przeprowadzenie takiego zabiegu, a więc porównanie ofert konkretnych prawników i wyłonienie tej najlepszej, jest niezwykle trudne, gdyż każda kancelaria inaczej funkcjonuje, a każdy kredytobiorca ma z reguły inne oczekiwania.

Porównanie ofert kilku kancelarii frankowych może być utrudnione przede wszystkim z tego powodu, że każda kancelaria może zaproponować inne rozwiązanie i sformułowanie różnych rodzajów roszczeń względem banku.

Jak wiadomo, frankową umowę kredytową można unieważnić lub odfrankowić, na rynku działają natomiast kancelarie, które uważają, że najbezpieczniej dla kredytobiorcy jest w powództwie wskazać roszczenie ewentualne, a więc w pierwszej kolejności wnosić o unieważnienie frankowej umowy kredytowej, lecz gdy jednak sąd nie znajdzie podstaw by umowę unieważnić, wówczas wskazać, że kredytobiorca domaga się odfrankowienia zawartej umowy.

 

Ranking Kancelarii Frankowych

 

Takie podejście wydaje się bardzo zachowawcze i korzystne dla kredytobiorcy, przekłada się ono jednak na czas jaki prawnik potrzebuje by sporządzić pozew, gdyż de facto w pozwie musi uzasadnić dwa rodzaje roszczeń, dlatego może się okazać, że oferta sporządzona przez kancelarię działającą w ten właśnie sposób będzie inna (wyższa), niż oferta kancelarii, która po przeanalizowaniu zawartej umowy kredytowej występuje z jednym tylko roszczeniem, a więc z żądaniem unieważnienia umowy kredytowej lub jej odfrankowieniem.

Przeczytaj: Sztuczna inteligencja sprawdzi umowę i powie czy frankowicz może pozwać bank.

Oferty przedstawiane przez kancelarie zwykle jednak nie wskazują jak konkretna kancelaria działa, lecz ograniczają się jedynie do wskazania iż zostanie przygotowany pozew, gdy więc już na tym etapie pojawiają się znaczne rozbieżności cenowe, koniecznie trzeba zapytać o to z jakimi roszczeniami kancelaria zamierza w danej sprawie wystąpić i co wpływa na wysokość przedstawionej kwoty.

Może się bowiem zdarzyć, że oferty kancelarii są zróżnicowane z tego względu, iż jeszcze do niedawna przyjmowało się, że prościej jest wzruszyć umowę o kredyt indeksowany, niż o kredyt denominowany, nie mówiąc już o tym, że wiele zależy również od tego z jakim bankiem umowa kredytowa została zawarta, te okoliczności mogą więc spowodować, że w zależności od tego z jakim roszczeniem kredytobiorca zasugerował wystąpić przeciwko bankowi, oferty mogą się między sobą różnić, bo różnie nakład pracy został przez kancelarię oszacowany.

Zakres usług kancelarii od kredytów we frankach

Kolejną istotną kwestią, która ma bardzo duży wpływ na ofertę kancelarii jest zakres usług, które świadczy w ramach powierzonej sprawy. Pomijając już kancelarie, których rola ogranicza się jedynie do sporządzenia pozwu przeciwko bankowi, gdyż wówczas o żadnej współpracy w zakresie prowadzenia postępowania nie może być mowy, niestety trudno jest porównać oferty konkretnych kancelarii, jeżeli każda kancelaria świadczy inne usługi w ramach obsługi sprawy kredytobiorcy.

I tak, niektóre kancelarie podejmują się prowadzenia postępowania tylko przed sądem pierwszej instancji, z kolei proces w drugiej instancji (z którym zawsze trzeba się liczyć) jest płatny ekstra, natomiast inne kancelarie poprzez pełną obsługę sprawy rozumieją również postępowanie drugoinstancyjne.

Zdarzają się również przypadki, że kancelaria sprawę prowadzi od A do Z, czyli nie tylko uzyskuje korzystny dla kredytobiorcy wyrok, lecz również dba o to by zasądzone od banku pieniądze wyegzekwować i dopiero, gdy zasądzone świadczenie trafi na konto kredytobiorcy może taka kancelaria powiedzieć, że sprawa została zakończona.

Żeby więc porównać oferty kancelarii, zakres świadczonych usług musi być dokładnie taki sam, gdyż w przeciwnym przypadku to tak jak porównywanie myszy ze słoniem.

Oczywiście najkorzystniejsze dla kredytobiorcy jest nawiązanie współpracy z taką kancelarią, która sprawą zajmie się kompleksowo, czyli do momentu wyegzekwowania zasądzonej kwoty, jednak porównując oferty różnych kancelarii należy dokładnie sprawdzić co zawiera prowadzenie postępowania przed sądem pierwszej i drugiej instancji.

Bardzo częstą praktyką jest bowiem nie uwzględnianie w podstawowym wynagrodzeniu kancelarii obecności prawnika na wyznaczonych w sprawie rozprawach. Zwrócić więc należy szczególną uwagę czy przedstawiona oferta zawiera również reprezentowanie kredytobiorcy w sądzie podczas rozpraw, gdyż jeżeli taka pozycja się w ofercie nie znalazła to trudno oszacować finalne koszty jakie kredytobiorca poniesie w związku ze zleceniem sprawy kancelarii, a i porównanie takiej oferty z ofertami konkurencji będzie bardzo trudne.

Przeczytaj: Czy każdą umowę frankową można obecnie unieważnić?

Praktycznie każda kancelaria do ustalonego wynagrodzenia dolicza koszty reprezentacji klienta w sądzie, co wynika przede wszystkim z faktu, że nigdy nie wiadomo ile finalnie rozpraw w sprawie się odbędzie, żeby jednak podjąć decyzję o współpracy z daną kancelarią, kredytobiorca musi wiedzieć o jakich dodatkowych kosztach mowa.

Ustalenie tej kwestii jest szczególnie istotne, gdy siedziba kancelarii znajduje się daleko od siedziby sądu, który sprawę frankową będzie rozpoznawać, gdyż wtedy wynagrodzenie prawnika z reguły wzrasta o czas i koszty dojazdu do sądu, kredytobiorca powinien więc zwrócić szczególną uwagę na tą kwestię, gdyż to może determinować wybór kancelarii, której powierzy swoją sprawę frankową do prowadzenia.

Premia za sukces w kancelarii frankowej

Porównanie ofert kancelarii frankowych może być również utrudnione ze względu na sposób rozliczenia premii za sukces. Bardzo popularnym rozwiązaniem jest bowiem, że część wynagrodzenia kancelarii stanowi określony procent od ustalonej kwoty, płatny w przypadku wygrania procesu, czyli tzw. premia za sukces, żeby jednak porównać oferty w tym zakresie każda kancelaria ową premię musiałaby liczyć w ten sam sposób i musiałaby pobierać ten sam procent, a na to praktycznie nie ma szans.

Premia za sukces może być bowiem liczona od np. kwoty udzielonego kredytu, od świadczenia które sąd zasądzi od banku, jak również od salda pozostałego do spłaty kredytu, które na skutek działań kancelarii zostało wyzerowane. Sposobów rozliczenia premii za sukces jest więc dużo i każda kancelaria może inaczej do tej kwestii podejść.

Dla kredytobiorcy istotne jest jednak to, jeśli nawet porównanie ofert w tym zakresie jest bardzo utrudnione, by był w stanie oszacować ile konkretnie owa premia go wyniesie, a więc by została ona określona od kwoty, która w momencie podpisania umowy z kancelarią jest znana.

Niestety zdarza się, zwłaszcza w przypadku nawiązania współpracy z kancelariami, które są prowadzone w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, że premia za sukces stanowi procent od uzyskanych korzyści, przy czym owe korzyści nigdzie w umowie nie są zdefiniowane, co stanowi pole do sporych nadużyć i w takim przypadku kredytobiorca nigdy nie wie ile finalnie wyniesie go wynagrodzenie kancelarii, która prowadziła jego sprawę.

Porównując oferty różnych kancelarii warto więc zwrócić uwagę nie tylko na wysokość procentu stanowiącego premię, lecz również na sposób określenia kwoty stanowiącej podstawę owej premii i zdecydowanie odrzucić należy te kancelarie, które określają swoje wynagrodzenie w niejasny sposób.

Wielkość kancelarii frankowej

Oferty przedstawiane przez kancelarie mogą być również zróżnicowane ze względu na jakość obsługi i prestiż danej kancelarii. Kancelarie będące dużymi firmami, w których pracuje wielu prawników, są z reguły w stanie zapewnić bardziej kompleksową obsługę, gdyż np. współpracują ze specjalistami innych dziedzin, więc mogą przeprowadzić dodatkowe konsultacje i pozyskać stosowne opinie niejako we własnym zakresie.

W takich kancelariach rozbudowana jest również administracja, więc kredytobiorca nie ma problemów z uzyskaniem informacji w sprawie, czy przekazaniem dokumentów prawnikowi, gdyż zawsze może to zrobić poprzez sekretariat kancelarii. W przypadku mniejszych kancelarii, prowadzonych tak naprawdę przez jednego prawnika, czysto techniczne kwestie, jak spotkanie, czy wymiana dokumentów, może być trudniejsza właśnie z tego względu, że za wszystko jest odpowiedzialna jedna osoba, więc siłą rzeczy nie może robić kilku rzeczy jednocześnie.

Powyższe z całą pewnością znajdzie również swoje odzwierciedlenie w przedstawionej ofercie, gdyż z reguły jest tak, że kancelaria ciesząca się dobrą opinią i wyspecjalizowana w danej dziedzinie jest droższa niż usługa świadczona przez mniej znanego prawnika.

Dla niektórych kredytobiorców istotniejsze jednak, niż renoma danej kancelarii, jest właśnie bezpośredni kontakt z prawnikiem i poczucie, że ta konkretna osoba zajmuje się jego sprawą, a nie kilku pracowników kancelarii, których nawet nie zna.

W przypadku dużych kancelarii klient staje się bardziej anonimowy i czasem może odnieść wrażenie, że jego sprawa jest mniej ważna, dlatego przed wyborem kancelarii ważne jest by odpowiedzieć sobie na pytanie jakiej obsługi oczekuje kredytobiorca i jak bardzo chce być zaangażowany w prowadzenie sprawy, nie rzadkie są bowiem przypadki, gdy kredytobiorca chce swój udział w procesie maksymalnie zminimalizować.

Doświadczenie prawników od spraw frankowych

Wreszcie, porównywanie ofert kancelarii jest niezwykle trudne z tego powodu, że prawnicy różnią się między sobą doświadczeniem w prowadzeniu spraw frankowych, co również przekłada się na cenę ich usług. Dla kredytobiorcy najkorzystniej oczywiście jest by jego pełnomocnik posiadał duże doświadczenie w sporach z bankami, a więc żeby specjalizował się w sprawach dotyczących kredytów frankowych, wówczas jednak musi liczyć się z tym, że honorarium takiego pełnomocnika będzie nieco wyższe.

Taka zasada działa jednak we wszystkich dziedzinach, gdyż zawsze usługi świadczone przez specjalistów są wyżej wyceniane, co stanowi gwarancję jakości, z tego jednak powodu nie sposób porównać ofert kancelarii, ponieważ każda kancelaria inaczej może podchodzić do kwestii „wyceny” doświadczenia. Im drożej nie oznacza również tym lepiej, gdyż wysoka cena usług nie stanowi z zasady gwarancji ich świadczenia na najwyższym poziomie.

Jak wynika z powyższego, oferty kancelarii frankowych mogą być bardzo zróżnicowane, gdyż obsługa prawna kredytobiorcy to szereg czynności, które wymagają zaangażowania prawnika. Ponadto, oferty zawierają również wycenę czynności niematerialnych, a więc np. doświadczenia prawnika w prowadzeniu tego rodzaju spraw, to wszystko powoduje więc, że nie sposób jednoznacznie porównać ofert, gdyż zawsze będą się czymś różniły.

Kredytobiorca poszukujący kancelarii do swojej sprawy frankowej powinien więc w pierwszej kolejności ustalić priorytety, a więc powinien określić czego oczekuje od kancelarii i na jakich usługach najbardziej mu zależy, gdyż dopiero wówczas, mając oferty kilku kancelarii, będzie mógł ocenić, która jest dla niego najbardziej odpowiednia i spełnia jego oczekiwania.

Jeśli z naszego tekstu dowiedziałeś się czegoś ciekawego POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU dla Ciebie to tylko kliknięcie, dzięki któremu zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych informacji w sprawach frankowiczów, a dla nas zachęta do dalszego tworzenia pomocnych treści. Dziękujemy! 

 

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4.5]

Anna Trojak

24h na dobę analizuje najważniejsze dla Frankowiczów wydarzenia i dba aby informacje te trafiły jak najszybciej do odbiorców. Wraz z ekspertami, doradza Czytelnikom w sprawach konsumenckich, prawnych. Informuję o zmianach przepisów i ciekawych wyrokach sądów w sprawach frankowych.

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz