wiadomości frankowicze

Jakie wyroki w sprawach o kredyty we frankach wydaje Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w 2022 roku?

Frankowicz, który chce rozpocząć spór sądowy z bankiem, ma dwie możliwości: może złożyć pozew w sądzie właściwym dla siedziby banku (zwykle jest to Warszawa) lub właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Niemal połowa powodów w sprawach o franki wybiera Warszawę ze względu na korzystne orzecznictwo. Czy jednak słusznie? A może, będąc wrocławianinem lub mieszkańcem okolic stolicy Dolnego Śląska, lepiej pozwać bank właśnie w tym mieście? Jakie wyroki zapadają w sądach we Wrocławiu? Ile trzeba czekać na prawomocne unieważnienie umowy kredytu w CHF? Sprawdźmy to.

  • Kredytobiorcy frankowi coraz śmielej składają pozwy we Wrocławiu – tylko w I półroczu na ten krok zdecydowało się 1001 osób
  • Niedługo kredytobiorcy nie będą mieli wyboru i jedyną opcją, jaka im zostanie, będzie pozwanie banku w sądzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. Jest to związane z planowaną reformą kodeksu postępowania cywilnego
  • We Wrocławiu przybywa tzw. ekspresowych wyroków w sprawach o franki – sądy nie mają wątpliwości, że kredyty te były wadliwe i prawomocnie unieważniają umowy nawet w mniej niż 3 lata.

Sądy we Wrocławiu uznają umowy frankowe za nieważne – statystyki 2022

Wśród części frankowiczów panuje błędne przekonanie, że szybkie i sprawne unieważnienie umowy kredytu w CHF jest możliwe tylko w Warszawie. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w statystykach składanych pozwów. W I półroczu do polskich sądów złożono 29,5 tys. pozwów o franki, z czego ponad 13 tys. trafiło do Warszawy. To może wkrótce się zmienić, bo rząd planuje nowelizację kodeksu postępowania cywilnego – jednym z założeń jest pięcioletnie ograniczenie składania pozwów frankowych w Warszawie wyłącznie do osób, które ze względu na miejsce zamieszkania znajdują się w stołecznej jurysdykcji. Co oczywiste, wrocławianie i mieszkańcy Dolnego Śląska w tej sytuacji będą zdani na lokalne sądy, nic więc dziwnego, że coraz bardziej interesują się tym, jak wygląda orzecznictwo w Sądach Okręgowym i Apelacyjnym we Wrocławiu.

W I półroczu 2022 roku do Wrocławia wpłynęło 1001 pozwów od frankowiczów. Dane za II półrocze oczywiście nie są jeszcze znane, warto natomiast przyjrzeć się miesięcznej statystyce orzeczniczej. Przykładem niech będzie listopad 2022 roku, gdy w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu wydano 53 wyroki w sprawach o franki. Z tego aż 48 to orzeczenia korzystne dla frankowiczów, czyli takie, w których sąd uwzględnił zarówno roszczenie o unieważnienie umowy, jak i o zapłatę. Kredytobiorcy przegrali z bankiem tylko w 2 sprawach, natomiast 3 sprawy zostały przekazane do ponownego rozpatrzenia. Wynika z tego, że w listopadzie br. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w 90,6 proc. przypadków wydał wyroki jednoznacznie korzystne dla frankowiczów.

Jakie są powody, dla których można przegrać sprawę w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu? Cóż, wiele zależy zarówno od osoby sędziego przydzielonego do sprawy, jak i pełnomocnika prawnego wybranego przez powoda. We Wrocławiu nie ma wyspecjalizowanego Wydziału Frankowego, więc naturalne jest, że w sporach tych orzekają również sędziowie, którzy nie mają za sobą setek lub nawet tysięcy podobnych spraw. Z pomocą dobrego adwokata lub radcy prawnego frankowicz jest w stanie wykazać swoje racje. Dlaczego doświadczenie prawnika w sprawie o franki jest tak ważne? Powodów jest wiele, oto najważniejsze:

  • prawnik lub radca prawny mający wieloletnie doświadczenie w sporach z bankami posiada wypracowane know how i zna wszystkie „punkty zaczepienia” we wzorcach umownych opracowanych przez kredytodawców. Potrafi więc wykazać wadliwość umowy w pozwie i dowieść, że jedynym słusznym wyrokiem może być jej wyeliminowanie z obrotu prawnego
  • pozew napisany przez dobrego prawnika jest bezbłędny pod względem merytorycznym i formalnym, zawiera poprawnie określone roszczenie powoda (w tym roszczenie główne i ewentualne), dając tym samym sędziemu pewne pole do wydania korzystnego dla klienta orzeczenia. Błędem niedoświadczonych prawników jest zbyt wąskie formułowanie roszczeń klienta, co może doprowadzić do nieprzyznania mu racji przez sąd, mimo iż umowa obiektywnie rzecz ujmując posiadała istotne wady
  • profesjonalny, wyspecjalizowany pełnomocnik prawny skrupulatnie podchodzi do gromadzenia materiału dowodowego, jak też dba o interesy swojego klienta na każdym etapie procesu – jeśli to tylko możliwe, stara się, by uzyskał on jak najszybciej zabezpieczenie roszczeń poprzez zgodę sądu na zaprzestanie dalszej spłaty kredytu. Doradzi też klientowi, by wraz z reklamacją do banku wysłał przedsądowe wezwanie do zapłaty, co pozwoli powiększyć roszczenie o ustawowe odsetki za opóźnienie.

Jakie wyroki w sprawach o franki zapadają we Wrocławiu? Przykłady z 2022 roku

Jak zostało wcześniej wspomniane, w sprawach o franki przybywa prawomocnych wyroków, które są wydawane w ekspresowym tempie. Jest to głównie możliwe wtedy, gdy w sprawie przedstawiono niepodważalny materiał dowodowy, dzięki któremu sąd I instancji jest w stanie zakończyć postępowanie po jednej rozprawie lub nawet bez jej przeprowadzenia, wydając wyrok w trybie niejawnym. Poniżej przykłady wyroków z Wrocławia, które są już prawomocne.

Prawomocne unieważnienie kredytu w CHF: Raiffeisen Polbank

Dnia 10 października 2022 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie I ACa 556/22, której przedmiotem była umowa kredytu indeksowanego do franka zawarta przez kredytobiorców z Polbankiem (obecnie Raiffeisen Bank). W I instancji sprawa była rozpatrywana przez Sąd Okręgowy w Legnicy, który uznał nieważność umowy i zasądził od banku na rzecz powodów zwrot nienależnie pobranych środków. Bank wniósł apelację, jednak Sąd Apelacyjny we Wrocławiu odrzucił większość obiekcji banku, zmienił wyrok legnickiego sądu w nieznacznym tylko zakresie, uwzględniając zarzut zatrzymania. Postępowanie trwało łącznie 23 miesiące, sam spór w II instancji to tylko 6 miesięcy oczekiwania na orzeczenie. Zysk odniesiony przez kredytobiorców z korzystnego orzeczenia to łącznie ok. 189 tys. zł. Pełnomocnikiem prawnym powodów był adw. Paweł Borowski.

Prawomocne unieważnienie kredytu w CHF: mBank Multiplan

Tego samego dnia, czyli 10 października 2022 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał wyrok również w sprawie I ACa 492/22, gdzie przedmiotem sporu była umowa kredytowa Multiplan zawarta z mBankiem S.A. Sprawa w I instancji toczyła się w Legnicy. Tamtejszy Sąd Okręgowy 28 października 2021 roku uznał kwestionowaną umowę kredytową za nieważną i obciążył bank kosztami postępowania sądowego. Bank oczywiście złożył apelację, która w niespełna rok później została odrzucona, wyrok jest już prawomocny, a na jego wydanie kredytobiorcy czekali łącznie 30 miesięcy. Sprawa zapewne zakończyłaby się szybciej, gdyby nie to, że w I instancji była przenoszona aż dwukrotnie. Pierwsza z dwóch rozpraw w sądzie I instancji odbyła się dopiero w 1,5 roku od złożenia pozwu. Zysk odniesiony przez kredytobiorców w wyniku unieważnienia umowy to ok. 215 tys. zł. Pełnomocnikiem prawnym powodów był adw. Paweł Borowski.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz