wiadomości frankowicze

Frankowicze w sądach – PODSUMOWANIE sytuacja w połowie 2022 r.

Pozycja Frankowiczów w sądach diametralnie poprawiła się na przestrzeni ostatnich lat. W ponad 96 proc. spraw sądowych to kredytobiorcy są górą nad bankami. Wcześniej wśród korzystnych wyroków dominowały tzw. odfrankowienia, czyli kontynuowanie umowy po usunięciu z niej wadliwych klauzul waloryzacyjnych. Obecnie takie rozstrzygnięcia stanowią zaledwie 20 proc. wszystkich korzystnych wyroków. Sądy najczęściej stwierdzają nieważność całej umowy w związku z zawartymi w niej istotnymi wadami prawnymi, takimi jak brak dokładnej kwoty kredytu. Do wydania wyroku nie jest już nawet konieczne badanie świadomości kredytobiorcy i tego czy zrozumiał zapisy umowy. Aktualnie w przypadku sprawy o unieważnienie sąd bada przede wszystkim samą umowę pod kątem wad przesądzających o jej nieważności. Nierzadko za zbędne uznaje się przesłuchiwanie kredytobiorców oraz świadków, a wyrok zapada wyłącznie w oparciu o zgromadzony materiał w postaci dokumentów. Z tego względu procesy frankowe toczą się coraz sprawniej i trwają zdecydowanie krócej. W pierwszej połowie roku 2022 Dobre Kancelarie Frankowe zaraportowały rekordowe ilości wygranych spraw z bankami.

  • Na początku 2022 sądy przyspieszyły orzekanie w sprawach frankowych. Postępowania toczą się obecnie zdecydowanie sprawniej, gdyż sędziowie oddalają nieistotne dowody w postaci zeznań świadków, czy opinii biegłych. Coraz powszechniejsza jest tendencja do pomijania wyjaśnień kredytobiorców w zakresie ich wiedzy na temat kredytów waloryzowanych kursem obcej waluty i świadomości ryzyka kursowego.
  • Sądy uznają, że banki jako profesjonaliści nie miały prawa oferować kredytobiorcom umów zawierających tak poważne wady prawne oraz przerzucających całość ryzyka na konsumenta. Wadliwy mechanizm waloryzacyjny powodował, że na skutek zastosowania w dniu wypłaty innego kursu kupna waluty niż w momencie zawierania umowy, kwota kredytu nie była znana przy zawieraniu umowy. Dyskwalifikuje to umowę, ponieważ jest ona pozbawiona jednego z podstawowych elementów wymaganych art. 69 ustawy Prawo bankowe, czyli dokładnie określonej kwoty kredytu.
  • Sądy wydają coraz częściej ekspresowe wyroki unieważniające umowy różnych banków. Frankowicze posiadają olbrzymią przewagę nad bankami, a dodatkowo odnoszą liczne korzyści finansowe z wyroków unieważniających (m.in. zysk z rekordowo wysokich odsetek za opóźnienie).
  • W pierwszym półroczu 2022 zapadła cała masa korzystnych dla Frankowiczów wyroków. Było ich zdecydowanie więcej niż w analogicznym okresie minionego roku.

Sądy coraz mocniej po stronie Frankowiczów

Liczne wyroki wydane w okresie ostatnich miesięcy potwierdzają, że w sądach dominuje tendencja do unieważniania umów frankowych. Od wielu lat wiadomo, że umowy te zawierają klauzule abuzywne oraz inne wady prawne skutkujące ich nieważnością. Orzecznictwo sądów ewoluowało do tego stopnia, że umowy kredytów w CHF uznawane są obecnie z zasady za nieważne.

Do unieważnienia umowy nie trzeba już badać stopnia świadomości kredytobiorcy, lecz wystarczy sama analiza jej treści. Brak precyzyjnie określonej w umowie kwoty kredytu jest przesłanką przemawiającą za nieważnością umowy. Wielu sędziów rezygnuje z przesłuchiwania świadków, uzyskiwania opinii biegłych z dziedziny bankowości lub rachunkowości, a nawet pomija wyjaśnienia kredytobiorców uznając, że podstawą do wydania wyroku jest sam fakt występowania w umowie wad prawnych. Wpływa to na ugruntowanie linii orzeczniczej, przyspieszenie procedowania spraw oraz na większą liczbę wydawanych wyroków.

Sądy wyraźnie stoją po stronie konsumenta, którego chroni mocno prawo Unii Europejskiej. Prawnicy reprezentujący w sądach kredytobiorców realizują pewnego rodzaju misję mającą na celu zwiększenie ochrony konsumenta i przywrócenie bezpieczeństwa prawnego w relacjach z bankami, które od dawna były postrzegane jako instytucje zaufania publicznego, a mimo to wciąż niektóre z nich dopuszczają się nieuczciwych praktyk.

Zmianę podejścia sądów do spraw frankowych oraz przyspieszenie w orzekaniu widać po rekordowo wysokiej liczbie wyroków wydanych w pierwszym półroczu 2022.

Zwiększyła się także ilość prawomocnych rozstrzygnięć, dzięki czemu Frankowicze mogą definitywnie zakończyć spór z bankiem. W wyniku prawomocnego wyroku unieważniającego umowę kredytobiorca otrzymuje dodatkowe bonusy w postaci zysków na różnicach kursowych (jeżeli raty były spłacane w CHF) oraz z ustawowych odsetek za opóźnienie, których stawka jest teraz na rekordowo wysokim poziomie 12 proc.

Zakładając, że proces frankowy trwa 3-4 lata, za cały ten okres bank musi zapłacić kredytobiorcy odsetki, co daje nierzadko kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych, a nawet wyższą.

PODSUMOWANIE I półrocza 2022

Doświadczone kancelarie frankowe osiągnęły w pierwszym półroczu 2022 spektakularne sukcesy w postaci ponad 200 wygranych z bankami.

Sukcesy Kancelarii Adwokackiej Paweł Borowski w I połowie 2022

Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski z siedzibą we Wrocławiu przedstawiła podsumowanie dostępne na stronie intenetowej kancelarii, z którego wynika, że w pierwszej połowie roku 2022 zanotowała rekordową ilość wygranych spraw z bankami. Łącznie w okresie styczeń – czerwiec 2022 Kancelaria Borowski uzyskała 215 korzystnych wyroków w prowadzonych przez siebie sprawach frankowych, z czego aż 43 stanowiły wyroki prawomocne.

Wyroki te zapadły w sprawach dotyczących umów kredytowych niemal wszystkich banków, które udzielały kredytów w CHF. Wiele wyroków wydane zostało w ekspresowym tempie kilku miesięcy od wniesienia pozwu, a wyroki prawomocne niejednokrotnie zapadały w okresie 1 roku do 2 lat.

Kancelaria Adwokacka Paweł Borowski wygrywa z bankami w sądach na terenie całego kraju, najczęściej we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, Częstochowie, Jeleniej Górze, Legnicy, Toruniu, Rzeszowie, Szczecinie, Bydgoszczy, Gdyni, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Sopocie i w innych miastach.

Wygrane Kancelarii Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni w I półroczu 2022

Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni wygrała w pierwszym półroczu 2022 roku 207 spraw frankowych, z czego 43 stanowiły wyroki prawomocne. Do ważnych sukcesów Kancelarii należy zaliczyć prawomocną wygraną z Fortis Bankiem, którego umowy uznawane są za trudniejsze do podważenia w sądzie. Wiele spraw prowadzonych przez Kancelarię Sosnowski rozstrzygniętych zostało na pierwszej rozprawie lub nawet bez przeprowadzania rozprawy, a na rzecz kredytobiorców zasądzone zostały olbrzymie kwoty w PLN i CHF.

Kancelaria uzyskała dla swoich klientów szereg sądowych zabezpieczeń roszczeń, dzięki czemu do końca procesu nie muszą oni płacić rat.

Dodatkowo może pochwalić się znaczącymi sukcesami na polu egzekwowania wykonania wyroków – wielokrotnie sprawnie doprowadziła do wykreślenia hipoteki banku z księgi wieczystej nieruchomości.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz