wiadomości frankowicze Wyróżnione

Kredyty we frankach STATYSTYKI pod koniec 2023 r. – Jak wygląda sytuacja Frankowiczów w sądach?

To był bardzo owocny rok dla kredytobiorców frankowych, którzy zdecydowali się oddać swoje roszczenia wobec banków do sądu. Po czerwcowych i grudniowych orzeczeniach TSUE frankowicze nie mają już powodów, by obawiać się zakończenia swoich sporów sądowych. Tylko w trzech pierwszych kwartałach br. do sądów okręgowych i rejonowych wpłynęło aż 58 670 spraw o kredyty pseudowalutowe. To o ok. 30 proc. więcej niż rok wcześniej. Sądy mają coraz lepsze tempo orzecznicze i pewniej wydają wyroki w sprawach o franki, czego dowody płyną wprost z Ministerstwa Sprawiedliwości, które w grudniu opublikowało dane z sądów I instancji, dotyczące właśnie procesów o kredyty wyrażone w walucie obcej. Jak prezentują się najnowsze statystyki i co mówią one frankowiczom o sytuacji w sądach?

  • Rok 2023 najprawdopodobniej okaże się absolutnie rekordowy pod względem ilości pozwów zarejestrowanych w sądach I instancji. Jeżeli dynamika przyrostu powództw w IV kwartale będzie podobna do tej w trzech poprzednich, to zeszłoroczny rekord zostanie pobity o kilkanaście tysięcy pozwów
  • Tylko do sądów okręgowych skierowano w tym roku (I-III kwartał) ponad 56 tys. spraw o kredyty indeksowane i denominowane kursem CHF. Ta grupa sądów załatwiła w omawianym okresie ok. 39,5 tys. takich spraw
  • 23 844 sprawy frankowe wpłynęły do sądów apelacyjnych od stycznia do końca września br. Przez trzy kwartały w sądach drugiej instancji załatwiono łącznie 8 673 postępowania o kredyty powiązane z kursem CHF
  • W większości sądów okręgowych widać wyraźny wzrost liczby nowych powództw, spowodowany nowelizacją kpc z kwietnia br. Spraw w Poznaniu, Gdańsku, Krakowie czy Szczecinie jest teraz więcej, dzięki czemu odciążony został SO w Warszawie.

Prawie 59 tys. nowych powództw o franki w trzy kwartały 2023 roku: będzie rekord?

Frankowicze po raz kolejny nie zawiedli: w trzy kwartały skierowali do sądów I instancji niemal 59 tys. nowych powództw o franki. Z tego ponad 56 tys. trafiło do sądów okręgowych, które w tym okresie załatwiły ok. 39,5 tys. takich spraw – to dane płynące z Ministerstwa Sprawiedliwości, które dają miarodajną informację o tym, jak duże jest zainteresowanie Polaków unieważnieniem kredytu we franku szwajcarskim.

Jeśli porównamy najnowsze dane z tymi z trzech pierwszych kwartałów 2022 roku, zauważymy, że frankowicze poprawili swoją statystykę rdr o ok. 30 proc. – poprzednio do sądów złożono bowiem ok. 45 tys. powództw. Co warte podkreślenia, większość sądów okręgowych poza Warszawą odnotowało skokowy wzrost zainteresowania pozwem – jest to pokłosie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z kwietnia tego roku. Po zmianie właściwości miejscowej sądów w Warszawie mogą sądzić się tylko ci frankowicze, którzy podlegają pod stołeczny sąd ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

Sąd Okręgowy w Warszawie nadal jest numerem 1 dla frankowiczów – w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku wpłynęło do niego ponad 13 tys. powództw o franki. Liczba robi wrażenie, choć nie takie, jak statystyka z analogicznego okresu ubiegłego roku, gdy ten sam sąd zarejestrował ponad 20 tys. nowych spraw – spadek wyniósł więc 35 proc. rdr. Warszawski SO z wydziałem frankowym na czele traci, ale zyskują inne sądy. Niektóre w spektakularny sposób. Przykładem niech będzie Sąd Okręgowy w Poznaniu, do którego od I do III kwartału br. wpłynęło ponad 6 tys. powództw (wzrost o 128 proc. rdr). W Sądzie Okręgowym w Gdańsku zarejestrowano w tym okresie blisko 5 tys. nowych pozwów (wzrost rdr o 35 proc.), w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga ponad 4 tys. pozwów (wzrost rdr o blisko 171 proc.), zaś w Szczecinie i Krakowie po niemal 3 tys. pozwów (wzrost rdr kolejno o 80 proc. i 100 proc.). Największe frankowe wzrosty odnotowano w Zamościu (o 193 proc. rdr) i Krośnie (o ponad 171 proc. rdr).

Sumarycznie od początku stycznia do końca września sądy okręgowe (I instancja) zanotowały wpływ 56 282 roszczeń o kredyty frankowe plus dodatkowo zarejestrowały 274 postępowania nakazowe i upominawcze. W tym okresie załatwiono 39 443 takie sprawy plus 295 postępowań nakazowych i upominawczych. Z kolei do II instancji sądów okręgowych oddano 1 224 sprawy frankowe i załatwiono łącznie 1 207 spraw.

Z uwagi na dużą wartość przedmiotu sporu w sprawach frankowych niewiele nowych powództw zarejestrowano w sądach rejonowych. W trzech pierwszych kwartałach do tych sądów trafiło 1 650 frankowych postępowań procesowych i 91 postępowań nakazowych oraz upominawczych. Te sądy załatwiły w omawianym okresie 2 351 postępowań procesowych i 89 postępowań nakazowych oraz upominawczych.

Z kolei w sądach apelacyjnych złożono 23 844 pozwy o franki i załatwiono 8 673 sprawy.

Programy ugód nie spełniają oczekiwań klientów. Banki marzą o ustawie frankowej

Jeżeli dynamika przyrostu pozwów będzie podobna w IV kwartale, 2023 rok okaże się pod tym względem absolutnie rekordowy – zeszłoroczny rekord (ponad 66 tys. pozwów) zostanie pobity nawet o kilkanaście tysięcy powództw. Jak ta liczba ma się do zainteresowania frankowymi ugodami? Banki nie mają powodów do radości, z danych Związku Banków Polskich aktualnych na koniec października 2023 roku wynika, że sektor zawarł łącznie ok. 77 tysięcy ugód frankowych. Ok. 30 tys. umów jest objętych negocjacjami ugodowymi.

Banki pokładają wielkie nadzieje w nowym obozie rządzącym i w projekcie ustawy frankowej, leżącym w Komisji Nadzoru Finansowego. Liczą na to, że szef KNF Jacek Jastrzębski zdoła przekonać do pomysłu ustawowego rozwiązania frankowej kwestii premiera Donalda Tuska i ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Szanse na to są oczywiście minimalne – Koalicja Obywatelska w kampanii wyborczej wyraźnie opowiadała się za frankowiczami i przyśpieszeniem postępowań sądowych, a nie za rozwiązaniami sprzyjającymi bankom.

Dlaczego frankowicze, wbrew staraniom bankowców, składają do sądów coraz więcej powództw? Powodów jest co najmniej kilka:

  • korzystne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE – w czerwcu br. konsumenci dowiedzieli się, że banki nie mogą od nich żądać tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, jak również że sąd powinien na wniosek konsumenta przyznać mu zabezpieczenie roszczeń w sporze z bankiem o prawdopodobnie nieważną umowę (w grudniu br. zapadły kolejne 3 prokonsumenckie orzeczenia, ale one oczywiście nie mają wpływu na omawiane statystyki)
  • wysoki kurs franka i rosnące oprocentowanie stawką SARON – obecnie frankowicze płacą zdecydowanie wyższe raty niż np. 2 lata temu. Dlatego są bardziej zdeterminowani do uniezależnienia się od nieprzewidywalnego zobowiązania i pozywają banki
  • mało korzystne programy ugodowe banków – banki proponują klientom ugody na zasadach rekomendowanych przez szefa KNF. Oferty te są dalece mniej korzystne niż to, co jest do uzyskania na drodze pozwu sądowego. Frankowicze wolą zyskać darmowy kredyt dzięki unieważnieniu umowy niż konwertować zobowiązanie do złotówki, co wiąże się z wyższą stawką oprocentowania
  • statystyki orzecznicze krajowych sądów – dane płynące z sądów są dla bankowców nieubłagane: 97 proc. spraw w sądach I instancji kończy się wygraną kredytobiorcy. W sądach II instancji jest to aż 99 proc. spraw. Najlepsze kancelarie frankowe w Polsce wygrywają miesięcznie po kilkadziesiąt spraw przeciwko bankom, odzyskując dla swoich klientów ogromne pieniądze.

Poniżej statystyki wybranych kancelarii adwokackich za sam tylko październik 2023 roku.

Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni – 84 wygrane sprawy

Miesiąc październik okazał się bardzo łaskawy dla klientów kancelarii adwokata Jacka Sosnowskiego, którzy wygrali aż 84 sprawy przeciwko bankom o kredyty frankowe, w tym 12 wyroków jest już prawomocnych. Na koniec października kancelaria miała na koncie ponad 1 300 zwycięstw w sprawach frankowych, co w zestawieniu z niemal 10-letnim doświadczeniem w reprezentowaniu frankowiczów przed sądami czyni ją jednym z najbardziej polecanych podmiotów na rynku.

Wśród 84 wyroków uzyskanych w październiku przez kancelarię dominują te, w których sądy stwierdzają nieważność umowy. W jednym przypadku wyrok dotyczy oddalenia powództwa banku, w jednym odfrankowienia kredytu. Kancelaria reprezentuje frankowiczów w sprawach przeciwko wszystkim wiodącym bankom, w tym również tym, które zakończyły działalność w Polsce i obsługują w naszym kraju już tylko aktywne umowy pseudowalutowe. Wśród październikowych sukcesów podmiotu znaleźć można wyroki wydane przeciwko PKO BP, mBankowi, Millennium Bankowi, Raiffeisen Bankowi, Santander Bankowi, Pekao S.A., Getin Noble Bankowi, Deutsche Bankowi czy BPH S.A.

Kancelaria adwokata Pawła Borowskiego – 76 wygranych spraw

Znakomite statystyki za październik 2023 roku zaprezentowała również Kancelaria adwokata Pawła Borowskiego, która w tym okresie uzyskała 76 korzystnych wyroków, z czego 16 to orzeczenia prawomocne. W statystykach dominują stwierdzenia nieważności umów, w jednym przypadku doszło do odfrankowienia kredytu. Na moment publikacji statystyk kancelaria miała na koncie łącznie niemal 1 300 zwycięstw w sprawach przeciwko bankom. Podmiot słynie z uzyskiwania bardzo szybkich wyroków, tak jak miało to miejsce np. w sprawie I C 464/23, rozpatrzonej 20 października 2023 roku przez Sąd Okręgowy w Elblągu. Sprawa toczyła się o ustalenie nieważności umowy oraz o zapłatę – frankowicze czekali na orzeczenie zaledwie 5 miesięcy. Pozwanym w sprawie był PKO BP.

Adwokat Paweł Borowski wraz ze swoim zespołem reprezentuje frankowiczów w całej Polsce, przeciwko wszystkim bankom mającym w portfelu abuzywne umowy pseudowalutowe. W październiku kancelaria wygrała dla swoich klientów spory z takimi podmiotami jak PKO BP, mBank, Millennium Bank, Santander Bank, BPH S.A., Raiffeisen Bank, Pekao, BOŚ Bank, ING Bank Śląski, BNP Paribas.

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Basia Kownacka

Interesuje ją wszystko co dotyczy prawnych aspektów sporów przeciwko instytucjom finansowym w zakresie roszczeń z tytułu kredytów powiązanych z walutą obcą oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. Pod lupę bierze wszelkie kroki podejmowane przez banki w związku ze sporami frankowymi. Bacznie wsłuchuje się w głos Frankowiczów oraz ich rodzin. Chętnie podejmuje tematy społeczne, historie ludzi zmagających się ze spłatą kredytów frankowych. Masz temat? Napisz

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz