Frankowicze poradnik

JAKIE DOWODY SĄ POTRZEBNE ABY POZWAĆ BANK ZA KREDYT WE FRANKACH

W każdym procesie bardzo istotne są dowody, nie mając dowodów nie jesteśmy w stanie wykazać, że wysuwane przez nas roszczenie jest zasadne i nie inaczej jest w przypadku, gdy pozywamy bank.

Do pozwu przeciwko bankowi konieczne zatem musisz dołączyć zawartą umowę kredytową wraz ze wszystkimi załącznikami, a więc aneksami, porozumieniami, regulaminem, ogólnymi warunkami umowy, itp. Jeżeli posiadasz inne dokumenty wydane przez bank w związku z zaciągniętym kredytem, np. zaświadczenie o kredycie, również przedstaw je w sądzie.

Sprawy o zapłatę przeciwko bankom zwykle prowadzone są w oparciu o dokumenty, nie oznacza to jednakże, że w takich sprawach nie powoływani są świadkowie.

Świadkami w tego rodzaju sprawach są zwykle pracownicy banków, którzy zawierali umowy z kredytobiorcami. Czasem na świadków wskazywane są również osoby, które np. towarzyszyły kredytobiorcy podczas zawierania umowy, istotne jednak jest by powołany w sprawie świadek miał faktyczną wiedzę na temat toczącej się sprawy i by ta wiedza była przydatna dla rozstrzygnięcia sprawy.

Już w pozwie warto również zawnioskować o powołanie biegłego sądowego, który precyzyjnie wyliczy wysokość powstałej nadpłaty, o ile oczywiście pozew oparty został na niedozwolonych postanowieniach umownych i gdy kwestionowana jest klauzula przeliczeniowa stosowana przez bank.

Im szybciej taki wniosek w postępowaniu się pojawi, tym szybciej sąd wystosuje odezwę do biegłego i przystąpi on do badania sprawy, tym samym więc, sprawa powinna się szybciej zakończyć.

Pamiętaj jednak, że stworzenie pozwu i pozwanie banku za kredyt we frankach jest bardzo trudnym procesem. Koniecznie należy skorzystać z bardzo doświadczonej kancelarii adwokatów lub radców prawnych. Na naszym portalu udostępniamy listę kancelarii, które zajmują się sprawami frankowiczów już od 2013/2014 r. Jeśli poszukujesz kancelarii do prowadzenia sprawy przeciwko bankowi za kredyt we frankach sprawdź czy znajduje się ona na TEJ LIŚCIE KANCELARII FRANKOWICZÓW

Przeczytaj też nasz wpis czym się kierować wybierając kancelarię