Frankowicze najważniejsze wiadomości

Już dziś możliwe unieważnienie umowy frankowej (CHF)

Niedawno minęła kolejna rocznica czarnego czwartku, kiedy to Bank Centralny Szwajcarii uwolnił kurs CHF w stosunku do Euro, a zobowiązania rzeszy polskich kredytobiorców znacznie wzrosły. Dziś kurs franka szwajcarskiego do złotego ustabilizował się i nie wykazuje tak dużych wahań jak kilka lat temu.

Niemniej jest on znacznie wyższy niż kurs z dnia zaciągnięcia kredytu. Wielu kredytobiorców boryka ze zbyt wysokimi ratami i tzw. ujemnym LTV, czyli sytuacją, gdy kapitał pozostały do spłaty przewyższa wartość nieruchomości. Kredytobiorcy zdali sobie sprawę, że wysokość ich raty i całego zobowiązania jest zależna tylko od przypadku, że nikt nie jest w stanie przewidzieć nagłych wahań kursów walut, a co za tym idzie – wysokości ich zobowiązania w przyszłości, a do całkowitej spłaty często pozostaje jeszcze kilkanaście lat.

https://tygodnik.pl/pl/544_porady/6181_ju_dzi_mo_liwe_uniewa_nienie_umowy_frankowej_chf.html