wiadomości frankowicze

Jak długo trzeba CZEKAĆ na wyrok i unieważnienie kredytu we frankach w 2022 r.?

Zadłużeni we frankach szwajcarskich z trwogą patrzą na rosnący kurs franka i coraz wyższą inflację, więc coraz łatwiej przychodzi im podjęcie decyzji o pozwaniu banku, gdyż tylko unieważnienie zawartego kontraktu gwarantuje im, że przestaną martwić się co miesięczną spłatą kredytu. Złożenie pozwu do sądu to tak naprawdę dopiero jeden z pierwszych kroków by od kredytu frankowego się uwolnić, ponieważ gwarantem spokoju kredytobiorcy jest dopiero korzystny i prawomocny wyrok, a na jego wydanie trzeba średnio poczekać 2-3 lata. Długość postępowania sądowego zależy jednak od wielu czynników i choć wskazuje się, że na prawomocne orzeczenie czeka się około 3 lat, to jednak są postępowania, które zakończyły się znacznie szybciej, długi proces nie jest więc regułą.

Długość procesu frankowego to suma wielu okoliczności.

Każdy proces sądowy jest inny i może przebiegać w różnym tempie, dlatego nawet w przypadku spraw frankowych, które w bardzo dużej mierze są do siebie zbliżone, czas rozpoznania sprawy może być różny również wtedy, gdy sprawy te prowadzi ten sam sędzia. Kierując więc przeciwko bankowi pozew do sądu, należy sobie zdawać sprawę z tego, że to jak szybko zapadnie rozstrzygnięcie, zależy od:

  • obłożenia danego sądu i sędziego – oczywiste jest, że im więcej spraw na wokandzie sądowej, tym rozpoznanie każdej kolejnej sprawy dłużej potrwa. Do rozpoznawania spraw frankowych wyznaczeni są z reguły określeni sędziowie, gdy więc dany sędzia ma dużo spraw w swoim referacie, wówczas na wyrok przyjdzie dłużej poczekać, lecz kredytobiorca tak naprawdę nic z tym faktem nie może zrobić, gdyż nie ma wpływu na to do jakiego sędziego trafi jego sprawa;
  • znajomości spraw frankowych przez sędziego – jest to kolejna bardzo istotna kwestia, która ma wpływ na długość procesu sądowego, gdyż jeżeli sędzia dobrze zna specyfikę spraw frankowych i wie na czym polegał problem z frankowymi umowami kredytowymi, to będzie wiedział jakie dowody są konieczne do przeprowadzenia w procesie, a jakie można pominąć. Ograniczenie postępowania dowodowego może bardzo przyspieszyć sprawę;
  • konieczności przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego sądowego i zeznań świadków – jak powyżej wskazano, o tym jakie dowody dopuścić i przeprowadzić w postępowaniu, decyduje sędzia orzekający, zdarzają się jednak sprawy frankowe, które wymagają przeprowadzenia szerszego i bardziej dogłębnego postępowania dowodowego, gdy więc zajdzie konieczność sporządzenia w sprawie opinii przez biegłego sądowego lub konieczność przesłuchania wielu świadków, wówczas proces będzie trwać dłużej;
  • zaskarżenia wyroku sądu pierwszej instancji – frankowicze wygrywają ponad 90 procent postępowań już w sądach pierwszej instancji, w Polsce obowiązuje jednak postępowanie dwuinstancyjne, więc strona niezadowolona z wyroku sądu pierwszej instancji, może złożyć apelacje. W przypadku spraw frankowych z możliwości tej korzystają głównie banki, a to powoduje, że na prawomocny wyrok w sprawie frankowej trzeba poczekać kolejne kilka miesięcy;
  • sposobu działania pełnomocników – prawnik reprezentujący bank z reguły dąży do maksymalnego wydłużenia procesu sądowego, z kolei pełnomocnikowi kredytobiorcy zależy by postępowanie przeprowadzić sprawnie, dlatego każda strona podejmuje takie działania, które będą zgodne z jej założeniem i interesem. W sytuacji, gdy sąd dostrzeże, że działania podejmowane przez bank prowadzą do nieuzasadnionego przedłużenia postępowania, na co zwykle zwraca uwagę pełnomocnik kredytobiorców, wówczas proces będzie krótszy, gdy jednak bank osiągnie swój cel, wtedy postępowanie się wydłuży.

Jak więc widać, nie można z góry założyć ile proces frankowy będzie trwać, gdyż zmiennych okoliczności jest bardzo dużo, istnieje jednak także kilka sposobów by postępowanie z bankiem usprawnić.

Co zrobić by szybciej wygrać sprawę frankową z bankiem?

W procesie przeciwko bankowi zachodzi wiele okoliczności na które kredytobiorca nie ma bezpośredniego wpływu, a które mogą spowodować, że proces może się przedłużyć, dlatego tam gdzie to możliwe, frankowicz powinien działać by postępowanie sprawniej przebiegło.

W momencie, gdy zapada decyzja o pozwaniu banku, kredytobiorca powinien w pierwszej kolejności udać się do prawnika, który posiada duże doświadczenie i wiedzę na temat spraw frankowych. Pierwszym krokiem do unieważnienia umowy kredytowej nie jest bowiem złożenie pozwu przeciwko bankowi, lecz uzyskanie od banku stosownych dokumentów.

Prawnicy zwykle wskazują o jakie dokumenty należy wystąpić do banku, a które są niezbędnych do złożenia wraz z pozwem, przede wszystkim chodzi jednak tutaj o dokument dotyczący historii spłaty kredytu i zaświadczenie o saldzie zadłużenia. Następnie, gdy wysokość roszczenia zostanie wyliczona, do banku składana jest reklamacja, i tym wszystkim również z reguły zajmuje się prawnik.

W sprawach frankowych są to z reguły obszerne pisma procesowe, zatem napisanie pozwu może zająć nawet kilka-kilkanaście tygodni.

Sprawne działanie jeszcze przed złożeniem pozwu pozwala nieco zaoszczędzić czas, więc i wyrok powinien zostać wcześniej wydany, jednak tym co najbardziej się sprawdza by przyspieszyć sprawę frankową jest dobry prawnik reprezentujący kredytobiorcę.

Doświadczony w sprawach frankowych pełnomocnik już w pozwie prezentuje trafne i silne argumenty, którymi jest w stanie przekonać sąd do uwzględnienia roszczenia, zatem przy sprawnie prowadzonym procesie, lecz również przy odrobinie szczęścia, korzystny i prawomocny wyrok to kwestia kilku miesięcy, a nie lat.

Przykłady ekspresowych prawomocnych wygranych frakowiczów w sądach

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni uzyskała korzystny dla kredytobiorców wyrok w zaledwie 15 miesięcy, wystarczyło więc niewiele ponad rok by umowę o kredyt frankowy prawomocnie unieważnić.

W pierwszej instancji orzeczenie wydał Sąd Okręgowy w Katowicach w dniu 1 września 2021 r., sygn. akt: I C 310/21, z kolei prawomocne orzeczenie zapadło w dniu 21 lipca 2022 r. w Sądzie Apelacyjny w Katowicach, sygn. akt: I ACa 1290/21. Sądy obydwóch instancji uznały, iż zawarta umowa kredytowa jest nieważna, gdyż została zawarta z naruszeniem zasady swobody umów.

Z kolei w przeciągu 19 miesięcy Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni doprowadziła do unieważnienia umowy kredytowej banku Raiffeisen w sądach w Białymstoku, co stanowi kolejny rekord. Prawomocny wyrok zapadł w dniu 28 czerwca 2022 r. i został wydany przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku, sygn. akt: I ACa 899/21, gdyż bank wniósł apelację od orzeczenia Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 23 lipca 2021 r., sygn. akt: I C 1807/20.

Apelacja banku nie została jednak uwzględniona, Sąd Apelacyjny zgodził się bowiem z ustaleniami Sąd Okręgowego, iż zawarty kontrakt zawierał niedozwolone postanowienia umowne, a ponadto wskazał, że nieuczciwą praktyką ze strony banku było zastrzeżenie, że tylko bank może jednostronnie określać poziom kursów waluty obcej od których zależała wysokość zobowiązania kredytobiorcy i wysokość poszczególnych rat do spłaty. Taka umowa nie mogła więc dłużej funkcjonować.

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz