poradnik frankowicza

Niekorzystna prognoza kursu CHF, wojna i kryzys – Jak szybko pozbyć się kredytu we frankach

Prognozy kursu CHF nie są korzystne dla Frankowiczów. Wszystko za sprawą wojny na Ukrainie, która wstrząsnęła rynkami finansowymi. Na wartości zaczął tracić przede wszystkim rubel rosyjski i ukraińska hrywna, ale rykoszetem dostało się także złotówce. Inwestorzy zaczęli poszukiwać tzw. „bezpiecznych przystani”, do których zalicza się frank szwajcarski. Zwiększony popyt na walutę szwajcarską przełożył się na jej aprecjację względem PLN.

A wszystko wydawało się powoli stabilizować. Na początku lutego złotówka zaczęła odrabiać straty wobec innych walut. Pomimo sygnałów o możliwym ataku zbrojnym Rosji na Ukrainę niewiele osób wierzyło, że to rzeczywiście nastąpi. Jest to wydarzenie bez precedensu, które spowoduje niewyobrażalne do tej pory skutki gospodarcze. Dla Frankowiczów zwiastuje to kolejne kłopoty, bo analitycy rynkowi prognozują kurs franka na poziomie nawet 6 zł. Jak wybrnąć z tej sytuacji i szybko pozbyć się kredytu w CHF?

Kurs CHF będzie ulegał dużym wahaniom, niewykluczone że sięgnie 6 zł

Najpierw światowy kryzys gospodarczy z 2008 roku, później pandemia, a teraz wojna na Ukrainie pokazują jak podatny na wahania jest kurs szwajcarskiej waluty. Zawirowania polityczne i gospodarcze momentalnie znajdują odzwierciedlenie w wartości CHF. Na nieszczęście kredytobiorców, frank w takich sytuacjach drożeje. O prawidłowości tej nie wspominali przed laty doradcy bankowi, którzy zapewniali klientów, że kredyty frankowe są bezpieczne, a kurs szwajcarskiej waluty stabilny. Wcześniej również miały miejsce duże wahania kursu CHF, ale banki zatajały to przed klientami, pokazując wykresy za wybrane krótkie okresy czasu.

Konsekwencje decyzji sprzed lat o zaciągnięciu kredytu waloryzowanego kursem CHF trzeba ponosić obecnie. W 2015 roku wydawało się, że kurs na poziomie 4 złotych to absolutne maksimum. Tymczasem po wybuchu pandemii wartość franka nie spadła ani na chwilę poniżej tej granicy. Trzeba sobie uświadomić, że kurs CHF w niedalekiej przyszłości przebije kolejne bariery psychologiczne. W momencie wybuchu wojny na Ukrainie sięgnął 4,58 zł. Wkrótce zapewne przekroczy 5 zł, a a pojawiają się głosy, że za CHF będzie trzeba zapłacić nawet 5,50 zł –  6 zł. Dla Frankowiczów oznacza to raty kredytowe wyższe niż obecnie o około 40%.

Co zrobić, aby jak najszybciej pozbyć się toksycznego zadłużenia? Na pewno wyjściem z sytuacji nie jest ugoda z bankiem i przekształcenie kredytu na złotówki.

Kredyty złotowe równie niebezpieczne jak frankowe

Przekształcenie kredytu na złotówki może być kuszące w świetle wzrostu wartości franka i niepewności z tym związanej. Ugoda z bankiem nie jest jednak dobrym rozwiązaniem, bo stopy procentowe zostaną podniesione mocniej, niż przewidywano jeszcze kilkanaście dni temu. Prezes NBP na konferencji prasowej w dniu 9 lutego sugerował, że podstawowa stopa NBP może osiągnąć w tym roku poziom 4% (aktualnie jej wartość wynosi 2,75%).

W wyniku wybuchu wojny za wschodnią granicą rośnie presja inflacyjna, co wymusi zacieśnienie polityki monetarnej banku centralnego i jeszcze większy wzrost stóp procentowych, a co za tym idzie – oprocentowania kredytów złotowych. Skala podwyżek stóp będzie większa niż się spodziewano, już mówi się o docelowym poziomie 5%. Oznacza to znacznie wyższe raty kredytów złotowych, a także tych przekonwertowanych z CHF. Decyzja o zawarciu z bankiem ugody i przekształceniu kredytu frankowego w złotowy oprocentowany na bazie wskaźnika WIBOR to w obecnych realiach strzał w kolano.

Kredyty złotowe są równie niebezpieczne jak frankowe. „Złotówkowicze” dotknięci skutkami wzrostu oprocentowania już poszli śladem Frankowiczów i składają w sądach pozwy, podważając sposób ustalania wskaźników WIBOR. W swoich umowach kredytowych doszukują się również niedozwolonych postanowień, na podstawie których mogliby je skutecznie zakwestionować. Warto wspomnieć, że kredytobiorcy złotowi w przeszłości wygrywali już sprawy z bankami i unieważniali swoje kredyty. Dotyczyło to chociażby kredytu mieszkaniowego pn. „Alicja”, czy kredytu gotówkowego pn. „Platinum” (obydwa udzielane były przez PKO BP).

Jak szybko pozbyć się zadłużenia w CHF?

Kredyt we frankach w obecnych niepewnych czasach to duże obciążenie finansowe i psychiczne. Nie jest to jednak sytuacja bez wyjścia, bo można całkowicie pozbyć się zadłużenia w CHF w wyniku postępowania sądowego o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej. Konieczne jest jednak złożenie pozwu przeciwko bankowi. Orzecznictwo sądowe jest już mocno ugruntowane i w około 95% przypadków procesy kończą się korzystnymi dla kredytobiorców wyrokami. Na prawomocne rozstrzygnięcie sporu trzeba oczywiście poczekać, ale możliwe jest legalne zawieszenie obowiązku spłaty rat na cały czas trwania postępowania w wyniku sądowego zabezpieczenia roszczeń.

Zobacz: Początek 2022 r. dobrym momentem na złożenie pozwu frankowego. Sądy niebawem mogą być zapchane

Aby uzyskać zabezpieczenie najlepiej wraz z pozwem złożyć odpowiednio umotywowany wniosek. Sądy najczęściej udzielają zabezpieczenia w sytuacji, gdy spłacony został cały pożyczony kapitał lub w przypadku złej sytuacji finansowej banku, która mogłaby w przyszłości utrudnić wyegzekwowanie wyroku. Niewykluczone, że zawirowania na rynkach finansowych wywołane m.in. wojną na Ukrainie będą okolicznością sprzyjającą akceptacji przez sędziów wniosków o zabezpieczenie.

Na korzystny wyrok w sprawie frankowej nie trzeba długo czekać

Czas oczekiwania na wyrok w sprawie frankowej znacznie skrócił się w porównaniu do okresu sprzed kilku lat. Prawomocny i korzystny wyrok jest możliwy do osiągnięcia nawet w 1 lub 2 lata. Przykładem takich dwóch ekspresowych rozstrzygnięć są unieważnienia umów Deutsche Banku i Banku Millennium, które w rekordowym tempie wywalczyła dla swoich klientów Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski.

Prawomocne unieważnienie kredytu Deutsche Bank w 1 rok we Wrocławiu

W dniu 17 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił apelację Deutsche Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 1 lipca 2021 r., w którym ustalił on nieważność umowy kredytu waloryzowanego kursem CHF. Postępowanie w I instancji toczyło się pod. sygn. akt  I C 530/20, a apelacyjne pod sygn. akt I ACa 1406/21.

Całość procesu w dwóch instancjach sądowych trwała niewiele ponad rok. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podzielił stanowisko sądu w Legnicy co do abuzywnego charakteru klauzul przeliczeniowych, wskazując że niedopuszczalna była dowolność banku w ustalaniu wysokości zobowiązania kredytobiorców. Nieakceptowanym stanem powstałym w wyniku wadliwości umowy była także różnica pomiędzy wypłaconą kwotą kredytu a sumą rat, jaka miała być spłacona do banku.

Sąd nie dostrzegł możliwości utrzymania umowy w mocy po wyeliminowaniu z niej klauzul abuzywnych. Umowę kredytową należało więc w całości unieważnić. W wyniku prawomocnego wyroku kredytobiorcy nie muszą już spłacać rat, a ich korzyść finansowa wyniosła blisko 300 tys. zł.

Prawomocne unieważnienie kredytu Banku Millennium w 2 lata w Katowicach

W dniu 31 stycznia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał prawomocny wyrok w sprawie o sygn. akt I ACa 140/21, którym oddalił apelację Banku Millennium od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 5 października 2020 r. w sprawie o sygn. akt II C 259/20. Tym samym unieważnienie umowy kredytowej stało się prawomocne.

Całe postępowanie w dwóch instancjach trwało 2 lata, a apelacja rozpatrzona została w okresie 1 roku. Sąd Apelacyjny uznał, że wyrok sądu I instancji jest słuszny. Umowa kredytowa zawierała niejasny mechanizm ustalania kursów i zawarta była na nienegocjowalnym wzorcu, a klauzule indeksacyjne nie były indywidualnie uzgodnione. Stanowiło to wystarczające przesłanki przemawiające za nieważnością całej umowy.

Do wydania wyroku sąd nie potrzebował opinii biegłego z zakresu rachunkowości, jak również oddalił wniosek banku o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków. Prawomocny wyrok definitywnie zakończył spór z bankiem. Kredytobiorcom do oddania zostało mniej niż 129 tys. zł, a nie jak twierdził bank 705 tys. zł. Korzyść z wyroku jest więc w tym przypadku ogromna.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz