Frankowicze najważniejsze wiadomości Wyróżnione

Luksemburski trybunał znów po stronie frankowiczów

Przepisy wykluczające stwierdzenie z mocą wsteczną nieważności umowy kredytu zawierającej nieuczciwy warunek dotyczący ryzyka kursu walutowego są niezgodne z prawem unijnym. Orzekł tak Trybunał Sprawiedliwości UE w węgierskiej sprawie. Polscy frankowicze uważają, że to dobry znak, a orzeczenie powinni wziąć sobie do serca nadwiślańscy sędziowie.

Na Węgrzech w 2014 r. przyjęto kilka ustaw frankowych, w założeniu mających pomóc obywatelom (choć wiele osób uważa, że były one korzystne przede wszystkim dla banków). Wprowadzone regulacje stanowiły, że osoba zaciągająca kredyt nie może ze skutkiem obejmującym okres przed datą wydania orzeczenia sądowego w przedmiocie stwierdzenia nieważności unieważnić umowy kredytu zawierającej nieprzewidziany w sposób bezpośredni w tych ustawach nieuczciwy warunek, np. dotyczący ryzyka kursuwalutowego. W największym uproszczeniu: ustawa ograniczała możliwość uznania całej umowy kredytowej za nieważną. Zdaniem TSUE – niesłusznie.

Całość wpisu:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/1403523,frankowicze-kredyty-wyrok-tsue.html?fbclid=IwAR2sMXLJczapv1rsRUP5nD1KVRJl1mqg6wV06xzLDrbBOQPF-MM9a-CERCE