poradnik frankowicza

Jak obniżyć raty kredytu we Frankach, Euro lub Dolarach?

Kursy najważniejszych światowych walut, w tym franka szwajcarskiego, euro i dolara rosną już od kilku lat, ale w ostatnim okresie wartość tych walut wobec złotego wzrosła gwałtownie. Powodem jest światowy kryzys wywołany wybuchem wojny na Ukrainie. To duży problem dla tysięcy polskich kredytobiorców, którzy przed laty zaciągnęli kredyty waloryzowane kursem obcej waluty. Wraz ze wzrostem kursów, rosną miesięczne raty kredytów oraz saldo zadłużenia. Wiele osób zastanawia się jak obniżyć raty kredytu we franku, w euro lub dolarach, bo nie daje już sobie rady ze spłatą kredytu. Dla tych osób mamy dobrą wiadomość – można całkowicie uwolnić się od spłaty rat kredytowych na mocy sądowego wyroku unieważniającego umowę.

 • Unieważnić w sądzie można zarówno kredyt we franku, jak i w innych walutach. Umowy kredytów waloryzowanych kursem CHF, USD i EUR zawierają podobne mechanizmy przeliczeniowe, które uznawane są obecnie za niedozwolone postanowienia. Na tej podstawie można oprzeć pozew sądowy i domagać się stwierdzenia nieważności umowy.
 • Prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytową oznacza uwolnienie się od spłaty rosnących rat kredytów waloryzowanych kursem obcych walut. Kredyt znika całkowicie, a kredytobiorca osiąga spore korzyści finansowe, uwalnia się od toksycznego zadłużenia i może pozbyć się hipoteki na nieruchomości.
 • Sądy masowo unieważniają obecnie umowy kredytowe w CHF – 97 proc. spraw sądowych w I instancji kończy się wygraną kredytobiorców. Statystyki dotyczące wyroków prawomocnych są jeszcze bardziej spektakularne, gdyż Frankowicze pokonują banki w 98,5 proc. przypadków.
 • Poniżej prezentujemy trzy sprawy zakończone pomyślnie w rekordowo szybkim tempie. Dotyczyły one kredytów waloryzowanych kursem CHF i USD.

Unieważnienie umowy kredytowej to koniec spłaty rat

Najwięcej kredytów indeksowanych i denominowanych polscy kredytobiorcy zaciągnęli we franku szwajcarskim – takich umów było około 700 tysięcy. Dzisiaj wielu Frankowiczów pozbyło się już toksycznego zadłużenia, bo sądy masowo unieważniają te umowy.

W porównaniu do liczby kredytów w CHF, skala zaciągniętych kredytów powiązanych z kursem euro i dolara była znacznie mniejsza, jednak umowy te zawierają podobne wadliwe i nieuczciwe mechanizmy przeliczeniowe. Nie ma wątpliwości, że zawarte w umowach kredytów waloryzowanych kursem obcej waluty niedozwolone postanowienia (tzw. klauzule abuzywne) stanowią podstawę do unieważnienia całej umowy, niezależnie od waluty kredytu.

Sądy wydają najwięcej wyroków w sprawach kredytów frankowych, ale unieważniane są także umowy kredytowe w euro i dolarach. Sądowe unieważnienie umowy to jedyny sposób na pozbycie się toksycznego zadłużenia w obcej walucie.

Prawomocny wyrok sądu stwierdzający nieważność umowy kredytowej zwalnia kredytobiorcę z obowiązku dalszej spłaty rat. Umowa kredytowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta, a strony muszą sobie zwrócić wzajemne świadczenia. Bank musi oddać kredytobiorcy wszystkie wpłacone raty kredytowe, opłaty i ubezpieczenia związane z kredytem, a kredytobiorca ma oddać tylko pożyczony kapitał, bez odsetek. Oznacza to, że kredyt jest niejako darmowy, a nieruchomość pozostaje własnością kredytobiorcy i nie jest już obciążona hipoteką.

W sytuacji gdy kursy światowych walut wystrzeliły w górę, kredytobiorcy spłacający na podstawie tzw. ustawy antyspreadowej raty bezpośrednio w walucie sporo zyskują na różnicach kursowych, jeśli sąd unieważni umowę w oparciu o teorię dwóch kondykcji.

W takim przypadku bank musi przelać na konto kredytobiorcy kwotę w walucie lub jej równowartość w złotych wyliczoną na podstawie aktualnego średniego kursu. Spore zyski można osiągnąć także na ustawowych odsetkach za opóźnienie, które bank musi zapłacić za czas trwania procesu – ich aktualna stawka to aż 12 proc.

Sądy masowo unieważniają umowy kredytowe – statystyki wygranych

W bieżącym roku sądy przyspieszyły orzekanie w sprawach dotyczących kredytów waloryzowanych kursem obcych walut. Jeżeli chodzi o umowy we franku szwajcarskim, to od stycznia do czerwca 2022 roku zapadło przynajmniej 4.041 wyroków sądów I instancji, z czego 3.917 postępowań (97 proc.) wygrali kredytobiorcy, a tylko w 117 sprawach (3 proc.) górą były banki. Wśród korzystnych wyroków dominują unieważnienia umów kredytowych – było ich aż 3.746.

Zobacz: Jak sprawdzić doświadczenie kancelarii do unieważnienia kredytu we frankach?

Pozostałe pozytywne rozstrzygnięcia to tzw. odfrankowienie kredytu, czyli usunięcie z umowy wadliwych klauzul przeliczeniowych. Taki wyrok również niesie szereg korzyści dla kredytobiorcy, m.in. pozwala odzyskać od banku nadpłatę oraz obniżyć raty kredytu. W pierwszym półroczu tego roku zapadło także sporo wyroków prawomocnych, tj. przynajmniej 656, z czego 646 stanowiły wygrane kredytobiorców (98,5 proc.), a tylko w 10 przypadkach (1,5 proc.) sądy uznały racje banków.

Sprawdź swoją umowę w SKANER CHF

Frankowiczów wahających się jeszcze czy warto wejść na ścieżkę sądową powinny przekonać zaprezentowane wyżej statystyki wyroków. Decyzję warto poprzedzić wstępną analizą, która da odpowiedź na pytanie czy umowa kredytowa zawiera klauzule abuzywne, na podstawie których można w sądzie dochodzić jej nieważności.

Pomocne będzie tutaj dostępne online bezpłatne narzędzie SKANER CHF, które wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do wychwytywania w dokumentacji kredytowej niedozwolonych postanowień. Wystarczy wgrać do aplikacji skany umowy, ewentualnych aneksów i regulaminu kredytowania, a maksymalnie po kilku minutach na adres mailowy wysyłany jest szczegółowy raport.

Przykłady wygranych – unieważnienia umów w CHF i USD

Proces sądowy o unieważnienie kredytu we frankach, euro lub dolarach nie musi wcale trwać długo. Przykładem są niżej zaprezentowane sprawy, w których kredytobiorców reprezentowała Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni. Wszystkie postępowania przebiegły sprawnie, a wyroki zapadły w ekspresowym tempie.

Prawomocne unieważnienie kredytu w CHF banku Nordea/PKO BP w Katowicach w 15 miesięcy

Prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytową w 15 miesięcy od wniesienia pozwu to rewelacyjny rezultat, który uzyskała Kancelaria Sosnowski w sprawie o sygn. akt I ACa 1290/21. W dniu 21 lipca 2022 roku zapadł w tym postępowaniu prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, na mocy którego umowa kredytu denominowanego kursem CHF dawnego banku Nordea (obecnie PKO BP) została uznana za nieważną, a na rzecz kredytobiorców zasądzone zostały kwoty 135.384,98 PLN i 19.117,85 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie.

Sąd nie uwzględnił apelacji, którą wniósł pozwany bank odwołując się od wcześniejszego wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 1 września 2021 do sprawy o sygn. akt I C 310/21. Jako chybiony uznał także zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania, który miał ne celu zabezpieczenie roszczenia banku o zwrot kapitału kredytu.

Bank musiał zatem pogodzić się z niekorzystnym dla siebie prawomocnym wyrokiem i przelał na konto kredytobiorców zasądzone kwoty wraz z odsetkami. Prawomocny wyrok unieważniający umowę pozwala także kredytobiorcom wnioskować o wykreślenie zabezpieczenia hipotecznego na kredytowanej nieruchomości.

Prawomocne unieważnienie kredytu frankowego banku Raiffeisen w Białymstoku w 19 miesięcy

Bardzo sprawnie przebiegło także postępowanie sądowe dotyczące unieważnienia umowy kredytu frankowego banku Raiffeisen, które toczyło się przed sądami w Białymstoku. Klientka Kancelarii Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni zakwestionowała umowę kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF, zawartą w 2007 roku na 480 miesięcy.

Rozpoznający sprawę w I instancji Sąd Okręgowy w Białymstoku w dniu 23 lipca 2021 roku wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I C 1807/20, uznając za uzasadnione roszczenie kredytobiorczyni o ustalenie nieważności przedmiotowej umowy. Z takim orzeczeniem nie zgodził się pozwany Raiffeisen Bank International AG, który wniósł apelację do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Sąd II instancji bardzo szybko jednak rozstrzygnął spór i w dniu 28 czerwca 2022 r. wydał prawomocny wyrok do sprawy o sygn. akt I ACa 899/21, na mocy którego apelacja banku została oddalona. W ten sposób umowa kredytu w CHF banku Raiffeisen została prawomocnie unieważniona po zaledwie 19 miesiącach trwania postępowania w dwóch instancjach sądowych.

Unieważnienie kredytu w USD BOŚ Banku w 6 miesięcy w Warszawie

O tym, że szybko można unieważnić kredyt w innych walutach niż frank szwajcarski przekonał się inny klient Kancelarii Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni, który pozwem z dnia 2 stycznia 2022 roku zakwestionował umowę kredytu denominowanego w dolarach amerykańskich, zaciągniętego na kwotę ponad 100 tys. USD.

Po upływie zaledwie pół roku, rozpoznający sprawę o sygn. akt XXV C 53/20 Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok ustalający, że przedmiotowa umowa kredytowa jest nieważna. Na rzecz kredytobiorcy zasądzona została kwota 289.286,60 zł wraz z odsetkami. W ramach postępowania odbyła się jedna rozprawa, w trakcie której sąd przesłuchał kredytobiorcę na okoliczność zawarcia umowy.

Ciekawe: Frankowicze nie muszą oddawać pieniędzy bankom czyli mieszkania jednak za darmo? WYROK SĄDU

Z zeznań kredytobiorcy wynikało, że podobnie jak w przypadku kredytów frankowych, doradca finansowy nie wyjaśnił na czym polega specyfika kredytu waloryzowanego kursem obcej waluty i pominął kwestie ryzyka walutowego. Przekonywał natomiast o stabilności i bezpieczeństwie kredytu w związku z tym, że dolar amerykański jest silną walutą.

Sąd dał wiarę zeznaniom kredytobiorcy i pominął jako nieistotny dowód z opinii biegłego, co skróciło czas trwania postępowania. Umowa kredytu denominowanego kursem dolara została uznana za nieważną, gdyż nie określała dokładnie kwoty, jaka miała zostać oddana do dyspozycji kredytobiorcy.

Korzyści z unieważnienia kredytu w CHF, EUR i USD

 1. Umowa kredytowa traci moc prawną i nie wiąże kredytobiorcy od początku.
 2. Kredytobiorca nie musi dalej płacić rat kredytowych.
 3. Bank musi zwrócić wpłacone raty kredytowe, opłaty i ubezpieczenia związane z kredytem.
 4. Bankowi trzeba oddać tylko kwotę pożyczonego kapitału, bez odsetek.
 5. Spore zyski można osiągnąć na różnicach kursowych, jeżeli kredyt był spłacany we franku, euro lub dolarach, a sąd zasądzi ich zwrot w walucie.
 6. Dodatkowa korzyść to wysokie odsetki za opóźnienie płatne przez bank za cały czas trwania procesu.
 7. Kredytobiorca może wnioskować o wykreślenie hipoteki banku i swobodnie dysponować nieruchomością.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz