wiadomości frankowicze

Kancelarie Frankowe dla przedsiębiorców

Po ostatniej uchwale Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie o sygn. III CZP 40/22 przedsiębiorcom powinno być łatwiej unieważnić kredyt we frankach. Według SN, postanowienia umów frankowych pozwalające bankom na dowolne ustalanie kursów przeliczeniowych stosowanych do wyliczania kwoty zobowiązania oraz wysokości rat, nieodsyłające do obiektywnych i weryfikowalnych kryteriów, są sprzeczne z naturą stosunku prawnego. Zdaniem prawników reprezentujących w sądach Frankowiczów, uchwała daje zielone światło dla przedsiębiorców posiadających kredyty waloryzowane kursem CHF. W związku ze sprzecznością z naturą stosunku prawnego, będą oni mogli dochodzić w sądach sankcji nieważności umowy.

 • Kredyty frankowe przed laty zaciągali nie tylko konsumenci na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych, ale także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki. Konstrukcja tych umów była identyczna, tak więc wzrost kursu franka szwajcarskiego dotknął wszystkich kredytobiorców, niezależnie od statusu prawnego.
 • Przedsiębiorcom do tej pory było trudniej dochodzić w sądach nieważności umowy frankowej, gdyż – w odróżnieniu od konsumentów – nie mogli powoływać się na zawarte w umowach klauzule abuzywne. Uchwała SN z 28 kwietnia 2022 r. diametralnie zmienia ich sytuację. Dowolne ustalanie przez bank kursów przeliczeniowych zostało uznane za sprzeczne z naturą stosunku prawnego. Umowy obarczone taką wadą prawną mogą być wkrótce unieważniane przez sądy w całości lub w części (tzw. odfrankowienie).
 • Pomimo pozytywnej dla przedsiębiorców uchwały SN, sprawy dotyczące unieważnienia bądź odfrankowienia umów kredytów denominowanych i indeksowanych do CHF zawsze są skomplikowane i wymagają od prawnika gruntownej wiedzy nie tylko z zakresu prawa, ale także bankowości i finansów. Z tego względu, do obsługi sprawy należy wybierać najlepsze kancelarie frankowe.
 • Najbardziej doświadczone kancelarie frankowe posiadają na koncie około 300 korzystnych wyroków w sprawach kredytów w CHF, w tym wiele prawomocnych. O rezultatach swoich działań informują w sposób przejrzysty na stronach internetowych, na blogu firmowym, w mediach społecznościowych oraz na kanale YouTube.

Przedsiębiorcy również odczuwają skutki wadliwości umów frankowych

Wielu przedsiębiorców do tej pory wstrzymywało się z dochodzeniem w sądzie praw z tytułu wadliwych umów frankowych, gdyż takie procesy obarczone były większym ryzykiem. W odróżnieniu od osób posiadających status konsumenta, przedsiębiorcy nie mogą powoływać się na podstawie unijnej dyrektywy 93/13 oraz art. 385 (1) k.c. na abuzywne klauzule zawarte w umowach kredytowych.

Z tego względu, dotychczasowe pozwy składane przez Frankowiczów – przedsiębiorców bazowały na innych podstawach prawnych, takich jak m.in. naruszenie przez bank granicy swobody umów tj. art. 353 (1) k.c., sprzeczność umowy z art. 69 ustawy Prawo bankowe, naruszenie zasad współżycia społecznego, brak cech umowy kredytu (konstrukcja zbliżona do instrumentów pochodnych).

Sądy w większości przypadków uwzględniały nieważność umów kredytowych zawieranych przez przedsiębiorców tylko przesłankowo. Tym niemniej, Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział XVI Gospodarczy w dniu 19.11.2021 r. wydał ważne i przełomowe orzeczenie w sprawie o sygn. akt XVI GC 1309/20. Wprost w sentencji wyroku ustalił nieważność umowy frankowej zawartej przez przedsiębiorcę (spółkę akcyjną) z BPH Bankiem Hipotecznym S.A.

Uchwała SN pomoże przedsiębiorcom zakwestionować w sądzie kredyty w CHF

Uchwała SN III CZP 40/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. jest dużym przełomem w sprawie kredytów zaciąganych przez przedsiębiorców. Powinna ona także rozstrzygnąć na korzyść kredytobiorców sprawy kredytów frankowych zaciągniętych przez osoby występujące w podwójnym charakterze (część kredytu przeznaczona na potrzeby mieszkaniowe, część na cel niekonsumencki) i kredytów, gdzie status konsumenta przysługuje tylko jednemu z kredytobiorców.

Sprawdź: Teraz przedsiębiorcy mogą łatwiej unieważnić swoje kredyty we frankach.

Sąd Najwyższy, odpowiadając na pytanie prawne wystosowane przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, uznał że dowolne kształtowanie przez banki kursów przeliczeniowych, na podstawie których ustalana jest wartość zobowiązania kredytobiorcy i wysokość rat, stanowi sprzeczność z naturą stosunku prawnego, jeżeli brak jest odwołania do weryfikowalnych i obiektywnych kryteriów. Dotyczy to większości umów frankowych, zawierających odesłania do tabel kursowych, w których banki ustalały w sposób jednostronny i dowolny wysokość kursów, a poprzez to kształtowały wartość zobowiązania i wysokość rat kredytowych.

Na sprzeczność umowy frankowej z naturą stosunku prawnego mogą powoływać się przedsiębiorcy, co daje im zielone światło do dochodzenia w sądzie nieważności umowy kredytowej w całości lub w części. Z pozwem powinni się jednak pospieszyć, bo ich roszczenia przedawniają się szybciej niż roszczenia konsumentów (po 3 latach).

Jaka kancelaria do obsługi sprawy o unieważnienie kredytu frankowego przedsiębiorcy?

Sprawy dotyczące sporów na gruncie kredytów waloryzowanych kursem CHF nie należą do prostych, nawet jeśli kredytobiorcy przysługuje status konsumenta. Konstrukcja umów frankowych jest mocno skomplikowana, a specyfika tych spraw wymaga od prawnika gruntowanej wiedzy z zakresu finansów i bankowości. Postępowania dotyczące kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców mogą być jeszcze trudniejsze.

Z tego względu, warto postawić na najlepsze kancelarie frankowe, które dysponują bogatym dorobkiem w postaci kilkuset korzystnych wyroków unieważniających lub odfrankowujących umowy kredytowe.

Dobre kancelarie frankowe są ściśle wyspecjalizowane i od lat prowadzą wyłącznie sprawy dotyczące kredytów w CHF. Najbardziej doświadczone kancelarie zaczynały prowadzić sprawy sądowe przeciwko bankom już około roku 2013. Aktualnie mają na koncie po około 300 wygranych spraw z wszystkimi bankami posiadającymi portfele kredytów frankowych. Wiele spośród tych rozstrzygnięć stanowią wyroki prawomocne.

Cechą renomowanych kancelarii jest przejrzysta polityka informowania o rezultatach prowadzonych postępowań, tj. publikowanie i omawianie wyroków, podawanie sygnatur spraw oraz szczegółów dotyczących przebiegu i sposobu zakończenia sprawy.

Bardzo istotnym kryterium przy wyborze kancelarii do obsługi sprawy frankowej jest czas uzyskiwania wyroków.

Najlepsze kancelarie niemal codziennie raportują kolejne wyroki uzyskane w ekspresowym tempie. Do wyroków nieprawomocnych doprowadzają nierzadko w kilka miesięcy od wniesienia pozwu. Prawomocne rozstrzygnięcia uzyskują w kilkanaście miesięcy, a nawet krócej. 

Najlepsze Kancelarie Frankowe

Najwięcej wygranych spraw frankowych na rynku i bardzo dobre tempo uzyskiwania wyroków posiadają następujące kancelarie: Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni, Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski oraz Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Garlacz. Wszystkie mają już w dorobku po około 300 wygranych spraw z bankami. A oto ich wyniki za ubiegły rok i pierwsze trzy miesiące roku bieżącego:

Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni

 • rok 2021 – 177 wygranych spraw
 • styczeń 2022 – 24 wygrane sprawy, w tym 6 prawomocnie
 • luty 2022 – 23 wygrane sprawy, w tym 7 prawomocnie
 • marzec 2022 – 39 wygranych spraw, w tym 6 prawomocnie

Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski

 • rok 2021 – 143 wygrane sprawy
 • styczeń 2022 – 30 wygranych spraw, w tym 5 prawomocnie
 • luty 2022 – 34 wygrane sprawy, w tym 8 prawomocnie
 • marzec 2022 – 39 wygranych spraw, w tym 7 prawomocnie

Kancelaria Radcy Prawnego Barbary Garlacz

 • rok 2021 – 141 wygranych spraw
 • styczeń 2022 – 27 wygranych spraw, w tym 8 prawomocnie
 • luty 2022 – 35 wygranych spraw, w tym 12 prawomocnie
 • marzec 2022 – 50 wygranych spraw, w tym 17 prawomocnie

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz