Wyroki frankowicze

ING BANK – Unieważnienie umowy frankowej sygn. akt I C 1239/17

Sąd wskazał dwie podstawy nieważności – abuzywność klauzul indeksacyjnych oraz nieuczciwą praktykę rynkową/ustawa z 2007 r.

Wyrok wraz z uzasadnieniem:

https://drive.google.com/file/d/1RvsfxjVGkqNGdqnVSFM_iieF8b9KKgv4/view?fbclid=IwAR1UTayJ9u1u-kJX7v5U10pNSQfOV8pKFxU6ec0WnUTGK1GtbMiBeQRRA4s