poradnik frankowicza

Jak sprawdzić czy można pozwać bank PKO BP za kredyt we frankach

Bank PKO BP, podobnie jak inne banki posiadające portfele kredytów walutowych, w pierwszej dekadzie lat dwutysięcznych oferował klientom kredyty powiązane z kursem obcej waluty, w szczególności CHF. Stosowane przez bank wzorce umowne zawierały liczne niedozwolone postanowienia (tzw. klauzule abuzywne), które obecnie są podstawą do kwestionowania umów kredytowych w sądach. Niezgodne z prawem zapisy występują zarówno w umowach frankowych banku PKO BP (m.in. Własny kąt hipoteczny oraz Mix), jak również przejętego przez niego banku Nordea (umowy Nordea – Habitat).

Wadliwość umów kredytowych banku PKO BP przemawia za ich bezwzględną nieważnością lub bezskutecznością klauzul waloryzacyjnych. Unieważnienia umowy kredytowej lub wykreślenia z niej niedozwolonych klauzul przeliczeniowych (tzw. odfrankowienia) można domagać się w sądzie, wnosząc pozew przeciwko bankowi.

Poniżej podpowiadamy jak sprawdzić czy można pozwać bank PKO BP.

Klauzule abuzywne w umowach banku PKO BP

Krokiem poprzedzającym decyzję o pozwaniu banku powinna być analiza dokumentacji kredytowej (umowa, aneksy, regulamin) pod kątem występowania w niej klauzul abuzywnych. Weryfikacji takiej może dokonać prawnik z wyspecjalizowanej kancelarii frankowej albo można to zrobić samodzielnie przy pomocy dostępnych w internecie darmowych narzędzi, o których szerzej poniżej.

Kredytobiorca, który zaciągnął kredyt hipoteczny na cele mieszkaniowe, zwykle posiada status konsumenta i dlatego należy mu się ochrona przed nieuczciwymi warunkami w umowach na mocy unijnej Dyrektywy 93/13 oraz art. 385 (1) Kodeksu Cywilnego.

Udowodniony niedozwolony charakter zapisów umowy powoduje, że nie wiążą one konsumenta. W umowach kredytowych banku PKO BP występują liczne klauzule niedozwolone odnoszące się do sposobu przeliczenia kredytu przy wypłacie po kursie kupna CHF oraz rat kredytu według kursu sprzedaży CHF. Znalazło to potwierdzenie w decyzji Prezesa UOKiK nr DOZIK-16/20 z dnia 16.10.2020 r., na mocy której wiele postanowień zawartych we wzorcach umów kredytowych PKO BP uznanych zostało za niedozwolone i wpisano je do rejestru klauzul abuzywnych. Na bank nałożona została także kara w wysokości 40,7 mln złotych.

Sprawdź: Kredyt we frankach PKO BP – co mogą teraz zrobić ze swoim kredytem Frankowicze?

Fakt wpisania postanowień z umów kredytowych banku PKO BP do rejestru klauzul niedozwolonych powoduje, że sąd prowadzący postępowanie z powództwa Frankowicza nie musi badać tych zapisów ponownie pod kątem abuzywności, ale przyjmuje decyzję Prezesa UOKiK za wiążącą i stanowiącą formę prejudykatu. Znacznie usprawnia to i przyspiesza postępowania sądowe.

SKANER CHF i mapa klauzul pomoże znaleźć niedozwolone zapisy

Każdy kto samodzielnie chce sprawdzić swoją umowę może skorzystać z mapy klauzul niedozwolonych stworzonej przez Rzecznika Finansowego. Mapa zawiera bazę klauzul niedozwolonych stosowanych przez wszystkie banki, są tam wyróżnione też klauzule jakie stosował bank PKO BP.

Z myślą o kredytobiorcach frankowych powstało narzędzie do samodzielnej weryfikacji dokumentacji kredytowej pod kątem występowania w niej klauzul abuzywnych. Aplikacja SKANER CHF dostępna jest dla wszystkich Frankowiczów bezpłatnie na stronie https://skanerchf.pl/. Została ona opracowana przez programistów i prawników Kancelarii adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni, jednej z najbardziej doświadczonych kancelarii frankowych na rynku, posiadającej na koncie liczne wygrane w sądach z bankami.

W wyniku analizy setek spraw prowadzonych przez Kancelarię oraz uzasadnień wyroków sądowych, opracowane zostało innowacyjne narzędzie, wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji. Skorzystać z tej aplikacji można za darmo i bez wychodzenia z domu. Niezbędny jest tylko dostęp do internetu oraz skaner lub aparat fotograficzny.

Po wgraniu do programu cyfrowej wersji dokumentacji kredytowej, maksymalnie po trzech minutach program generuje i wysyła na maila szczegółowy raport, odpowiadający na pytanie czy poddana analizie dokumentacja kredytowa zawiera niedozwolone postanowienia.

Jak przy pomocy SKANERA CHF zbadać czy dokumentacja kredytowa PKO BP zawiera klauzule abuzywne?

SKANER CHF to narzędzie, którego obsługa przebiega w sposób intuicyjny. Nie wymaga ono podawania personaliów kredytobiorców, w przesyłanej elektronicznej wersji dokumentacji kredytowej wszelkie dane wrażliwe można zasłonić.

Pierwszym krokiem, aby sprawdzić samodzielnie czy można pozwać bank PKO BP, jest przygotowanie kompletu dokumentacji kredytowej i zrobienie skanów lub zdjęć cyfrowych. W przypadku banku PKO BP większość niedozwolonych zapisów występuje w umowach kredytowych, jednak w celu kompleksowego zbadania dokumentacji, warto poddać analizie także ewentualne aneksy do umowy i regulamin udzielania kredytów.

Jeżeli cyfrowa wersja dokumentacji jest już gotowa, należy wejść na stronę https://skanerchf.pl/ i kliknąć przycisk „Sprawdź umowę”. Następnym etapem jest wgranie do programu dokumentacji kredytowej i akceptacja warunków korzystania z serwisu.

Po wykonaniu tych działań, należy z dostępnej listy wybrać bank PKO BP. Ostatnim krokiem jest podanie adresu mailowego, na który wysłany zostanie raport z analizy dokumentacji. Na tym etapie pojawia się także możliwość zaznaczenia zgody na bezpłatne konsultacje z prawnikiem, jednak nie jest to opcja obowiązkowa.

Po kilku chwilach na wskazany adres mailowy wysyłany jest szczegółowy raport dający odpowiedź na pytanie, czy przekazana do analizy dokumentacja kredytowa zawiera klauzule abuzywne, na której stronie, w którym punkcie i w jakim dokumencie występują niedozwolone zapisy, jakie jest ich brzmienie oraz jaka jest liczba klauzul niedozwolonych ogółem.

Klauzule abuzywne w dokumentacji PKO BP dają szanse na unieważnienie umowy lub jej odfrankowienie

Jeżeli wstępna analiza dokumentacji kredytowej potwierdzi, że zawarte są w niej niedozwolone postanowienia, to istnieją duże szanse na sukces w sądzie. Klauzule abuzywne są podstawą pozwu przeciwko bankowi i domagania się w sądzie unieważnienia umowy kredytowej lub jej odfrankowienia. Obydwa rozstrzygnięcia niosą wiele korzyści dla kredytobiorcy i są bez porównania bardziej opłacalne niż zawarcie ugody z bankiem na warunkach KNF.

W wyniku stwierdzenia przez sąd nieważności umowy, kredyt jest traktowany tak jakby od początku nie istniał. Zgodnie z preferowaną przez Sąd Najwyższy i sądy powszechne zasadą dwóch kondykcji, bank jest zobowiązany do zwrotu sumy wpłaconych przez kredytobiorcę rat oraz innych opłat związanych z kredytem, natomiast o zwrot sumy nominalnej kredytu musi się dopiero upomnieć lub wszcząć odrębne postępowanie. Ważnym dla kredytobiorców skutkiem prawomocnego wyroku unieważniającego umowę kredytową jest prawo do wnioskowania o wykreślenie hipoteki banku z księgi wieczystej nieruchomości i możliwość swobodnego dysponowania nią.

Drugie z ewentualnych rozstrzygnięć sądu to tzw. odfrankowienie umowy. Po wykreśleniu niedozwolonych klauzul przeliczeniowych umowa nadal obowiązuje, jednak na wiele lepszych warunkach. Kredyt zostaje przeliczony tak jakby od początku był zawarty w PLN, ale utrzymane jest korzystne oprocentowanie według stawki LIBOR, a dodatkowo bank musi oddać kwotę nadpłaty z tytułu rat. Takich korzyści nie gwarantuje ugoda z bankiem, bo przekształcenie kredytu wiąże się w tym przypadku z wprowadzeniem oprocentowania według stawki WIBOR, która już jest na wysokim poziomie, a wedle zapowiedzi Prezesa NBP będzie dalej piąć się w górę.

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz