Frankowicze poradnik

Kredyty we frankach – pozew indywidualny czy zbiorowy ?

Żeby bank oddał pieniądze, które pobrał od ciebie bezprawnie, raczej na pewno będziesz musiał złożyć do sądu pozew, możesz to zrobić jednak w dwojaki sposób, składając pozew indywidualny lub przystępując do pozwu zbiorowego.

Pozew indywidualny przeciwko bankowi to klasyczny pozew o zapłatę. Składając pozew inicjujesz takie postępowanie i jesteś jego stroną powodową, pozwanym jest natomiast bank.

Sam proces wymagać będzie z kolei od ciebie sporego zaangażowania i podejmowania określonych działań. Jako strona takiego procesu będziesz również w sądzie słuchany. Podczas takiego procesu na bieżąco wiesz co się w sprawie dzieje i jesteś informowany o wszystkich działaniach sądu i strony przeciwnej, podczas takiego procesu możesz „trzymać rękę na pulsie”.

Pozew zbiorowy jest alternatywą dla pozwu indywidualnego. W postępowaniu grupowym, co najmniej 10 osób, dochodzić może roszczenia jednego rodzaju, opartego na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Przepisy wymagają dodatkowo by powództwo w postępowaniu grupowym wytoczył reprezentant grupy. Postępowanie to jest ponadto kilkufazowe, gdyż najpierw sąd rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym o dopuszczalności postępowania grupowego i odrzuca pozew, jeżeli sprawa nie podlega rozpoznaniu w postępowaniu grupowym. W przeciwnym razie sąd wydaje postanowienie o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym.

Po uprawomocnieniu się postanowienia o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym sąd zarządza ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego, natomiastpo upływie wyznaczonego przez sąd terminu, nie krótszego niż miesiąc od dnia doręczenia powodowi zarzutów co do członkostwa, sąd wydaje postanowienie co do składu grupy i dopiero wówczas przystępuje do rozpoznania sprawy.

Z uwagi na powyższe, postępowania grupowe trwają znacznie dłużej niż procesy inicjowane indywidualnym powództwem. Praktyka pokazuje, że pozwy grupowe w sprawach dotyczących kredytów we frankach to bardzo złe rozwiązanie. Obecnie niektóre pozwy złożone w 2015 r. jeszcze się nie rozpoczęły, znane są przypadki gdzie pozwy grupowe są celowo opóźniane przez podstawionych członków pozwu o czym można przeczytać w tym wpisie  – Były „goryl” Giertycha torpeduje proces frankowiczów przeciw Getin Noble Bankowi 

Ostatnio zakończył się też pozew zbiorowy klientów Mbank w którym brało udział 1700 osób. Proces zakończył się dla nich niekorzystnie a sędzie podczas ogłoszenia wyroku powiedział, że lepszym rozwiązaniem dla nich byłoby pozwać bank indywidualnie mBank górą nad frankowiczami. Pozew zbiorowy przegrywa w I instancji

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz