wiadomości frankowicze

Jak sobie radzą kancelarie frankowe w sporach z bankami o kredyty we frankach pod koniec 2023 roku ?

Październik 2023 roku przyniósł kancelariom frankowym rekordowe sukcesy w sporach z bankami. Liderzy wygrali w tym miesiącu po kilkadziesiąt spraw, w tym w druzgocącej większości przypadków doprowadzili do stwierdzenia nieważności umów kredytowych swoich klientów. Które kancelarie wiodą prym na rynku i unieważniają najwięcej frankowych kontraktów? Przeciwko którym bankom wygrywają i ile z uzyskanych wyroków jest już prawomocnych?

  • Najlepsze kancelarie frankowe w kraju nie boją się żadnej sprawy i masowo unieważniają umowy wszystkich banków zamieszanych w proceder frankowy, w tym skutecznie kwestionują wzorce umowne uchodzące za wyjątkowo trudne
  • Wśród sukcesów frankowych prawników przybywa tzw. ekspresowych wyroków, wydanych w mniej niż 2 lata od zainicjowania sprawy
  • Czołowe kancelarie skutecznie zakwestionowały ponad 1300 umów frankowych i idą po więcej. Kto w październiku uzyskał pozycję lidera?

Kancelarie frankowe unieważniają po kilkadziesiąt umów miesięcznie. Część wyroków jest już prawomocna

To już właściwie jasne: sądy coraz sprawniej radzą sobie z rozpatrywaniem sporów o kredyty waloryzowane kursem CHF. Liczba wyroków frankowych systematycznie się zwiększa, o czym świadczą statystyki: media przed kilkoma dniami podały, że od stycznia do września sądy wydały w tych sprawach ponad 11 tys. wyroków. A jest to i tak liczba minimalna, oszacowana na podstawie wyliczeń własnych jednej z kancelarii. Rzeczywista liczba orzeczeń może być więc znacznie wyższa.

Prawdziwe rekordy przyniósł również październik – jest to wyraźnie widoczne w statystykach prowadzonych przez czołowe kancelarie frankowe w Polsce. W swoich miesięcznych podsumowaniach informują one, ile spraw przeciwko bankom wygrały, a także jaki był czas trwania poszczególnych sporów sądowych. Podają także sygnatury akt spraw, o których mowa. Sprawdźmy, które podmioty zakwestionowały najwięcej frankowych kontraktów.

Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni: 84 wygrane w październiku 2023 roku

Kancelaria, na czele której stoi adwokat Jacek Sosnowski, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych podmiotów o frankowej specjalizacji na krajowym rynku. Od niemal 10 lat reprezentuje frankowiczów w sporach z bankami, i to nie tylko w Warszawie, ale i w całej Polsce. Łącznie kancelaria ma na koncie ponad 1300 wygranych z bankami, a w październiku 2023 roku uzyskała znakomity rezultat w postaci 84 wygranych. W tym 72 wyroki są nieprawomocne, a 12 to decyzje, które zdążyły się już uprawomocnić.

W 70 przypadkach nieprawomocnych wyroków uzyskanych przez kancelarię doszło do stwierdzenia nieważności spornych umów kredytowych. Jeden wyrok to oddalenie powództwa ze strony banku i jeden to odfrankowienie kredytu. Potwierdza się zatem pogląd wyrażany przez ekspertów, że odfrankowienia kredytów to obecnie rzadkość. Sądy wielokrotnie częściej unieważniają umowy w całości. Podmiot prowadzi zarówno sprawy przeciwko bankom giełdowym, jak mBank, Millennium Bank, Pekao S.A. czy PKO BP (co znajduje odzwierciedlenie w październikowych statystykach), jak i przeciwko tym podmiotom, które nie prowadzą już działalności w Polsce – tu warto wspomnieć chociażby Deutsche Bank.

Co warte odnotowania, podmiot jest skuteczny w sprawach przeciwko upadłemu Getin Noble Bankowi – 3 października 2023 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie (XXV C 434/23) dowiódł nieważności umowy, za którą odpowiedzialny jest ww. bank, i to w czasie zaledwie 3 miesięcy. Gratulujemy!

Kancelaria adwokata Pawła Borowskiego – 76 wygranych w październiku 2023 roku

Adwokat Paweł Borowski wraz ze swoimi współpracownikami jest znany ze skuteczności w kwestionowaniu umów frankowych, nie tylko we Wrocławiu, gdzie znajduje się siedziba kancelarii, ale w całej Polsce, co potwierdzają kolejne sukcesy z sądów, tym razem za miesiąc październik.

W omawianym okresie kancelaria wygrała dla frankowiczów 76 spraw przeciwko bankom, w tym 16 wyroków jest już prawomocnych. Sumarycznie podmiot ma na koncie prawie 1300 wygranych. W znakomitej większości uzyskane w zeszłym miesiącu wyroki prowadzą do stwierdzenia nieważności spornych umów, tylko w jednym przypadku sąd zasądził odfrankowienie kredytu, co jest kolejnym dowodem na to, że linia orzecznicza w kraju jest jednolita.

Podmiot w październiku wygrywał ze wszystkimi dużymi bankami silnie uwikłanymi w umowy pseudowalutowe, w tym z mBankiem S.A, Millennium Bankiem, PKO BP, Pekao S.A., Santander Bankiem, ING Bankiem Śląskim. Kancelarii udaje się podważyć nawet trudne wzorce umowne, np. te skonstruowane przez dawny GE Money Bank (tylko w październiku klienci kancelarii wygrali 10 spraw w związku z umowami tego banku). Na uwagę zasługują ekspresowe wyroki w sprawach prowadzonych przez kancelarię, np. orzeczenie Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 27 października 2023 roku w sprawie I C 869/23 przeciwko Santanderowi (w związku z umową Kredyt Banku), które sąd wydał zaledwie po 5 miesiącach, unieważniając sporną umowę. Gratulujemy!

Kancelaria Prawna Garlacz – 53 wyroki w październiku 2023 roku

53 wyroki w prowadzonych przez siebie sprawach otrzymała w październiku Kancelaria Prawna Garlacz – jeden z wiodących podmiotów na rynku, gdy chodzi o reprezentowanie frankowiczów w sporach z bankami. Spośród 53 wyroków 13 jest już prawomocnych – wszystkie prawomocne orzeczenia są korzystne dla kredytobiorców. Z kolei wśród 40 wyroków nieprawomocnych 38 to wygrane kancelarii. W 2 sprawach kancelaria będzie składać apelacje.

Najwięcej październikowych wyroków wydał Sąd Okręgowy w Warszawie, ale kancelaria reprezentuje frankowiczów w sądach w całej Polsce, co znajduje odzwierciedlenie w jej miesięcznych statystykach, w których znalazły się także wygrane z Krakowa czy Gdańska. Kancelaria w swoim wpisie blogowym podsumowującym miesiąc październik zwraca szczególną uwagę na wyrok w sprawie V ACa 1342/22, zapadły przed Sądem Apelacyjnym w Gdańsku 31 października 2023 roku. Sprawa ta trafiła przed TSUE (sygnatura C-19/20), gdzie kancelaria reprezentowała swoich klientów. Niewiele jest podmiotów, które mogą się pochwalić podobnym osiągnięciem. Gratulujemy!

Kancelaria Adwokacka Czabański Wolna-Sroka – 27 wyroków w październiku 2023 roku

Kancelaria Adwokacka Czabański Wolna-Sroka jest bardzo znanym podmiotem na rynku usług prawnych, także ze względu na to, z jakim zaangażowaniem realizuje misję edukacyjną na rzecz frankowiczów w obszarze przysługujących im praw. Kancelaria prężnie działa w social mediach, m.in. na Facebooku, transmitując webinary, w których wyjaśnia konsumentom zagadnienia związane z nieważnością umów frankowych. Podmiot jest bezkompromisowy i bardzo skuteczny w sądach, w których wygrywa dla swoich klientów spory z bankami z ogromną częstotliwością.

W październiku 2023 roku podmiot opublikował na swojej stronie informację o 27 wyrokach zapadłych w prowadzonych przez niego sprawach. W 25 przypadkach kancelaria uzyskała jednoznacznie korzystne dla swoich klientów rezultaty. W październikowej statystyce występuje także jedna nieprawomocna przegrana z Raiffeisen Bankiem oraz jedno uchylenie wyroku z przyczyn formalnych i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji.

Wśród miesięcznych statystyk kancelarii znajduje się jedna wygrana przeciwko Getin Noble Bankowi w związku z nieważną umową kredytową indeksowaną kursem jena japońskiego (XXV C 414/23), co pokazuje, że skuteczne zakwestionowanie kontraktu zawartego z bankiem jest możliwe nie tylko w przypadku, gdy walutą waloryzacji jest frank szwajcarski. Kancelaria ma skuteczność w kwestionowaniu tzw. trudnych umów, wchodzących w skład portfela dawnego GE Money Banku (obecnie BPH S.A.) czy Deutsche Banku. Znajduje to potwierdzenie w październikowych statystykach podmiotu. Gratulujemy!

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]