wiadomości frankowicze

Getin Bank przegrywa prawie wszystkie sprawy o kredyty we frankach – ile spraw przegrał bank?

Getin Bank plasuje się tuż za podium (po mBanku, PKO BP i Banku Millennium) jeżeli chodzi o liczbę wytoczonych przeciwko niemu procesów na tle kredytów frankowych – na koniec III kwartału ubiegłego roku było to ponad 8 tysięcy postępowań sądowych. Jak wynika z najświeższych statystyk za rok 2021, bank przegrał z Frankowiczami prawie wszystkie sprawy.

W I instancji na 341 spraw Getin Bank poniósł porażkę aż w 336 przypadkach, tj. 98% postępowań zakończyło się wygraną kredytobiorców. W minionym roku zapadło także 57 prawomocnych wyroków w sprawach dotyczących hipotek frankowych Getin Banku. Bank wygrał prawomocnie tylko 1 sprawę, a przegrał aż 56 razy, co daje 98% prawomocnych zwycięstw Frankowiczów.

Sądy oblegane przez Frankowiczów

Coraz więcej Frankowiczów kwestionuje w sądach swoje umowy kredytowe. Według danych przekazanych przez Związek Banków Polskich, od stycznia do października 2021 roku w sądach przybyło około 33 tysiące nowych postępowań frankowych, a łącznie toczyło się ich ponad 71 tysięcy. Najwięcej pozwów trafiło do otwartego w Sądzie Okręgowym w Warszawie wydziału dedykowanego do rozstrzygania sporów na tle umów frankowych (XXVIII Wydział Cywilny, tzw. frankowy). Od początku funkcjonowania (tj. od kwietnia 2021) aż do końca roku do wydziału frankowego wpłynęło aż 17.892 nowe sprawy tj. więcej niż za cały rok 2020, kiedy w SO w Warszawie zarejestrowano wpływ 15.588 spraw frankowych.

Dane na koniec listopada wskazują natomiast, że wydział frankowy rozpoznał do tego czasu 1.628 spraw, a nierozstrzygnięte jeszcze były 16.264 postępowania. Jednak coraz więcej nowych pozwów wpływa także do innych sądów na terenie całej Polski. Sądy Okręgowe w miastach poza Warszawą zarejestrowały w trzech kwartałach ubiegłego roku niemal dwa razy tyle nowych spraw frankowych co w analogicznym okresie poprzedniego roku. Rekordy padły w Gliwicach (wzrost liczby pozwów w skali roku o 752%), Ostrołęce (wzrost o 591%) oraz Siedlcach (wzrost o 430%).

Kredytobiorcy skutecznie kwestionują w sądach umowy kredytowe Getin Banku

Getin Bank posiada znaczący portfel kredytów frankowych wart około 9 mld złotych. Spory Frankowiczów z Getin Bankiem dotyczą kredytów indeksowanych kursem CHF, których w pierwszej dekadzie lat dwutysięcznych udzielała wyspecjalizowana w kredytach mieszkaniowych komórka działająca pod nazwą Dom Bank, a także oddział specjalistyczny Noble Banku pod nazwą Metrobank. Do chwili obecnej zapadło wiele korzystnych dla Frankowiczów wyroków, które stanowią potwierdzenie, że wzorce umowne stosowane przez Getin Bank w latach 2005-2008 zawierają niedozwolone postanowienia odnoszące się do mechanizmu indeksacyjnego.

Dowodzi tego również decyzja Prezesa UOKiK z dnia 31.12.2019 roku, który stwierdził że postanowienia dotyczące ustalania przez bank kursów walut są niejasne i niezrozumiałe dla konsumentów, zakazał stosowania powyższych klauzul abuzywnych oraz nałożył na bank karę w wysokości około 13,5 mln zł. Powyższe wady prawne skutkują nieważnością umów kredytowych Getin Banku i takie wyroki zapadają właśnie najczęściej.

Przykłady wygranych z Getin Bankiem

Jak wspomniane zostało na wstępie, Frankowicze wygrywają z Getin Bankiem 98-99% spraw. Dzieje się tak zarówno w Sądzie Okręgowym w Warszawie, jak również w innych sądach na terenie całego kraju. Kredytobiorcy są coraz bardziej świadomi, że umowy frankowe są wadliwe, co daje podstawy do ich zakwestionowania w sądzie oraz domagania się unieważnienia umowy lub odfrankowienia kredytu. Z uwagi na trudną sytuację finansową Getin Banku, zwlekanie z pozwem nie jest dobrym rozwiązaniem. Przy portfelu kredytów frankowych wartym 9 mld zł, bank ma zaledwie 1,7 mld zł kapitałów własnych, a rezerwy na ryzyko prawne wynoszą w tym przypadku 380 mln zł, co pokrywa tylko 4% wartości portfela. Tym bardziej nie warto zwlekać z decyzją o zakwestionowaniu umowy kredytowej Getin Banku, że wyroki zapadają nieraz w tempie ekspresowym, czego dowodzą niżej omówione sprawy, które prowadziła Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni.

Unieważnienie umowy Getin Bank w Gliwicach w 7 miesięcy

W dniu 16 lutego 2021 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach unieważnił umowę kredytu indeksowanego zawartą z Getin Bankiem (DOM Oddział w Łodzi) w roku 2008. Sprawa toczyła się pod sygn. akt I C 363/20, a wyrok zapadł po zaledwie 7 miesiącach od wniesienia pozwu, co miało miejsce w lipcu 2020 roku. W ramach postępowania odbyły się 2 rozprawy, w trakcie których przesłuchano kredytobiorców oraz zawnioskowanego przez bank świadka (byłego pracownika). Sąd w Gliwicach uznał, że zaistniały wszelkie przesłanki określone w kodeksie cywilnym oraz unijnej dyrektywie 93/13 do uznania postanowień odnoszących się do przeliczeń kursowych za klauzule abuzywne. Kluczowe okazały się zeznania świadka, który potwierdził że w Getin Banku nie istniały procedury informacyjne przeznaczone dla kredytobiorców ubiegających się o kredyt waloryzowany kursem waluty obcej, klientom nie przedstawiano symulacji kredytu ani historycznych notowań CHF, a wzorzec umowy nie podlegał negocjacjom.

Umowa Getin Bank unieważniona po 1 rozprawie w Warszawie

W dniu 17 listopada 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie o sygn. akt XXV C 2828/19, na mocy którego unieważnił umowę kredytową Getin Banku zawartą w roku 2006. Sprawa została rozstrzygnięta po pierwszej rozprawie, w trakcie której sąd przesłuchał kredytobiorców. Sąd pominął jako nieistotny dowód z przesłuchania pracowników banku (tzw. „etatowych” świadków), gdyż nie brali oni udziału w podpisywaniu umowy. Ciekawym aspektem sprawy było to, że pozwany bank próbował zakwestionować przysługujący kredytobiorcom status konsumenta, z uwagi na posiadane przez nich wykształcenie prawnicze. Zaprezentowana przez Kancelarię adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni argumentacja oparta na gruncie prawa krajowego i unijnego, a odnosząca się do traktowania strony umowy kredytowej jako konsumenta, przekonała w pełni sąd. W ustnych motywach sąd stwierdził, że zawarte w umowie klauzule indeksacyjne są sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego. Natomiast ich wyeliminowanie uniemożliwia kontynuowanie umowy, a ponadto bez nich umowa nie zostałaby zawarta. 

Unieważnienie umowy Getin Bank w Olsztynie w 9 miesięcy

W dniu 30 września 2021 roku Sąd Okręgowy w Olsztynie po 9 miesiącach od momentu wniesienia pozwu unieważnił umowę Getin Bank. Sprawa toczyła się pod sygn. akt I C 929/20. Podczas rozprawy sąd przesłuchał powoda na okoliczności zawierania umowy, a pominął wniosek o przesłuchanie w charakterze świadka pracownika Centrali banku, gdyż przyczyniłoby się to jedynie do wydłużenia postępowania. Sąd uznał, że bank nie określił w umowie daty przewalutowania kredytu z PLN na CHF oraz zasad ustalania kursu przeliczeniowego, co przesądziło o abuzywności postanowień umownych. Co więcej, sąd uznał że bank nie dopełnił wobec kredytobiorcy obowiązków informacyjnych, a nawet wprowadził go w błąd co do skutków zawarcia umowy, przedstawiając historyczne notowania CHF za 12 miesięcy, tj. za okres nieadekwatny do czasu spłaty kredytu, który wynosił aż kilkadziesiąt lat. Pracownicy banku twierdzili także, że kredyt indeksowany to produkt bezpieczny i korzystniejszy od tradycyjnych kredytów.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz