wiadomości frankowicze

Sprawdź czy osoba która prowadzi Twoją sprawę frankową ma odpowiednie uprawnienia – Rada Adwokacka Wydała Ostrzeżenie

Rada adwokacka ostrzega przed osobami podszywającymi się pod adwokatów lub próbujących wywrzeć wrażenie, że posiadają uprawnienia do prowadzenia spraw przed sądem. Na rynku pojawia się coraz więcej pseudoprawników, którzy oferują pomoc prawną osobom po wypadkach komunikacyjnych oraz Frankowiczom. Najczęściej pracują oni lub prowadzą swoje spółki z o.o. lub akcyjne zajmujące się pozyskiwaniem odszkodowań od ubezpieczycieli i często w swojej nazwie mają słowo „kancelaria”. Powierzenie sprawy do obsługi tego typu podmiotowi wiąże się ze sporym ryzykiem. Osoby będące „twarzami” pseudokancelarii odszkodowawczych, windykacyjnych czy frankowych nie muszą posiadać wykształcenia prawniczego, nie mówiąc już o ukończonej aplikacji adwokackiej lub radcowskiej. Brak regulacji w zakresie dostępu do świadczenia pomocy prawnej sprawia, że „kancelarie” są zakładane nierzadko jako spółki z kapitałem zakładowym na minimalnym poziomie 5 tys. zł i do tej kwoty ograniczona jest ich odpowiedzialność za ewentualne błędy lub zaniechania. Takie spółki z łatwością mogą wycofać się z biznesu ogłaszając upadłość. Problemy mogą mieć także duże kancelarie odszkodowawcze notowane na warszawskiej giełdzie, o czym świadczy ostatni przypadek kancelarii EuCO.

 • Uwaga na osoby podszywające się pod adwokatów i oferujące pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach oraz obsługę spraw frankowych. Adwokaci i radcowie prawni nie pozyskują klientów na cmentarzach, w szpitalach czy w zakładach pogrzebowych. Takie działania są uznawane za niezgodne z kodeksami etyki zawodowej, którymi związani są profesjonalni prawnicy.
 • W Polsce kancelarię odszkodowawczą, windykacyjną lub frankową spółkę z o.o. może założyć każdy, nawet osoba bez matury lub karana. Eksperci będący „twarzami” takich pseudokancelarii często nie posiadają wykształcenia prawniczego, a kancelaria okazuje się być spółką z minimalnym kapitałem w wysokości 5 tys. zł.
 • Wiele kancelarii odszkodowawczych oferuje także obsługę spraw frankowych. Dotyczy to zarówno małych firm, jak i dużych spółek notowanych na GPW.
 • Klienci kancelarii EuCO są teraz w bardzo trudnej sytuacji, bo spółka znajduje się w stanie restrukturyzacji, co znacząco ogranicza możliwości egzekwowania przez wierzycieli należności. Spółka zalega klientom z wypłatami milionów złotych.
 • Przykład EuCO powinien być przestrogą dla osób poszukujących wsparcia prawnego, w tym Frankowiczów, aby nie korzystać z usług pseudokancelarii, ale szukać wyłącznie ofert kancelarii prowadzonych przez adwokatów i radców prawnych, które gwarantują wysoki standard usług i bezpieczeństwo.

Pseudoprawnicy oferują „pomoc” ofiarom wypadków oraz Frankowiczom

Naczelna Rada Adwokacka od dłuższego czasu alarmuje, że na rynku nastąpił wysyp różnej maści kancelarii odszkodowawczych, windykacyjnych i frankowych, które oferują „pomoc prawną” w formie spółek z o.o. Ostatnio pojawiło się kolejne alarmujące ostrzeżenie przed osobami, które udają prawników i adwokatów aby pozyskać klientów.

https://www.ora-warszawa.com.pl/aktualnosci/ostrzezenie-przed-osobami-podszywajacymi-sie-pod-adwokatow1/

Brak regulacji prawnych pozwala na zakładanie pseudokancelarii nawet osobom bez matury czy karanym za przestępstwa. Jest to ewidentna patologia, bo takie podmioty, prowadzone najczęściej w formie spółek z o.o. lub akcyjnych, nastawione są wyłącznie na zysk i mogą działać na szkodę klienta, kiedy dojdzie do konfliktu interesów.

W odróżnieniu od adwokatów i radców prawnych, aktywność pseudokancelarii nie podlega żadnemu nadzorowi ze strony państwa, ani samorządu.

Adwokaci i radcowie prawni to zawody zaufania publicznego. Są oni związani kodeksem etyki zawodowej, podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej, a ponadto są zobligowani do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC na wypadek wyrządzenia klientowi szkody. Każdy adwokat musi posiadać wpis do Krajowego Rejestru Adwokatów https://rejestradwokatow.pl, a radca prawny do rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Radców Prawnych https://rejestrradcow.pl/. Tradycyjne kancelarie prawne pozyskują klientów poprzez rekomendacje oraz na podstawie rezultatów prowadzonych spraw.

Zawsze przed zleceniem sprawy SPRAWDŹ w wyżej wymienionych rejestrach! czy właściciel kancelarii, której zlecasz sprawę posiada odpowiednie uprawnienia czyli jest adwokatem lub radcą prawnym!

Tymczasem przedstawiciele pseudokancelarii odszkodowawczych mogą pozwolić sobie na agresywną akwizycję i posuwanie się do działań nieetycznych. Polują na klientów na cmentarzach, w szpitalach, w zakładach pogrzebowych i w miejscach wypadków komunikacyjnych. Żerują na trudnej sytuacji życiowej tych osób i namawiają je do natychmiastowego zawarcia umowy, składając nierealne obietnice wywalczenia od ubezpieczyciela ogromnego odszkodowania.

Niebiezpieczne umowy z pseudo kancelariami 

Jeśli nawet kancelaria uzyska odszkodowanie, to klient nie widzi go przez kilka lub kilkanaście miesięcy. Najczęściej umowy są tak skonstruowane, że odszkodowanie trafia najpierw na konto kancelarii, która po potrąceniu prowizji powinna wypłacić je natychmiast osobie poszkodowanej. Życie pokazuje, że jest zupełnie inaczej.

Osoby potrzebujące pilnie pieniędzy na leczenie i rehabilitację pozostają bez pomocy, bo kancelarie odszkodowawcze przetrzymują środki od ubezpieczyciela przez długie miesiące, traktując je jako darmowy kredyt.

Klient jest w takiej sytuacji bezradny, bo towarzystwo ubezpieczeniowe drugi raz nie wypłaci odszkodowania. Pozostaje mu dobijać się do kancelarii i próbować wyegzekwować pieniądze, to zaś bywa trudne bo kancelarie nie odbierają telefonów i nie odpowiadają na maile.

Opisany proceder dotyczy nie tylko małych kancelarii, ale także dużych spółek odszkodowawczych notowanych na warszawskiej giełdzie, takich jak EuCO, które jest obecnie w stanie restrukturyzacji.

Ucierpieć mogą klienci kancelarii EuCO oraz innych dużych i małych kancelarii odszkodowawczych

Europejskie Centrum Odszkodowań EuCO to jedna z największych firm odszkodowawczych na polskim rynku. O palmę pierwszeństwa konkurowała z kancelarią Votum. Obie spółki są notowane na warszawskiej giełdzie i od pewnego czasu, poza biznesem odszkodowawczym, oferują także obsługę spraw frankowych.

Jak bardzo należy być ostrożnym przy wyborze kancelarii do obsługi swojej sprawy frankowej świadczy przykład EuCO. W dniu 15 października br. spółka złożyła do sądu w Legnicy dwa wnioski – jeden o postępowanie sanacyjne (restrukturyzacyjne), a drugi o ogłoszenie upadłości, w razie gdyby restrukturyzacja się nie powiodła.

Od pewnego czasu media donosiły o problemach finansowych spółki EuCO oraz o nieterminowych wypłatach należności na rzecz klientów. Spółka jest winna klientom miliony złotych, których mogą nie odzyskać wcale, a w najlepszym razie skończy się na wyegzekwowaniu tylko części należności.

Legnicki sąd zaakceptował wstępny plan naprawczy i wydał decyzję o wszczęciu procesu restrukturyzacji EuCO. To nie najlepsza informacja dla wierzycieli spółki, gdyż proces restrukturyzacji ma chronić ją przed ich roszczeniami.

Kancelaria wyznaczona na zarządcę restrukturyzacyjnego może przeforsować układ, który umożliwi spłatę tylko części zobowiązań na rzecz wierzycieli. Natomiast w sytuacji gdyby proces restrukturyzacji się nie powiódł, ogłoszona zostanie upadłość spółki, a wówczas wierzyciele będą musieli ustawić się w długiej kolejce do syndyka masy upadłościowej.

Frankowicze powinni korzystać tylko z usług adwokatów i radców prawnych

W wyniku „wolnej amerykanki” na rynku kancelarii odszkodowawczych ucierpieć mogą tysiące klientów. Wśród poszkodowanych mogą znaleźć się także Frankowicze, bo kancelarie odszkodowawcze za pośrednictwem powiązanych spółek oferują obsługę spraw frankowych.

Przy wyborze kancelarii do poprowadzenia swojej sprawy frankowej trzeba zachować wyjątkową czujność. Nierzadko osoby podające się za „ekspertów” nie mają nawet wykształcenia prawniczego, a „kancelaria” okazuje się spółką z kapitałem na poziomie 5 tys. zł.

Tradycyjne kancelarie prawne prowadzone przez adwokatów i radców prawnych, w odróżnieniu od firm odszkodowawczych, nie stosują agresywnej akwizycji, nie reklamują się na portalach społecznościowych i nie wydzwaniają na przypadkowe numery (tzw. cold calling).

Najlepsze kancelarie frankowe na swoich stronach internetowych i blogach firmowych prezentują rezultaty prowadzonych przez siebie spraw, przy czym robią to w sposób transparentny, podając wszelkie szczegóły, w tym sygnatury postępowań i nazwiska prawników.

Powierzenie sprawy frankowej dobrej kancelarii adwokackiej lub radcowskiej daje duże szanse na szybką wygraną z bankiem w sądzie.  Właśnie spośród takich kancelarii trzeba wybierać, natomiast stronić należy od pseudokancelarii odszkodowawczych, spółek akcyjnych i z o.o. Istnieje duże ryzyko, że wiele z nich podzieli los EuCO. Patologia na rynku odszkodowawczym sięga szczytu, a wśród poszkodowanych mogą być zarówno osoby pozbawione odszkodowań za wypadki, jak i Frankowicze.

Jak dobrze i bezpiecznie wybrać prawnika do sprawy frankowej

 1. Szukać wyłącznie ofert kancelarii wyspecjalizowanych w sprawach frankowych, prowadzonych przez adwokatów lub radców prawnych.
 2. Wybierać jedynie spośród kancelarii z długoletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw na gruncie kredytów CHF i z dorobkiem w postaci ok. 500 wygranych z bankami.
 3. Odrzucać oferty kancelarii odszkodowawczych, spółek z o.o. i akcyjnych oferujących „pomoc Frankowiczom”.
 4. Nie ufać ofertom typu poprowadzenie sprawy „za 0 zł” – finalnie takiej „kancelarii” trzeba będzie zapłacić gigantyczną premię za sukces, nawet kilkaset tys. zł.
 5. Nie wierzyć reklamom na portalach społecznościowych, informacjom rozsyłanym na skrzynki mailowe oraz internetowym porównywarkom kancelarii (dobre kancelarie frankowe tam nie figurują).
 6. Nie kierować się wyłącznie ceną usługi – za wyższą ceną idzie wyższy standard oraz znacznie większe szanse na wygraną (najlepsze kancelarie frankowe mają skuteczność bliską 100 proc.)

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz