Wyroki frankowicze

Frankowicze we Wrocławiu zaczynają odnosić prawomocne zwycięstwa – PRAWOMOCNE WYROKI Z WROCŁAWIA

Składając pozew przeciwko bankowi, kredytobiorca może powództwo złożyć do sądu właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania, bądź ze względu miejsce położenia siedziby banku. Teoretycznie, dla rozstrzygnięcia sprawy nie powinno mieć znaczenia do którego sądu pozew zostanie złożony, gdyż na terenie całego kraju obowiązują te same przepisy i te same wyroki sądów wyższego rzędu są wiążące, w praktyce jednak okazuje się, że są sądy bardziej przychylne frankowiczom, jak i te, które do roszczeń z tego zakresu podchodzą sceptycznie.

Sądem, który do tej pory jest uważany za najbardziej przyjazny kredytobiorcom jest Sąd Okręgowy w Warszawie, dlatego też najwięcej spraw frankowych kierowanych jest właśnie do tej placówki, natomiast sądem, w którym o zwycięstwo w sprawie frankowej jest raczej trudno, zwłaszcza jeśli chodzi o uzyskanie prawomocnego orzeczenia, jest Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W ostatnim czasie widać jednak, że tendencja się odwraca, a o sukcesach przed wrocławskim sądem donoszą wyspecjalizowane Kancelarie Frankowe.

Dwa prawomocne wyroki w jeden dzień!

Kancelaria frankowa prowadzona przez adwokata Pawła Borowskiego poinformowała na swojej stronie na facebooku, że jednego dnia uzyskała dwa korzystne wyroki dla swoich klientów i obydwa to wyroki prawomocne, wydane przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Dzień 8 grudnia 2021 r. z całą więc pewnością zostanie na długo zapamiętany przez klientów, którzy wygrali ze swoim bankiem.

Pierwszy prawomocny wyrok został wydany przeciwko bankowi Millennium, sprawa toczyła się pod sygn. akt I ACa 280/21. Postępowanie apelacyjne zostało zainicjowane na skutek apelacji wniesionej przez bank, jak jednak widać, działania banku nie przyniosły zamierzonego rezultatu, gdyż apelacja od wyroku sądu pierwszej instancji, który został wydany przez Sąd Okręgowy w Legnicy, została oddalona i tym samym w sprawie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie. Postępowanie przed sądem pierwszej i drugiej instancji, trwało łącznie 1,5 roku.

Drugi prawomocny wyrok został natomiast wydany przeciwko bankowi Raiffeisen, który jest następcą prawym Polbanku, Raiffeisen odpowiada więc za frankowe umowy kredytowe zawarte przez poprzednika. Sprawa toczyła się pod sygn. akt I ACa 356/21, i tutaj również postępowanie w drugiej instancji było konieczne, gdyż bank złożył apelację. Wyrok w pierwszej instancji został wydany przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, z zarzutami Banku wobec tego wyroku nie zgodził się jednak Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, i w tej sprawie również apelacja została oddalona. Proces z Raiffeisen trwał nieco dłużej, gdyż prawomocny wyrok został wydany blisko po dwóch latach od wniesienia pozwu.

Jak więc widać, nie ma sprawy, której nie można wygrać, nawet jeżeli sąd orzekający w sprawie  już z zasady trudniej jest przekonać do swoich racji. Powołane orzeczenia pokazują, że nawet w takich mniej przychylnych sądach można wygrać, bo linia orzecznicza się zmienia, a na tą zmianę pracują najlepsze kancelarie frankowe.

Dobra kancelaria frankowa jest kluczem do sukcesu.

Przykład sądu we Wrocławiu doskonale pokazuje, że spraw frankowych nie można traktować szablonowo, bo nawet najmniejszy błąd zostanie zauważony, jeśli nie przez sąd, to przez pełnomocnika banku, i wówczas wcale nie trudno by proces z bankiem przegrać.

Z uwagi na liczne korzystne dla frankowiczów orzeczenia, wielu kredytobiorców uważa, że proces z bankiem stanowi jedynie czystą formalność, w rzeczywistości jednak, sprawy frankowe są bardzo skomplikowane, a przede wszystkim (wbrew powszechnym opiniom), różnią się na wielu płaszczyznach, przez co nie można prowadzić każdej sprawy w ten sam sposób.

Bardzo problematyczne w dochodzeniu roszczeń przez frankowiczów są bowiem wszelkie aneksy i porozumienia, które po zawarciu umowy o kredyt frankowy, kredytobiorca dodatkowo z bankiem zawierał. W takich dokumentach niestety nie rzadko można znaleźć zapisy, które znacznie utrudniają, lub wręcz uniemożliwiają skuteczne dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.

Przed pozwaniem banku, każda frankowa umowa kredytowa, wraz z innymi dokumentami dotyczącymi kredytu, powinna więc zostać gruntownie przez prawnika przeanalizowana, gdyż tylko w ten sposób będzie można do niej dobrać najbardziej optymalną strategię procesową i określić jakie roszczenia kredytobiorcy mają największą szansę na uwzględnienie.

Tutaj również może pojawić się zaskoczenie, ale wbrew powszechnej opinii, nie każdą frankową umowę można unieważnić, a niewłaściwe sformułowanie roszczeń może skończyć się oddaleniem powództwa.

Sprawdź: Czy każdą umowę frankową można obecnie unieważnić?

Poszukując prawnika do prowadzenia sprawy frankowej, bardzo ważne jest by miał on doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw. Taki prawnik nie tylko dobrze przeprowadzi proces i uzyska korzystny dla frankowicza wyrok, lecz przed zainicjowaniem postępowania oceni, czy jakiekolwiek roszczenia na tle konkretnej umowy są zasadne i czy warto by kredytobiorca angażował swój czas i środki w proces z bankiem.

Niestety, na rynku funkcjonuje wiele kancelarii, które powstały „pod wpływem chwili”, a więc w odpowiedzi na duże zainteresowanie frankowiczów procesami z bankami, zwykle jednak takie kancelarie nie mają doświadczenia w postępowaniach z bankami i na pewno z ich strony nie można liczyć na indywidualne podejście do sprawy, a to dla kredytobiorcy może się źle skończyć.

Bardzo prawdopodobne bowiem jest, że za przegrane przez kredytobiorców postępowania, odpowiadają takie właśnie kancelarie.

Dobra kancelaria frankowa to nie tylko gwarancja sukcesu!

Prowadząc postępowanie z bankiem, oczywiste jest, że kredytobiorcy zależy przede wszystkim na sukcesie, a więc żeby uzyskać orzeczenie, którym sąd w pełni uwzględni stanowisko frankowicza, jednak nie mniej ważne są także kwestie nieco poboczne, które nie zawsze zależą od stron postępowania, jak choćby to by proces szybko się zakończył.

Kilkuletni proces potrafi zniechęcić najbardziej wytrwałych, jednak angażując do sprawy dobrą, doświadczoną kancelarię frankową, jest duża szansa, że wyrok zostanie szybciej wydany niż w innych postępowaniach. Doświadczona kancelaria ma bowiem bardzo dobrze rozpracowane frankowe umowy kredytowe i bardzo dobrą argumentację, a to powoduje, że sąd szybciej jest w stanie wydać orzeczenie.

Dwa prawomocne wyroki wydane przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydane zostały odpowiednio po półtorej roku i po niespełna dwóch latach, podczas gdy średnio na wyrok wrocławskiego sądu trzeba czekać 3-4 lata, pamiętać jednak trzeba, że orzeczenia zapadłe 8 grudnia br. uzyskała kancelaria, która może pochwalić się licznymi sukcesami w sprawach frankowych i która bardzo dobrze zna się na tych sprawach.

Powyższe potwierdza więc, że najkorzystniejsze dla kredytobiorcy jest zaangażowanie do sprawy dobrego i doświadczonego prawnika, bank nie ma wówczas szans.

Inne prawomocne wyroki zapadłe w ostatnim czasie w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu do których udało nam się dotrzeć – lista poniżej:

  • Wyrok z dnia 08.12.2021, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu,sygnatura akt: I ACa 318/21, Prawomocne unieważnienie kredytu Santander Consumer Bank  – Kancelaria radca prawny Radosław Górski;
  • Wyrok z dnia 19.10.2021, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu,sygnatura akt: I ACa 767/21, Prawomocne odfrankowienie kredytu Santander Consumer Bank – Kancelaria radca prawny Kamila Puńko oraz adw. dr Jacek Czabański;
  • Wyrok z dnia 17.07.2020, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, sygnatura akt: I ACa 390/19, Prawomocne odfrankowienie kredytu Getin Noble Bank S.A. – Kancelaria Michał Kaczmarski Adwokat Kancelaria Adwokacka

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz