wiadomości frankowicze

Kiedy powstanie ustawa dla Frankowiczów?

Bankowa propaganda nie zna granic – świadczy o tym sposób, w jaki sektor próbuje uwiarygadniać projekt KNF dotyczący ustawowych regulacji w kwestii franków, szerzej znany jako „ustawa antypozwowa”. Eksperci prawni obszernie wyjaśniali w mediach, że ów projekt nie ma właściwie szans na wprowadzenie, i to nie tylko z uwagi na niezgodność z prawem UE, ale również absolutny brak woli politycznej. Bankowcy jednak niestrudzenie kontynuują zastraszanie konsumentów i w sposób urągający wszelkim standardom zniekształcają stanowisko TSUE, usiłując dowieść, że organ ten popiera ustawowe rozwiązania. Gdzie leży prawda?

  • Prawnicy Santander Banku przekonują w mediach, że wyrok TSUE w sprawie C-6/22 z dnia 16 marca 2023 otwiera Polsce drogę do wprowadzenia regulacji ustawowych, które zobligowałyby kredytobiorców do zawierania ugód frankowych
  • TSUE owszem, optuje za przywróceniem równowagi stron w relacjach między konsumentem a bankiem, ale nie ma to nic wspólnego z propozycjami wysuwanymi przez KNF i sektor bankowy
  • TSUE już wielokrotnie odrzucał pomysły ustawowych regulacji w swoich stanowiskach, m.in. rozpatrując węgierskie sprawy frankowe
  • Banki zdają sobie sprawę z absurdalności swoich twierdzeń, jednak forsują je w nadziei, że choć część kredytobiorców zrezygnuje dzięki temu z pozwu i rozważy ugodę.

Banki chwytają się ostatniej deski ratunku i naginają prawną rzeczywistość

Dnia 16 marca 2023 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny ważny wyrok w sprawie o franki. Chodzi o sprawę o sygnaturze C-6/22, w której organem odsyłającym był Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli. Orzeczenie TSUE odbiło się szerokim echem w mediach, które rozpisywały się o jego prokonsumenckim charakterze.

TSUE stwierdził m.in., iż sąd krajowy nie jest uprawniony do zastępowania luki powstałej w wyniku wykreślenia z umowy klauzuli abuzywnej przepisem prawa krajowego, tak aby utrzymać umowę w mocy. Dodatkowo uznał, że ochrona konsumencka przysługuje kredytobiorcom nie tylko w czasie realizacji umowy, ale również po spłacie kredytu.

To ważne informacje, zdecydowanie korzystne dla frankowiczów. Po raz kolejny Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził bowiem swoje dotychczasowe stanowiska. Frankowicz, który jest stroną umowy zawierającej klauzule abuzywne, może oczekiwać, że sąd krajowy wyeliminuje kwestionowany kontrakt z obrotu prawnego, jeśli po usunięciu samych zapisów abuzywnych nie mógłby on być kontynuowany. Pod dużym znakiem zapytania stoi więc przyszłość tzw. odfrankowień umów, polegających na wykreśleniu klauzul abuzywnych z umowy z zachowaniem obowiązującej w pierwotnym kontrakcie stawki SARON.

Nie mniej istotne jest to, iż TSUE potwierdził, że prawa konsumenta przysługują także tym kredytobiorcom, którzy już spłacili umowę, a dziś chcą pozwać bank i rościć o zapłatę. W gruncie rzeczy wyrok C-6/22 jest dla sektora bankowego druzgocący, ale jego przedstawiciele w żadnym razie nie chcą tego zaakceptować. Wręcz przeciwnie, banki desperacko chwyciły się wyrwanego z kontekstu fragmentu stanowiska TSUE, który mówi o przywróceniu równowagi kontraktowej stron.

Zdaniem prawników Santander Banku (i nie tylko, podobne rewelacje rozprzestrzeniała już KNF) TSUE w wyroku C-6/22 daje do zrozumienia, że możliwe jest rozwiązanie systemowe w formie zaproponowanej przez Nadzór Finansowy. Chodzi oczywiście o słynny projekt „ustawy antypozwowej”, o którym po raz pierwszy informacje pojawiły się w lutym, tuż po publikacji opinii Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie C-520/21.

Co proponuje Komisja Nadzoru Finansowego w kwestii franków?

KNF chciałaby z jednej strony zobligować banki do oferowania kredytobiorcom frankowym ugód według określonych zaleceń, z drugiej optuje za obłożeniem frankowiczów podatkiem od wzbogacenia się, gdyby zamiast podpisać ugodę, zdecydowali się na pozew i unieważnienie umowy. Pomysł ten jest kuriozalny i przez ostatnie tygodnie został skomentowany przez dziesiątki ekspertów.

Zdecydowana większość jest nie tylko sceptyczna wobec pomysłu Nadzoru Finansowego, ale wprost zauważa idące za nim niebezpieczeństwa. Sposób myślenia KNF jest dalece odmienny od stanowisk TSUE i wprost sprzeczny z unijną dyrektywą 93/13.

To, co Komisja Nadzoru Finansowego i banki nazywają przywróceniem równowagi kontraktowej, jest w istocie odebraniem konsumentom przysługujących im praw. Propozycje KNF są wątpliwe prawnie również ze względu na przepisy krajowe.

Chodzi m.in. o zasadę niedziałania prawa wstecz. Warto dodać, że obecnie zysk odniesiony w wyniku sądowego unieważnienia kredytu nie podlega podatkowi dla urzędu skarbowego. Skoro KNF chce to zmienić, to zachodzi pytanie, czy zmiana miałaby objąć tylko frankowiczów, czy wszystkich, którzy dziś są zwolnieni z płacenia podatku po wygranej w sądzie.

Są to oczywiście czysto teoretycznie dywagacje, mające na celu jedynie wyjaśnienie, dlaczego bankowa propaganda w kwestii „ustawy antypozwowej” jest pozbawiona jakichkolwiek podstaw. W praktyce KNF nie ma inicjatywy legislacyjnej, zatem nie może wprowadzić swojego projektu bez odpowiedniego promotora. Tymczasem politycy umywają ręce i nie chcą pełnić roli arbitra pomiędzy bankami a ich klientami. Zdecydowanie odpowiada im sytuacja, w której rozpatrywaniem sporów o franki zajmują się niezawisłe sądy.

Rządzący boją się nie tylko poważnych skutków wizerunkowych (wszak trwa kampania wyborcza), ale również mają świadomość, że wprowadzenie regulacji stojących w sprzeczności z unijnym prawem doprowadziłoby do masowych pozwów wobec Skarbu Państwa. Bankom taka sytuacja by odpowiadała – w końcu gniew kredytobiorców zostałby skierowany przeciwko komuś innemu.

Frankowicze nie powinni obawiać się bankowej propagandy, której cel jest tylko jeden: zniechęcić konsumentów do składania pozwów. Kredytobiorcy mają dziś potężnego sojusznika: jest nim Unia Europejska, która nie pozostaje bierna w sytuacji łamania praw konsumenckich. TSUE udowodnił to już w węgierskich sprawach o franki, gdzie jasno wskazał, że jakiekolwiek ustawowe regulacje ograniczające kredytobiorcom możliwość dochodzenia swoich praw są absolutnie nieakceptowalne.

Banki po prostu muszą się z tym pogodzić i albo zaktualizować swoje programy ugodowe, tak aby były korzystne dla klientów i ci sami chcieli polubownego rozwiązania, albo regularnie dotwarzać rezerwy frankowe i czekać na kolejne prawomocne unieważnienia umów.

Jak umowy frankowe są unieważniane w sądach?

Banki najbardziej boją się upowszechnienia sądowych unieważnień abuzywnych kontraktów. W praktyce unieważnienie umowy oznacza dla banku sankcję darmowego kredytu, czyli brak zarobku na produkcie. Przykłady wyroków, w których sądy wyeliminowały umowę z obrotu prawnego, prezentujemy poniżej.

Nieważny kredyt frankowy w PKO BP i ponad 171 tys. zł zysku dla frankowiczów

Dnia 23 marca 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił złożone odwołanie PKO BP od wyroku Sądu Okręgowego i obciążył pozwany podmiot kosztami postępowania sądowego. Przedmiotem sporu w sprawie I ACa 1026/22 była umowa kredytu hipotecznego „Własny kąt”, zawarta w 2005 roku. Wskutek unieważnienia umowy PKO BP musi oddać kredytobiorcom 171.460,73 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Sprawa w sądzie II instancji trwała zaledwie 11 miesięcy. Wyrok jest już prawomocny. Pełnomocnikami kredytobiorców w tej sprawie byli adw. Jacek Sosnowski i adw. Tomasz Pietrusiak – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Nieważny kredyt frankowy w ING Banku Śląskim i ponad 78 tys. zł zysku dla frankowiczów

Dnia 20 marca 2023 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał wyrok w sprawie I ACa 1886/22, która dotyczyła umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF, zawartej z ING Bankiem Śląskim w 2008 roku. Decyzją sądu II instancji apelacja banku została oddalona, a umowę uznano za nieważną, co prowadzi do rozliczenia się stron. Bank musi oddać kredytobiorcom 78.060,18 wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę. Wyrok jest prawomocny. Sprawa trwała łącznie 14 miesięcy. Pełnomocnikami kredytobiorców byli adw. Jacek Sosnowski i adw. Tomasz Pietrusiak Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]