poradnik frankowicza

Jak przygotować się na mediacje dotyczące ugody z bankiem

Kolejne banki oferują możliwość wszczęcia mediacji w celu wypracowania ugód zmierzających do przewalutowania kredytów frankowych na złotowe. Część banków, w tym PKO BP oraz ING BANK, bazuje na warunkach przekształcenia umów frankowych zaproponowanych w grudniu ubiegłego roku przez Szefa KNF i przewiduje prowadzenie mediacji za pośrednictwem Sądu Polubownego przy KNF. Do grona tych banków dołączy prawdopodobnie pod koniec stycznia BOŚ BANK.

Frankowicze, którzy dotąd nie zdecydowali się na drogę sądową, upatrują w ugodach dużych szans na pozbycie się toksycznego zadłużenia. Dlatego tak ważny jest przebieg mediacji zmierzających do podpisania ugody.

Jak się przygotować na mediacje dotyczące ugody z bankiem?

Mediacje w sprawie ugód

Przede wszystkim warto pamiętać, że ugoda z bankiem jest formą umowy zawieranej z konsumentem, dlatego powinna być uczciwa. Nie można jednak w stu procentach liczyć na dobrą wolę banków, które poprzez ugody próbują wyjść z tarapatów, jakimi są kolejne przegrane sprawy sądowe. Banki mogą próbować przemycać w treści ugód niekorzystne dla kredytobiorców postanowienia, które będą miały nieodwracalne skutki.

Zaangażowany w sprawy Frankowiczów Rzecznik Finansowy sygnalizował w mediach konieczność zbadania, czy ugody będą korzystne dla kredytobiorców i sugerował, aby podczas mediacji skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Warto pamiętać, że bank jest profesjonalistą na rynku finansowym i dysponuje całym sztabem prawników oraz ekonomistów, którzy stoją na straży jego interesów. Z tego względu, bank na starcie ma przewagę nad kredytobiorcą decydującym się na mediację. To bank wychodzi z propozycją wyjściową, która teoretycznie podlega negocjacjom. W praktyce dochodzą głosy, że banki nie są skłonne do jakichkolwiek ustępstw, ponad to co same zaproponowały.

Mediator z KNF nie pomoże w wynegocjowaniu lepszych warunków

Zarówno bank PKO BP, jak i ING BANK stworzyły możliwość składania wniosków o mediację za pośrednictwem kanałów zdalnych. Podczas składania wniosku kredytobiorca może wybrać z listy udostępnionej na stronie KNF konkretnego mediatora. Warto to zrobić, bo w przeciwnym wypadku wyboru dokona bank.

Dobrze jeśli mediator posiada doświadczenie w ochronie praw konsumenta, albo współpracował z biurem Rzecznika Finansowego. Nie należy jednak przeceniać roli mediatora w procesie wypracowania satysfakcjonujących warunków ugody.

Mediatorzy dedykowani do sporów na tle kredytów frankowych są powoływani przez KNF, a więc instytucję nadzorującą banki. Co do zasady, mediator pozostaje bezstronny, nie jest niczyim doradcą ani rzecznikiem.

Zadaniem mediatora jest wyłącznie nakłanianie stron do dialogu i pomaganie w wypracowaniu porozumienia. Mediator nie reprezentuje interesu kredytobiorców i nie pomoże wynegocjować lepszych warunków ugody z bankiem. Tym bardziej nie będzie on zwracał uwagi na ewentualne pułapki wiążące się z zawarciem ugody, czy też na konsekwencje podpisania porozumienia w perspektywie długoterminowej, jak również nie będzie tłumaczył znaczenia składanych oświadczeń.

Z tego względu, warto zdecydować się na pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Kredytobiorca ma prawo do skorzystania z pomocy osób trzecich, w tym świadczących profesjonalną pomoc prawną, na każdym etapie procesu mediacyjnego.

Wymagane jest tutaj pisemne pełnomocnictwo, a dodatkowo trzeba samodzielnie ponieść koszty związane z wynajęciem prawnika. Nie będą to wydatki rujnujące kieszeń, gdyż cały proces mediacji przebiega online, a więc nie wymaga pokrywania kosztów dojazdów prawnika na miejsce spotkania mediacyjnego.

Dobrze zdać się na pomoc prawnika posiadającego doświadczenie w sporach na tle kredytów frankowych, co powinno zminimalizować ryzyko popełnienia nieodwracalnych błędów.

Profesjonalny pełnomocnik na potrzeby mediacji

Profesjonalny pełnomocnik w trakcie mediacji z bankiem to nieoceniona pomoc. Zasadą przyjętą przez banki oferujące ugody jest przekazanie warunków porozumienia i samej treści ugody do wiadomości kredytobiorcy na kilka dni przed zaplanowanym pierwszym spotkaniem mediacyjnym. Dokumenty te powinien zobaczyć prawnik, co pozwoli wypracować dobrą pozycję negocjacyjną dla kredytobiorcy, a przede wszystkim zapobiegnie podejmowaniu niekorzystnych, albo zbyt pochopnych decyzji.

Banki prowadzą akcję informacyjną mającą na celu zachęcenie kredytobiorców do skorzystania z możliwości zawarcia ugody. Jednocześnie oczekują, że podpisując ugodę kredytobiorca zrezygnuje z dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwej i nieuczciwej umowy frankowej. Z szacunków wynika, że ugody na warunkach KNF dają możliwość odzyskania średnio 30% tego, co jest do osiągnięcia na drodze sądowej.

Zaangażowany do mediacji prawnik pomoże wyliczyć i porównać korzyści z zawarcia ugody z zyskami, jakie daje unieważnienie umowy w sądzie lub jej odfrankowienie. Dzięki temu możliwa będzie realna i obiektywna ocena propozycji złożonej przez bank, a na tej podstawie podjęcie decyzji czy warto wszczynać mediacje.

W sytuacji jeśli kredytobiorca zdecyduje się jednak na mediację, prawnik pomoże sformułować oczekiwania wobec banku i określi stanowisko negocjacyjne. Profesjonalny pełnomocnik będzie uczestniczył w spotkaniu mediacyjnym i próbował wynegocjować warunki zgodne z oczekiwaniami kredytobiorcy, czyli osiągnąć zakładany cel mediacji.

Udział prawnika w procesie mediacyjnym ma znaczenie także w aspekcie długofalowych konsekwencji zawarcia ugody. Pełnomocnik powinien wskazać jakie skutki dla kredytobiorcy będzie miało zawarcie ugody w odniesieniu do sytuacji obecnej i przyszłej. Pomoże także uniknąć ewentualnych pułapek, które może próbować zastawiać bank, np. przemycając w treści dokumentów oświadczenia, których znaczenia kredytobiorca nie jest w stanie samodzielnie ocenić.

Już sama świadomość, że w starciu z bankiem nie jesteśmy zdani sami na siebie, ale mamy profesjonalną pomoc, daje duże efekty. Trzeba pamiętać, że bank będzie próbował wykorzystać mediację, aby uzyskać jak najwięcej korzyści dla siebie i jedynie prawnik zaznajomiony z tematyką kredytów frankowych oraz zaangażowany w naszą sprawę daje szanse na ugranie jakichś korzyści z ugody.

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 3.8]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz