wiadomości frankowicze

Getin Bank bez prezesa i bez pieniędzy przez Frankowiczów i kredyty we frankach?

Pod koniec kwietnia znów zrobiło się głośno o kłopotach finansowych Getin Noble Bank. Jak się okazuje, prócz problemów związanych z pozwami frankowymi, bank czekają również zawirowania personalne. Prezes Getin Noble, Artur Klimczak, złożył kilka dni temu rezygnację ze stanowiska – swoją funkcję będzie pełnił tylko do 1 czerwca bieżącego roku. Co to oznacza dla spółki i kto zastąpi obecnego prezesa na tym stanowisku?

Kto zastąpi prezesa zarządu w Getin Noble Bank?

Jak podano w uzasadnieniu, przyczyny rezygnacji prezesa spółki są związane z kwestiami zdrowotnymi. Do czasu powołania nowego prezesa zarządu Getin Noble Banku jego obowiązki zostaną przejęte przez jednego z dotychczasowych członków zarządu – 16 maja rada nadzorcza wybrała do tej roli Marka Kempnego, który od 2 czerwca br. będzie pierwszym wiceprezesem spółki. Będzie on pełnił obowiązki prezesa Getin Noble Banku do momentu powołania nowej osoby na to stanowisko.

Marek Kempny jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a konkretnie Wydziału Teorii Ekonomii. Ponadto ukończył studia z dziedziny finansów na SGH w Warszawie. Nowy pierwszy wiceprezes ma za sobą wiele specjalistycznych szkoleń z zakresu zarządzania i finansów. Do tej pory dał się poznać jako doświadczony manager, który przez 25 lat pracy zdobył kwalifikacje na różnych szczeblach zarządzania. Marek Kempny jest ponadto specjalistą w kwestii zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem i controllingiem.

Czy Getin Noble Bank ma szansę uniknąć upadłości?

Eksperci nie wypracowali jednoznacznego stanowiska na temat tego, co stanie się z Getin Noble Bank. Z raportu spółki wynika, że zakończyła ona ubiegły rok z ponad miliardem złotych straty. Jeszcze w grudniu Getin przedłożył w Komisji Nadzoru Finansowego plan naprawczy, który jednak został odrzucony. Jednocześnie Nadzór Finansowy zobowiązał Getin Noble do opracowania i przedstawienia nowego planu naprawy banku w terminie 4 miesięcy, co ten uczynił, składając stosowny dokument w kwietniu. Od grudnia bankowi przyznano także kuratora, jakim został Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Problemy Getin Noble są ściśle związane z jego portfelem kredytów we franku, który jest na chwilę obecną warty prawie 9 mld złotych. Niekorzystne wyniki finansowe za zeszły rok są efektem dotworzenia rezerw na ryzyko prawne, jakie wiąże się z kredytami w helweckiej walucie. Należy podkreślić, że aktualne rezerwy stanowią ok. 15% wartości ogólnego portfela frankowego banku. To znacznie poniżej średniej, jaką wykazują inne banki, mające ten sam problem – rezerwy frankowe stanowią przeciętnie 30-40% wartości portfela tych kredytów. Gdyby Getin Noble zdecydował zrównać się pod tym względem z innymi bankami i powiększył swoje rezerwy, jest niemal pewne, że spełniona zostałaby w jego przypadku przesłanka upadłościowa.

Przeczytaj: Masz kredyt we frankach w Getin Bank. Zobacz co możesz zrobić?

Wyniki banku za I kwartał 2022 roku są korzystniejsze niż te z zeszłego roku, bank upatruje nadziei na przetrwanie w rosnących stopach procentowych. Problem tylko w tym, że rząd zapowiedział bogaty pakiet pomocowy dla kredytobiorców złotówkowych, w tym wakacje kredytowe, o których już mówi się, że negatywnie wpłyną na kondycję finansową banków.

Jaki wpływ na sytuację Getin Banku będą mieć rządowe plany? Tego jeszcze nie wiadomo, co natomiast jest dziś jasne to fakt, że łącznie kredyty frankowe stanowią ponad 1/4 ogólnego portfela Getin Banku, w I kwartale 2022 roku toczyło się przeciwko niemu ponad 9,5 tys. spraw sądowych o unieważnienie bądź odfrankowienie kredytu – i wszystko wskazuje na to, że liczba pozwów będzie dynamicznie rosła.

Getin Bank – statystyki spraw sądowych z frankowiczami

W sprawozdaniu finansowym Getin Noble Bank za I kwartał 2022 roku można znaleźć nie tylko szczegółowe informacje o kondycji finansowej grupy, ale również o toczących się sprawach frankowych. Do końca marca 2022 roku prawomocnym wyrokiem sądu zakończyło się 410 spraw frankowych, spośród których w 124 przypadkach sądy przyznały rację bankowi, natomiast w 241 wyrok był korzystny dla klientów. 45 spraw sądowych zostało umorzonych. W przypadku części wyroków wszczęto postępowanie kasacyjne.

Przeliczając te wyniki na procenty możemy się dowiedzieć, że spośród dotychczasowych spraw frankowych Getin wygrał 30,2% z nich, natomiast klienci wygrali 58,8% postępowań. Umorzone zostało 11% spraw. Można więc dojść do wniosku, że rezultat ten jest całkiem niezły dla banku. Ale to tylko pozory. Jeśli przyjrzymy się wyłącznie prawomocnym wyrokom z I kwartału 2022 roku, zauważymy bardzo niebezpieczny dla banku trend, który – jeśli się utrzyma – będzie oznaczał dla Getinu kolejne kłopoty.

W I kwartale 2022 roku uzyskano 135 prawomocnych orzeczeń w sprawach frankowych, z tego aż 123 pozwów rozpatrzono na korzyść klientów i tylko 9 wyroków zapadło na korzyść banku. 3 postępowania zostały umorzone. Tutaj statystyka jest już druzgocąca dla banku i zbliżona do ogólnopolskich danych dla spraw frankowych. Ok. 91% postępowań przeciwko bankowi zakończyło się w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku niekorzystnie dla tej instytucji, na korzyść Getinu rozpatrzono ok. 6,7% spraw. Pozostałe nieco ponad 2% to sprawy umorzone.

W odróżnieniu od konkurencyjnych banków, Getin nie prowadzi zorganizowanego programu ugód frankowych. Wiele wskazuje na to, że nie wynika to z opieszałości, a z trudnej sytuacji finansowej spółki, której na chwilę obecną nie stać na proponowanie klientom korzystniejszych warunków spłaty. Gdyby Getin chciał zaoferować frankowiczom ugody bazując na rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego, mogłoby to kosztować bank nawet 3 miliardy złotych.

Co dalej z Getin Bankiem? Możliwe scenariusze

Kluczowe dla przetrwania Getin Noble Banku jest pozyskanie dodatkowego finansowania na swoją działalność. Mówi się o możliwości dokapitalizowania spółki przez głównego akcjonariusza (co jest mało prawdopodobne). Istnieje też szansa pozyskania zewnętrznego inwestora, będzie to jednak trudne z uwagi na duży portfel kredytów we franku i ryzyko prawne z nim związane.

Aby spełnić minimalne wymogi kapitałowe Getin potrzebuje od 2,5 do 4,5 mld złotych. Obecnie bank zachowuje jeszcze płynność finansową, ale jeśli ta się wyczerpie, może to przyśpieszyć decyzję o postawieniu go w stan upadłości.

Istnieje też opcja przejęcia Getinu przez inny bank. Podobna sytuacja miała już miejsce w przeszłości, gdy Idea Bank został przejęty przez PKO SA. Rzecz jednak w tym, że wówczas nowy właściciel nie przejął zobowiązań związanych z kredytami w CHF.

Toksyczny portfel frankowy został wydzielony i PKO SA nie wzięła za niego odpowiedzialności. Jeśli ta sytuacja powtórzy się w przypadku Getin Noble Banku, klienci spółki mający kredyt we franku szwajcarskim powinni śpieszyć się ze składaniem pozwów i wnioskiem o zabezpieczenie swoich roszczeń. Zwłoka w tym przypadku może w znacznym stopniu utrudnić lub nawet uniemożliwić skuteczne dochodzenie roszczeń.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz