wiadomości frankowicze

Kredyty we frankach i Ugody – czy Santander bank zapłaci Frankowiczom po wygranej?

Santander wyrósł na jednego z liderów niechlubnej listy najczęściej pozywanych banków. Po wszczęciu restrukturyzacji wobec Getinu zajmuje na niej już czwarte miejsce – przeciwko spółce wszczęto dotąd 13 693 postępowania, w tym dwa pozwy grupowe, w których kredytobiorcy kwestionują ponad 500 umów frankowych. Bank opublikował sprawozdanie za I kwartał br. Wynik netto podmiotu jest dodatni, i to mimo zawiązania kolejnych rezerw na ryzyko prawne wpisane w posiadany przez Santander portfel kredytów pseudowalutowych. Czy bank będzie w stanie oddać frankowiczom to, co im się należy? Jak przebiegają procesy sądowe z udziałem Santandera i ile spraw prawomocnie przegrywa grupa?

  • Rośnie liczba pozwów frankowych wobec Santander Banku Polska. Tylko w I kwartale br. frankowicze pozywali podmiot 1468 razy
  • Santander zawarł łącznie 5495 ugód z kredytobiorcami, w tym 2907 porozumień zawarto w minionym kwartale
  • Zysk netto banku za I kwartał br. wyniósł prawie 1,19 mld zł, zaś wysokość odpisów księgowych na franki to 420 mln zł
  • Santander Bank Polska to podmiot w dobrej kondycji i na chwilę obecną stać go na pełne rozliczenia z kredytobiorcami. Nie ma zresztą wyjścia, bo sądy masowo unieważniają zawarte ze spółką (i jej poprzednikami prawnymi) umowy kredytów frankowych.

Santander Bank Polska z dodatnim wynikiem za I kwartał. Bank przegrywa z frankowiczami w sądach

1,19 mld zł zysku netto i wynik odsetkowy na poziomie 3,09 mld zł – to dane finansowe Santander Banku za I kwartał br. Podmiot zanotował wzrost wyniku odsetkowego o 38 proc. rdr, tym samym wyprzedzając prognozy analityków. Jednym z głównych kosztów poniesionych przez bank w okresie styczeń – marzec 2023 roku były odpisy na ryzyko prawne kredytów frankowych. Bank poważnie podchodzi do coraz mniej korzystnej dla sektora linii orzeczniczej krajowych sądów, i choć pokrycie portfela wadliwych kredytów jest w spółce wciąż niewystarczające, działania podmiotu zbliżają go do osiągnięcia na tym polu satysfakcjonującego wyniku w przyszłości.

Bank nie tylko zawiązuje odpisy na franki, ale jest również aktywny na polu zawierania ugód. Do tej pory Santander zawarł 5495 ugód frankowych, a ponad połowa, bo 2907 porozumień podpisano w I kwartale br. Tym samym Santander wyprzedził mBank w ilości konwersji kredytów frankowych na złotowe, ale wciąż daleko mu do takich podmiotów jak PKO BP czy Millennium Bank, które mają już po ok. 20 tys. ugód.

Frankowiczów oczywiście najbardziej interesują dane dotyczące tego, jak Santander radzi sobie w sądach. Na dzień 31 marca 2023 roku Santander Bank Polska brał udział jako strona pozwana w 13 693 sporach sądowych toczących się o kredyty indeksowane lub denominowane kursem franka szwajcarskiego.

Statystyka ta ujmuje zarówno postępowania indywidualne, jak i dwa postępowania grupowe (pierwszy pozew o 511 kredytów i drugi o 31 kredytów). Na koniec 2022 roku przeciwko Santanderowi toczyło się 12 225 postępowań frankowych. Grupa oszacowała łączny koszt ryzyka prawnego kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych na ponad 3,6 mld zł (stan na koniec I kwartału br.).

Na koniec marca br. Santander zdążył otrzymać 1315 prawomocnych wyroków w sprawach o franki (statystyka ujmuje tylko wyroki wydane po 3 października 2019 roku, czyli po wyroku TSUE w sprawie Raiffeisen vs. Dziubak). Z tego 1239 to wyroki niekorzystne dla banku, a 76 to orzeczenia częściowo lub całościowo korzystne dla podmiotu. Dla porównania, na koniec 2022 roku rozkład prawomocnych orzeczeń wydanych w sprawach Santandera to 861 wyroków niekorzystnych i 66 wyroków korzystnych w części lub w całości. Do końca 2022 roku wydano 927 prawomocnych orzeczeń w sprawach o franki, w których pozwanym był Santander (861 to wyroki negatywne dla banku, 66 to sprawy zakończone częściowym lub całkowitym zwycięstwem podmiotu).

Wynika z tego, że tylko w pierwszych trzech miesiącach tego roku Santander doczekał się 388 prawomocnych wyroków, w tym 378 niekorzystnych i 10 częściowo lub w całości korzystnych. Ogólna statystyka przegranych po stronie Santandera wynosi 94,2 proc. Z kolei ta sama statystyka za okres styczeń – marzec 2023 roku to 97,4 proc. Liczba spraw prawomocnie przegrywanych przez ten bank bardzo szybko się zwiększa.

Nic więc dziwnego, że podmiot dotwarza kolejne rezerwy na ryzyko prawne. W I kwartale br. kwota dotworzonych rezerw wyniosła 420 mln zł. W analogicznym okresie minionego roku było to 96 mln zł.

Santander Bank Polska przegrywa w sądach – przykłady wyroków

Statystyka to jedno, a indywidualne sprawy – drugie. Jak wyglądają wyroki sądowe w sprawach, w których sąd wydał niedawno prawomocną decyzję? Przykłady takich spraw, w których kredytobiorcy mają już pewność, że ich kredyt jest nieważny, prezentujemy poniżej.

Prawomocnie unieważniony kredyt frankowy w Santander Banku – Wrocław

Dnia 21 lutego 2023 roku zapadł prawomocny już wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie o sygnaturze I ACa 1204/22. Sąd oddalił apelację pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 15 marca 2022 roku (sygnatura I C 23/20). Pozwany bank został obciążony kosztami postępowania apelacyjnego, których wartość ustalono na 8100 zł. Umowa kredytu frankowego kwestionowana przez powodów została więc prawomocnie uznana za nieważną. Kredytobiorcy wskutek unieważnienia swojej umowy kredytowej odnieśli łączny zysk w wysokości ok. 389 tys. zł. Całe postępowanie trwało 36 miesięcy.

Sprawę frankowiczów przeciwko Santanderowi prowadził adwokat Paweł Borowski.

Santander przegrywa w sądzie prawomocnie w 33 miesiące

Dnia 2 lutego 2023 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podjął decyzję w sprawie I ACa 1974/22 i oddalił apelację Santander Banku od wyroku wydanego 6 lipca 2022 roku przez Sąd Okręgowy (sygnatura XII C 719/21). Tym samym umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF kwestionowana w sporze sądowym jest już prawomocnie nieważna. Postępowanie w sądzie I instancji trwało 2 lata i 5 miesięcy, z kolei w II instancji tylko 4 miesiące. Kredytobiorcy zyskali łącznie na unieważnieniu umowy z Santanderem 244 tys. zł. Sprawę kredytobiorców prowadził adwokat Paweł Borowski.

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz