odfrankowienie kredytu

Kredyty we frankach o co chodzi i jak z tym sobie poradzić?

O kredytach we frankach szwajcarskich bardzo wiele się mówi, zwłaszcza w kontekście ich posiadaczy, którzy nie radzą sobie ze spłatą zobowiązania, gdyż umowy kredytowe były konstruowane w taki sposób by chronić jedynie interesy banków. Warto jednak podkreślić, że kredyty we frankach dzielą się niejako na dwa rodzaje, denominowane i indeksowane, w zależności więc od tego jaka umowa kredytowa została zawarta, kredytobiorcy mogą przysługiwać inne roszczenia, ważne jednak jest, że kredytobiorca zawsze może się uwolnić od kredytu we frankach.

Kredyty we frankach o co chodzi?

Kredyt denominowany do waluty obcej, to kredyt w którym kwota kredytu/zadłużenia jest wyrażona w walucie obcej, jednak wypłata samego kredytu następuje w złotówkach po przeliczeniu według kursu kupna waluty w momencie jego wpłaty. Spłata kredytu następuje natomiast w ten sposób, że kredytobiorca spłaca ratę już w złotówkach, jednak w wysokości odpowiadającej równowartości raty w walucie obcej.

Ustalenie wysokości raty w złotych polskich następuje natomiast po przeliczeniu kursu waluty według jej kursu sprzedaży w określonym dniu. Wysokość samego kredytu, jak również kolejnych rat, uzależnione zostały od kursu franka szwajcarskiego, gdy więc kurs franka się zmienia, zmienia się także wysokość zobowiązania kredytobiorcy, kredytobiorca nigdy nie wie więc w jakiej wysokości będzie kolejna rata.

Ponadto, od kilku lat kurs franka utrzymuje się na wysokim poziomie, kredytobiorcy spłacają więc znacznie więcej niż w początkowej fazie kredytu.

Kredyt indeksowany to natomiast kredyt udzielony i wypłaconych w złotówkach, kwota kredytu jest jednak waloryzowana do waluty obcej, czyli w tym przypadku do franka szwajcarskiego.

Tym samym więc, kwota kredytu do spłaty została uzależniona od bieżącego kursu franka szwajcarskiego, im zatem mocniejszy frank, tym rata kredytu jest wyższa.

Niezależnie więc od tego czy twój kredyt we frankach jest kredytem denominowanym czy też indeksowanym, spłacasz więcej niż powinieneś, a twoje zobowiązanie zawsze jest zależne od kursu franka szwajcarskiego, żeby więc uwolnić się od tak niekorzystnego zobowiązania, możesz pozwać bank z którym zawarłeś umowę kredytową, bowiem praktycznie zawsze w umowach zawierane były zapisy, które bankom pozwalały na swobodne kształtowanie kursu waluty obcej.

OBLICZ ILE MOŻESZ ODZYSKAĆ OD BANKU 

Kalkulator frankowicze – wylicz nadpłatę kredytu CHF

 

Dlaczego kredyty we frankach są nieważne?

Umowy o kredyt we frankach szwajcarskich pełne są zapisów, które powszechnie uznaje się za niedozwolone, więc twoje roszczenie do banku właśnie na tym będzie się opierać, w zależności jednak od tego jaki kredyt posiadasz, indeksowany bądź denominowany, inne żądania możesz wysuwać.

W przypadku kredytu indeksowanego swe roszczenie będziesz opierać na uznaniu klauzuli indeksacyjnej zawartej w umowie za niedozwoloną, gdyż narusza ona twoje interesy jako konsumenta, a więc jest niezgodna z prawem.

Uznanie przez sąd twojego roszczenia w tym zakresie doprowadzi z kolei do odfrankowienia umowy kredytowej, czyli z umowy usunięte zostaną zapisy dotyczące indeksacji (zostaną one uznane za nieważne), a twój kredyt stanie się kredytem złotówkowym, nie tylko więc będziesz płacić niższe raty w przyszłości, lecz bank powinien zwrócić ci nadpłatę, która powstała na skutek stosowania niedozwolonych postanowień umownych.

Podstawą do uznania danego zapisu umownego za niedozwolony jest art. 3851  Kodeksu cywilnego, który stanowi, że postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

W orzecznictwie sądowym wielokrotnie już podkreślano, że uzależnienie wysokości zobowiązania kredytowego oraz wysokości poszczególnych rat od kursu kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego, który tak naprawdę jest dowolnie ustalany przez bank, pozwala bankom w sposób niczym nieograniczony kształtować zobowiązania kredytobiorców, takie zapisy są więc uznawane za niedozwolone, czyli nieważne.

Nieco inne roszczenia przysługiwać ci natomiast będą, gdy posiadasz kredyt denominowany, gdyż wówczas zasadnym będzie żądanie unieważnienia całej zawartej umowy kredytowej, a nie tylko jej poszczególnych zapisów.

FRANKOWICZE dali się nabrać! Banki znów ZYSKAŁY! Teraz chcą unieważnić UGODY i kredyty we frankach

1547
45
6

Ugoda lepsza niż proces i Banki w Polsce- UGODY SĄ DOBRE i SPRAWIEDLIWE? Frankowicze nie chcą ugód?

1067
53
2

Unieważnienie kredytu we frankach KIEDY NAJLEPSZY MOMENT? Frankowicze po TSUE WYGRYWAJĄ?!

938
74
3
Load more...

W takim bowiem przypadku uzasadnionym może okazać się argument, że zawarta umowa kredytowa nie precyzowała tak naprawdę kwoty kredytu, w końcu w umowie wskazana jest kwota wyrażona we frankach szwajcarskich, jednak kredyt został faktycznie wypłacony w złotówkach po przeliczeniu według kursu ustalonego przez bank.

W umowach kredytowych banki bardzo często „zapominały” podać wysokości kursu, ani nie określano w jaki sposób będzie on ustalany, kredytobiorca tak naprawdę nie wiedział więc w jakiej wysokości kredyt otrzyma, dopóki środki z kredytu nie zostały mu wypłacone, bank mógł z kolei w dowolny sposób kształtować wysokość zobowiązania kredytobiorcy.

Tym samym więc, kwota kredytu wskazana w umowie w żadnym wypadku nie mogła być traktowana jako ta, którą otrzymał kredytobiorca, umowa nie zawierała więc kwoty zobowiązania, co jest sprzeczne z naturą kredytu i właśnie z tego powodu cała umowa powinna zostać unieważniona.

Na skutek unieważnienia kredytu we frankach, bank zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot, które wpłaciłeś w związku z zawartą umową, bank oddać więc będzie musiał prowizję pobraną za udzielenie kredytu, wszystkie raty i odsetki, jak również inne opłaty okołokredytowe, ty natomiast będziesz musiał oddać do banku otrzymany kapitał, lecz już żadnych rat kredytowych spłacać nie będziesz musiał.

 

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz