Frankowicze najważniejsze wiadomości Wyróżnione

OPINIA TSUE KORZYSTNA DLA FRANKOWICZÓW!!

14.05.2019

Dziś Rzecznik Generalny TSUE Pitruzella wygłosił wnioski końcowe swojej opinii wydanej w polskiej sprawie „frankowej” w TSUE (C-260/18 Dziubak).

Wnioski są kategoryczne i definitywne, obejmują m.in. zakaz uzupełnienia luk w umowie przepisami o charakterze ogólnym odnoszącymi się do zwyczaju, sąd krajowy badając korzyści dla konsumenta odnosi się do chwili orzekania, wola konsumenta dotycząca ustalenia nieważności musi zostać uwzględniona, sąd krajowy winien ocenić czy umowa po usunięciu klauzul niedozwolonych może zostać utrzymana w mocy.

TSUE: „W dzisiejszej opinii rzecznik generalny zaproponował stwierdzenie przez Trybunał, że prawo UE stoi na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy uzupełnił luki w umowie – w zakresie nieuczciwych warunków umowy określających sposób i wysokość świadczenia, które prowadzą do niekorzystnego dla konsumenta upadku umowy – w drodze odwołania się do przepisów prawa krajowego o charakterze ogólnym, które przewidują, że treść czynności prawnej jest uzupełniana przez skutki wynikające z zasad słuszności lub ustalonych zwyczajów. Ponadto sąd krajowy zobowiązany jest wskazać moment, w którym należy dokonać oceny skutków stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunku. Wola konsumenta, który uważa, że stwierdzenie nieważności całej umowy nie jest dla niego niekorzystne, przeważa nad wdrożeniem systemu ochrony, takiego jak zastąpienie nieuczciwego warunku i utrzymanie umowy w mocy. Prawo UE sprzeciwia się, w przypadku braku wyraźnej woli w tym zakresie ze strony samego konsumenta, utrzymaniu w mocy nieuczciwych warunków umownych, które w chwili rozstrzygnięcia sporu są obiektywnie korzystne dla konsumenta. Wreszcie, do sądu krajowego należy dokonanie oceny w zakresie kwalifikacji nieuczciwego charakteru warunku oraz przedmiotu umowy, w celu ustalenia, czy możliwe jest utrzymanie w mocy umowy pozbawionej nieuczciwych warunków”

Chcesz mieć informacje o innych ciekawostkach kliknij przycisk i polub nas na fb

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.3]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

1 Opinia

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz

  • Czy już wiadomo kiedy zostanie ogłoszony wyrok TSUE? Miał być przed końcem wakacji a nigdzie nie mogę się doszukać informacji kiedy zostanie opublikowany?