wiadomości frankowicze

Frankowicze z Getin Bank powinni składać pozwy już TERAZ!

Getin Noble Bank od wielu miesięcy boryka się z poważnymi problemami, a jego kapitały własne w ostatnich latach zauważalnie się skurczyły. Decyzja rządu o wprowadzeniu wakacji kredytowych dodatkowo nadszarpnie sytuację finansową banku, a po zmianach w prawie bankowym, jakie zostały dodane w ustawie o dodatku węglowym, można spodziewać się, że to nie koniec tarapatów Getinu. Frankowiczom mającym kredyt w tym banku zaleca się jak najszybsze złożenie pozwu. Niewykluczone, że to ostatni dzwonek, by skutecznie dochodzić swoich roszczeń.

Dlaczego frankowicze już wkrótce mogą mieć trudności z wyegzekwowaniem swoich roszczeń od Getin Banku?

Zanim wyjaśnimy, dlaczego frankowicze powinni śpieszyć się z dochodzeniem swoich roszczeń przed sądem, wpierw przypomnijmy, jak wygląda aktualna sytuacja Getin Noble Banku. W grudniu 2021 roku pojawiła się informacja, że Komisja Nadzoru Finansowego nie zaakceptowała planu naprawczego przedłożonego jej przez Getin. Pod koniec grudnia media obiegła informacja, że KNF zdecydowała się ustanowić kuratora dla banku, którym został Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Na kolejne niepomyślne wieści ze spółki nie trzeba było długo czekać – w kwietniu 2022 roku bank podał do informacji publicznej swoje wyniki finansowe. Już wtedy zaczęto mówić o wystąpieniu przesłanki zagrożenia upadłością, która zachwiała notowaniami Getinu.

I choć bank uspokajał, wyjaśniając, że jego zła sytuacja jest ściśle połączona z koniecznością dotworzenia rezerw na ryzyko związane z umowami frankowymi, wygląda na to, że kryzys może być już nie do zażegnania. Przyłożyć się do tego mogą zwłaszcza wakacje kredytowe, których kosztem zostały obarczone same banki.

Obecna wartość kapitałów własnych Getin Banku wynosi zaledwie 530 mln złotych. Jeszcze w 2016 roku kapitały własne Getinu wynosiły niemal dziesięciokrotność tej kwoty. Eksperci szacują, że koszt wakacji kredytowych dla Getinu może wynieść nawet 500 mln zł brutto.

Rząd prawdopodobnie zdaje sobie sprawę z tego, że Getin Noble Bank nie ma wielkich szans na dokapitalizowanie go przez akcjonariuszy. Wiele wskazuje na to, że zmiany dotyczące prawa bankowego i ustawy o BFG, które zostały „upchnięte” w ustawie węglowej, mają stanowić odpowiedź na kłopoty banku.

Po nowelizacji ustawy Bankowy Fundusz Gwarancyjny będzie miał możliwość udzielić pomocy finansowej podmiotowi, który zdecyduje się przejąć bank poddany restrukturyzacji. Dzięki temu uporządkowaną likwidację banku będzie mógł przeprowadzić podmiot, który nie dysponuje odpowiednimi zasobami na przejęcie restrukturyzowanej instytucji.

Niewykluczone, że podmiot dokonujący przejęcia „wyjmie” z Getinu tylko wybrane zobowiązania i pozostawi w nim jedynie toksyczny portfel kredytów frankowych. Dla kredytobiorców mających aktywne zobowiązanie w helweckiej walucie byłby to bardzo duży problem na drodze do dochodzenia swoich roszczeń. I to nawet z prawomocnym wyrokiem sądu w ręce. Gdy w Getin Noble Banku rozpocznie się procedura restrukturyzacji, nie będzie go można poddać egzekucji.

Co powinni zrobić frankowicze z kredytem w Getin Banku?

Frankowiczom, którzy chcą pozwać Getin Noble Bank za aktywny lub już spłacony kredyt we frankach, zaleca się jak najszybsze złożenie roszczeń w sądzie. Im szybciej kredytobiorca złoży pozew, tym większe są szanse, że uda mu się odzyskać od banku zasądzoną należność w przypadku unieważnienia umowy.

Doświadczony pełnomocnik doradzi frankowiczowi złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczeń poprzez wstrzymanie dalszej spłaty kredytu. Gdy sąd zatwierdzi taki wniosek, kredytobiorca legalnie i bez żadnych konsekwencji będzie mógł zaprzestać spłaty kredytu na czas trwającego postępowania, dzięki czemu choć częściowo odciąży swój budżet domowy w nadchodzących niepewnych czasach.

Sprawdź: Sądy BEZ PROBLEMU unieważniają kredyt we frankach

Powszechnie wiadomo, że banki przedłużają postępowanie sądowe, a także masowo odwołują się od niekorzystnych dla siebie wyroków I instancji (nawet mimo tego, że w sądach odwoławczych przegrywają jeszcze częściej, bo aż w 98,5% postępowań). Frankowiczom sądzącym się z Getin Bankiem doradza się złożenie wniosku o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności, dzięki czemu orzeczenie będzie można wyegzekwować nawet wtedy, gdy bank złoży apelację.

Getin Noble jest jednym z najczęściej pozywanych przez frankowiczów banków w Polsce. Stan toczących się postępowań indywidualnych w sprawach frankowych przeciwko Getinowi to 9554 (dane z I kwartału 2022 roku). Szacuje się, że portfel aktywnych kredytów frankowych w tym banku ma wartość niemal 9 miliardów złotych. Rezerwy frankowe zawiązane przez Getin Noble Bank są z pewnością niewystarczające, wynoszą bowiem jedynie 1,3 mld zł.

Sądy unieważniają kredyty frankowe zawarte w Getin Banku

Aktualne statystyki jasno pokazują, że frankowicze wygrywają już 97% spraw przeciwko bankom. Wyroki zapadają coraz szybciej i sprawniej, ponieważ linia orzecznicza jest jednoznacznie przychylna konsumentom. Wyrok w sądzie I instancji można uzyskać już w mniej niż rok, czego przykładem jest orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 maja 2022 roku (sygnatura akt: XXVIII C 9456/21). Sąd stwierdził, że zawarta w maju 2008 roku umowa o kredyt hipoteczny jest nieważna, a bank musi oddać kredytobiorcy ponad 214 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Bank musiał również ponieść koszty zastępstwa procesowego.

Co warte odnotowania, sąd przychylił się do wniosku powoda o zabezpieczenie roszczeń, co jest w tej chwili powszechną praktyką w sprawach, w których stroną pozwaną jest Getin Noble Bank. Ponadto sąd dopatrzył się w umowie kredytowej licznych klauzul niedozwolonych, typowych dla zobowiązań waloryzowanych do franka. Organ orzekający uznał również, że bank nie dopełnił obowiązku informacyjnego wobec klienta w kwestii powiadomienia go o ryzyku kursowym. Po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych z umowy nie byłaby ona możliwa do dalszej realizacji, zatem sąd orzekł o jej nieważności.

Pełnomocnikami powoda w tej sprawie byli adwokaci: Jacek Sosnowski i Bartłomiej Górczyński. Wyrok zapadł w 10 miesięcy od złożenia pozwu.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz