wiadomości frankowicze

Gigantyczny wzrost ilości pozwów od Frankowiczów w 2022 r. Dlaczego Frankowicze pozywają chętnie.

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało pełne dane za 2021 rok dotyczące napływu nowych spraw frankowych do sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych. Z danych tych wynika, że w 2021 roku miał miejsce gigantyczny, w porównaniu z latami poprzednimi, wzrost ilości pozwów frankowych. W całym roku do sądów I instancji wpłynęły aż 62.842 nowe pozwy, co oznacza wzrost w wymiarze rok do roku o 68,8% (w roku 2020 nowych pozwów było 37.225). Frankowicze pozywają banki, bo kurs CHF stale się umacnia, a niepewność gospodarcza wzrasta. Ugody z bankami nie są alternatywą w dobie rosnących stóp procentowych. Ponadto, Dobre Kancelarie Frankowe wygrywają większość spraw. Frankowicze nie boją się zatem przegranej, ani też tradycyjnych straszaków banków, m.in. w postaci domagania się wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. 

 • Na przestrzeni ostatnich lat skokowo wzrastała liczba nowych pozwów frankowych, które trafiały do sądów I Instancji (rejonowych i okręgowych). O ile w 2017 roku nowych spraw frankowych napłynęło do sądów tylko 2.151, to w roku 2021 było to już 62.842.
 • Ogromne przyrosty nowych spraw frankowych zanotowały w 2021 roku sądy różnych szczebli. Najwięcej pozwów dotyczących roszczeń z tytułu umów denominowanych/indeksowanych do franka szwajcarskiego wpłynęło do sądów okręgowych. Według statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości, takich nowych postępowań było w sądach okręgowych 58.570. 
 • Znacznie wzrosła ilość spraw rozpoznawanych przez sądy II instancji. Do sądów okręgowych wpłynęło 905 apelacji w sprawach frankowych, a do sądów apelacyjnych 3.584.
 • Zdecydowanie najwięcej nowych spraw zarejestrowały w 2021 roku sądy warszawskie. Dotyczy to zwłaszcza Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa – Praga, do których wpłynęło łącznie 27.837 nowych pozwów.
 • Frankowicze pozywają banki coraz częściej, bo zachęca ich do tego prokonsumenckie orzecznictwo sądów, które w ponad 90% przypadków wydają korzystne wyroki. Dobre Kancelarie Frankowe posiadają wysoką skuteczność w walce z bankami (bliską 100%), dlatego kredytobiorcy nie boją się porażki. Ponadto, roszczenia banków o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału są oddalane przez sądy, więc straszenie banków stało się bezskuteczne.

Ogromny wzrost pozwów frankowych w 2021 roku

Jak wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości, rok 2021 był rekordowy pod względem liczby nowych pozwów frankowych. Łącznie do sądów I instancji (rejonowych i okręgowych) wpłynęły aż 62.842 nowe pozwy, tj. o 68,8% więcej niż w roku 2020. Analizując ilości nowych spraw frankowych na przestrzeni ostatnich kilku lat, widoczny jest gwałtowny przyrost pozwów począwszy od roku 2020. Zdecydowanie więcej procesów Frankowicze zaczęli wytaczać bankom po przełomowym wyroku TSUE z końca 2019 roku w sprawie państwa Dziubak.

Liczba pozwów frankowych w latach 2017-2021:

 • ROK 2017 – 2.151 pozwów
 • ROK 2018 – 7.212 pozwów
 • ROK 2019 – 11.563 pozwy
 • ROK 2020 – 37.225 pozwów
 • ROK 2021 – 62.842 pozwy

Statystyki „frankowe” Ministerstwa Sprawiedliwości

Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej Ministerstwa Sprawiedliwości opublikował szczegółowe dane za rok 2021 dotyczące wpływu nowych spraw frankowych do sądów różnych szczebli. Wynika z nich, że nowych spraw procesowych (o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu) dotyczących roszczeń z tytułu umów bankowych denominowanych/ indeksowanych do franka wpłynęło w minionym roku do sądów I instancji w skali kraju ogółem:

 • do sądów okręgowych – 58.570 spraw
 • do sądów rejonowych – 3.997 spraw

Odrębną kategorią są postępowania nakazowe i upominawcze dotyczące roszczeń z umów kredytów denominowanych/indeksowanych do CHF.  Takich spraw napłynęło ogółem w 2021 roku:

 • do sądów okręgowych – 532 sprawy
 • do sądów rejonowych – 78 spraw

Najwięcej pozwów frankowych odnotowują sądy w Warszawie, zwłaszcza Sąd Okręgowy oraz Sąd Okręgowy Warszawa-Praga. Oto statystyki za 2021 rok dotyczące napływu spraw frankowych do sądów stołecznych:

 • sądy okręgowe w Warszawie – 27.837 pozwów w sprawach procesowych oraz 206 pozwów o zapłatę w postępowaniu nakazowym i upominawczym
 • sądy rejonowe w Warszawie – 1.715 pozwów w sprawach procesowych oraz 3 pozwy o zapłatę w postępowaniu nakazowym i upominawczym.

Coraz więcej spraw w II instancji

Zwiększająca się liczba nowych pozwów frankowych i coraz sprawniej wydawane wyroki w sądach I instancji, przekładają się na wzrost liczby postępowań apelacyjnych toczących się w sądach okręgowych i apelacyjnych. Według Ministerstwa Sprawiedliwości, w 2021 roku napływ nowych spraw do sądów II instancji wyniósł:

 • sądy okręgowe – napływ 905 nowych spraw w II instancji
 • sądy apelacyjne – napływ 3.584 nowych spraw w II instancji

Najwięcej nowych postępowań apelacyjnych w sprawach frankowych zanotowały sądy w Warszawie:

 • SO Warszawa i SO Warszawa-Praga – 555 nowych spraw w II instancji
 • Sąd Apelacyjny w Warszawie – 1.080 nowych spraw w II instancji

Dlaczego Frankowicze chętnie pozywają banki?

Odpowiedź na pytanie dlaczego Frankowicze są coraz bardziej aktywni i chętnie składają pozwy przeciwko bankom nie jest prosta, bo decyduje o tym kilka czynników.

Przede wszystkim niepewność gospodarcza, która towarzyszy nam od kilku lat, skłania kredytobiorców frankowych do podjęcia radykalnych kroków w kierunku pozbycia się toksycznego zadłużenia. Najpierw pandemia, teraz wojna za wschodnią granicą, a dodatkowo szalejąca inflacja i wzrost kosztów życia zwiększają obawy o przyszłość. W dodatku frank stale się umacnia, a po rosyjskiej agresji na Ukrainę osiągnął kurs bliski 5 złotych, co jeszcze kilka lat temu było niewyobrażalne.

Część kredytobiorców wstrzymywała się do pewnego momentu z pozwaniem banku, czekając na propozycję ugody. Szybko się jednak okazało, że ugody są niekorzystne. Zwłaszcza w dobie drastycznych podwyżek stóp procentowych, przekształcenie kredytu frankowego na złotowy to wpadnięcie z deszczu pod rynnę. Kredytobiorca co prawda pozbywa się ryzyka wzrostu kursu franka, ale przejmuje na siebie nieograniczone ryzyko wzrostu stóp procentowych, które od pewnego czasu się materializuje. Raty kredytów złotowych już są blisko dwa razy wyższe niż przed cyklem podwyżek stóp w Polsce, a nie jest to jeszcze poziom docelowy.

Zobacz: Które Kancelarie Frankowe mają najwięcej wygranych?

Niewątpliwą zachętą do wytoczenia bankowi procesu są dobre wieści płynące z sądów. Zdecydowanie ponad 90% spraw frankowych kończy się korzystnym dla kredytobiorcy wyrokiem – najczęściej sądy unieważniają umowy kredytowe. Duża zasługa w tym Dobrych Kancelarii Frankowych, które mają bardzo wysoką skuteczność w sprawach przeciwko bankom, bliską 100%. Kredytobiorcy korzystający z pomocy takich kancelarii nie boją się porażki w sądzie.

I na koniec warto jeszcze wspomnieć, że Frankowicze nie obawiają się już także pozwów o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Banki od pewnego czasu wykorzystują ten argument jako typowy straszak, ale sądy oddalają ich pozwy, bo nie znajdują podstaw prawnych dla tego typu roszczeń.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz