odfrankowienie kredytu

Ile kosztuje przegranie sprawy z bankiem? Jakie koszty poniesie frankowicz w razie porażki w sądzie?

czy można przegrać sprawę z bankiem

O sprawach frankowych mówi się zwykle w kontekście korzystnego dla frankowiczów orzecznictwa, również Trybunały Sprawiedliwości UE, i kwotach jakie udało się kredytobiorcom odzyskać wygrywając proces sądowy. W rzeczywistości jednakże nie wszystkie sprawy frankowe kończą się sukcesem osób, które posiadają kredyt we frankach i trudno wskazać jedną przyczynę takiego stanu rzeczy, należy więc sobie zdawać sprawę z tego, że proces sądowy zawsze stanowi ryzyko, a przegrana w sądzie może być dotkliwa, zwłaszcza finansowo.

Ile kosztuje przegranie sprawy frankowej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadą jest, że wszelkie koszty sądowe obciążają stronę, która przegra postępowanie, porażka z bankiem spowoduje więc, że nie tylko nie zostaną ci zwrócone koszty, które sam poniosłeś by zainicjować postępowanie, lecz również zobowiązany będziesz do zwrotu kosztów, które w związku z procesem poniosła strona przeciwna, łącznie może więc wyjść całkiem spora kwota.

Skuteczne złożenie pozwu wymaga uiszczenia opłaty sądowej, jest to więc pierwsza opłata, którą musisz ponieść by zainicjować postępowanie przeciwko bankowi. W przypadku spraw frankowych opłata sądowa w zasadzie zależy od wysokości dochodzonego roszczenia, jednakże nigdy nie przekracza kwoty 1 000 zł.

Przepisy ustawy o kosztach cywilnych stanowią bowiem, że w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1 000 złotych.

Z kolei w sytuacji, gdy dochodzone roszczenie nie przekracza kwoty 20 000 zł, co w sprawach frankowych stanowi rzadkość, od pozwu pobiera się opłatę ustaloną według wartości przedmiotu sporu, która wynosi: przy roszczeniu do 500 zł- 30 zł; przy roszczeniu ponad 500 zł do 1 500 zł- 100 zł, przy roszczeniu ponad 1 500 zł do 4 000 zł- 200 zł; przy roszczeniu ponad 4 000 zł do 7 500 zł- 400 zł; przy roszczeniu ponad 7 500 zł do 10 000 zł- 500 zł; przy roszczeniu ponad 10 000 zł do 15 000 zł- 750 zł, a przy roszczeniu ponad 15 000 zł do 20 000 zł- 1 000 zł.

 

Dodatkowo, w toku postępowania może zaistnieć konieczność powołania biegłego, który sporządzi w sprawie opinię, koszt takiej opinii zależy od nakładu pracy biegłego, można jednak przyjąć, że jest to ok. 2 000 zł. W trakcie procesu możesz więc zostać zobowiązany przez sąd do uiszczenia zaliczki na poczet opinii biegłego i zwykle jest to kwota 300- 500 zł, pełne koszty opinii biegłego są jednak rozliczane w wyroku.

Przeczytaj Sztuczna inteligencja sprawdzi umowę i powie czy frankowicz może pozwać bank.

Dodatkowo, jeśli zdecydujesz się w postępowaniu przeciwko bankowi skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, to koszty twojego postępowania znacznie wzrosną, gdyż nie tylko będziesz musiał uiścić opłatę skarbową od udzielonego prawnikowi pełnomocnictwa, która wynosi 17 zł, lecz również będziesz musiał pokryć wynagrodzenie pełnomocnika, a tutaj kwoty sięgają już kilku tysięcy złotych.

Jak podają wyspecjalizowane Kancelarie Frankowe – na 962 wyroki, które zapadły w pierwszym półroczu 2021 roku. Aż 902 z nich (czyli 94 proc.) były korzystne dla kredytobiorców. Banki wygrały tylko 54 sprawy (5,5 proc.), a w sześciu (0,5 proc.) doszło do uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Pokryjesz także koszty swojego prawnika

Powyższe to twoje koszty, które będziesz musiał ponieść decydując się na batalię sądową z bankiem, jeśli jednak przegrasz postępowanie to niestety, ale one jeszcze wzrosną. W przypadku przegranej nie tylko bowiem nie odzyskasz tego co sam „zainwestowałeś” w postępowanie, czyli kosztów sądowych i kosztów wynagrodzenia pełnomocnika, lecz dodatkowo zobowiązany będziesz pokryć koszty zastępstwa procesowego strony przeciwnej. Jeśli więc bank w twoim postępowaniu reprezentował adwokat bądź radca prawny, a tak zwykle jest, to obciążony zostaniesz kosztami takiego zastępstwa, zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem.

FRANKOWICZE dali się nabrać! Banki znów ZYSKAŁY! Teraz chcą unieważnić UGODY i kredyty we frankach

1505
44
6

Ugoda lepsza niż proces i Banki w Polsce- UGODY SĄ DOBRE i SPRAWIEDLIWE? Frankowicze nie chcą ugód?

1034
53
2

Unieważnienie kredytu we frankach KIEDY NAJLEPSZY MOMENT? Frankowicze po TSUE WYGRYWAJĄ?!

927
74
3

Tajna Broń Banków na Frankowiczów ZOSTANIE UŻYTA już NIEBAWEM #frankowicze #informacje #wiadomości

1592
60
2
Load more...

 

Koszty te również zależą od wartości przedmiotu sporu i wynoszą: w przypadku roszczenia do 500 zł- 90 zł; w przypadku roszczenia powyżej 500 zł do 1 500 zł- 270 zł; w przypadku roszczenia powyżej 1 500 zł do 5 000 zł- 900 zł; w przypadku roszczenia powyżej 5 000 zł do 10 000 zł- 1 800 zł; w przypadku roszczenia powyżej 10 000 zł do 50 000 zł- 3 600 zł; w przypadku roszczenia powyżej 50 000 zł do 200 000 zł- 5 400 zł; w przypadku roszczenia powyżej 200 000 zł do 2 000 000- 10 800 zł; w przypadku roszczenia powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł- 15 000 zł, a powyżej 5 000 000- 25 000 zł. Musisz ponadto pamiętać, że wskazane powyżej stawki są stawkami minimalnymi, co oznacza, że sąd może zasądzić wyższą kwotę zwrotu, np. dwukrotność obowiązującej stawki, jeżeli uzna, że przyznanie zwrotu w minimalnej stawce nie jest wystarczające.

Wskazówka: Przed zleceniem sprawy kancelarii poproś prawnika o sporządzenie symulacji kosztów jakie będziesz musiał ponieść w przypadku przegrania sprawy

 

Powyższe wyliczenia z całą pewnością nie napawają optymizmem, a wręcz zniechęcają do prowadzenia procesu, musisz jednak pamiętać, że w przypadku twojej wygranej to tobie będzie należeć się zwrot kosztów, na takich samych zasadach, a biorąc pod uwagę korzystny czas dla dochodzenia roszczeń z umów frankowych i przychylne orzecznictwo sądowe, raczej warto zaryzykować i pozwać bank.

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 4]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz