wiadomości frankowicze

Frankowicze mBank ugody i wygrane w sądach – RAPORT FINANSOWY kredyty we frankach 2024

Jest już dostępny najnowszy raport finansowy mBanku S.A., z którego frankowicze mogą wyciągnąć dla siebie wiele interesujących informacji. Podmiot, mimo rekordowo dobrego okresu dla sektora bankowego, był w stanie zarobić na czysto przez cały zeszły rok jedynie 24,05 mln zł. Przyczyniły się do tego m.in. gigantyczne rezerwy na ryzyka prawne kredytów frankowych, które w całym ubiegłym roku wyniosły w mBanku aż 4,9 mld zł. Wysiłek się jednak opłacił, bo podmiot pokrył ryzyka aktywnych hipotek w CHF w ok. 100 proc. Co warto wiedzieć o bieżącej sytuacji mBanku S.A., gdy jest się frankowiczem sądzącym się z tym kredytodawcą lub dopiero rozważającym pozew? Prezentujemy najważniejsze „frankowe” newsy z raportu mBanku za IV kwartał.

  • mBank S.A. raportuje 20,3 mln zł straty netto za IV kwartał 2023 roku. Powód? M.in. rekordowe rezerwy na kredyty frankowe, które w omawianym okresie wyniosły prawie 1,5 mld zł
  • Na koniec 2023 roku mBank S.A. otrzymał 21 411 pozwów o kredyty indeksowane kursem franka – 3 559 pozwów pochodzi od posiadaczy spłaconych kredytów
  • Do końca 2023 roku mBank S.A. otrzymał 4 487 prawomocnych wyroków sądowych dotyczących kredytów w CHF. Z tego tylko 99 orzeczeń jest korzystnych dla tego kredytodawcy
  • Tylko 13 321 ugód frankowych zawarł mBank S.A. ze swoimi klientami (stan na dzień 31 grudnia 2023 roku). 

Rekordowy rok nie przyniósł mBankowi legendarnych zysków. Powodem jak zwykle są frankowicze

2 355 mln zł z tytułu odsetek i 444,5 mln zł z tytułu prowizji zaraportował mBank w swoim sprawozdaniu za IV kwartał 2023 roku. Ostatnie tygodnie pokazały, jak ogromne pieniądze zarobiły w Polsce giełdowe banki przez cztery minione kwartały. Powodem były głównie wciąż wysokie stopy procentowe i jednoczesne obniżenie kosztów (w 2023 roku banki nie musiały się składać na restrukturyzację żadnego banku, zaś koszty wakacji kredytowych zostały zaksięgowane niemal w całości w 2022 roku). Mimo to mBank S.A. nie wpisuje się w ten optymistyczny trend, gdyż IV kwartał kończy z 20,3 mln zł skonsolidowanej straty netto, a cały rok z niewielkim zyskiem na poziomie 24,05 mln zł. Skąd tak słaby wynik?

Głównym powodem są gigantyczne koszty rozliczeń z frankowiczami. Bank najwyraźniej postawił sobie za punkt honoru szybkie pokrycie pozostałych w jego portfelu czynnych hipotek frankowych odpowiednimi rezerwami. Tak też się stało. W całym 2023 roku mBank odłożył na ryzyka prawne kredytów frankowych ok. 4,9 mld zł, zaś tylko w IV kwartale było to prawie 1,5 mld zł. Dzięki temu wskaźnik pokrycia aktywnych kredytów frankowych rezerwami wyniósł ok. 100 proc. W lepszej sytuacji są tylko ING Bank Śląski i Pekao S.A., których portfele umów pseudowalutowych są znacznie mniej zasobne.

mBank kontra frankowicze: najciekawsze dane z raportu za IV kwartał 2023 roku

Poniżej prezentujemy wybrane dane z najnowszego raportu mBanku:

21 411 – tyle łącznie pozwów frankowych otrzymał mBank do 31 grudnia 2023 roku (rok wcześniej pozwów było 18 382)

17 852 – tyle pozwów przeciwko mBankowi złożyli posiadacze czynnych umów (rok wcześniej pozwów dotyczących czynnych kredytów było 15 722)

3 559 – tyle pozwów złożyli ex-frankowicze, czyli posiadacze spłaconych kredytów (ich udział w pozywaniu banku wynosi już 16,6 proc.). Rok wcześniej mBank miał 2 660 pozwów o spłacone kredyty (ich udział wśród ogółu pozwów frankowych banku wynosił wtedy prawie 14,5 proc.)

4 487 – tyle prawomocnych wyroków sądowych zapadło w sprawach o kredyty frankowe, w których stroną był mBank S.A. Z tego bank wygrał 99 postępowań, a przegrał prawomocnie 4 388 procesów. Tym samym podmiot przegrywa prawie 97,8 proc. spraw o franki

92 proc. – tyle wśród niekorzystnych dla mBanku wyroków stanowią unieważnienia frankowych umów

99 proc. – tak na koniec 2023 roku mBank szacuje założenie poniesienia straty w przypadku toczących się lub przewidywanych postępowań sądowych (rok wcześniej było to 95 proc.)

13 321 – tyle ugód frankowych zawarł mBank z frankowiczami do końca 2023 roku.

Oczekiwania mBanku na koniec 2023 roku są takie, że zawrze on w przyszłości 6,2 tys. frankowych ugód, co odpowiada ok. 22% liczby aktywnych kredytów w CHF (rok wcześniej szacunki mBanku w tym obszarze wynosiły odpowiednio 13,7 tys. ugód i 32 proc. liczby aktywnych kredytów w CHF). Podmiot chce zawierać ugody także z kredytobiorcami, którzy już pozwali bank lub mogą to zrobić w przyszłości.

Jak będą wyglądać korzyści z pozwania mBanku S.A. w 2024 roku?

Nie jest tajemnicą, że każda pojedyncza przegrana w sądzie oznacza dla banku rozliczenia warte setki tysięcy złotych. Po grudniowych wyrokach TSUE owe rozliczenia będą jeszcze droższe w wyniku odebrania bankom prawa do zarzutu zatrzymania, a także uznania, że początek biegu terminu przedawnienia jest w ich przypadku taki sam jak u pozywających je kredytobiorców. Poniżej niedawne wyroki, które zapadły przeciwko mBankowi S.A. w sprawach o franki. Doskonale obrazują one sytuację tego podmiotu w procesach z frankowiczami.

Gdański Sąd Apelacyjny unieważnia umowę mBanku i nakazuje mu zwrot 297 595,82 zł

W dniu 15 listopada 2023 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku prawomocnie orzekł w sprawie o sygnaturze akt I ACa 2030/22, w której pozwanym był mBank S.A. Bank złożył apelację od niekorzystnego dla niego wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, wydanego dnia 15 września 2022 roku (sygnatura I C 1102/21). Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację banku w całości i obciążył pozwanego kosztami procesu.

Sprawdźmy teraz, jak wyglądał podtrzymany w apelacji wyrok z I instancji. Decyzją Sądu Okręgowego w Bydgoszczy kwestionowana przez powodów, klientów mBanku, umowa Multiplan została uznana za nieważną, a pozwany bank został zobligowany do zwrotu na rzecz swoich klientów kwot po 148 797,91 zł wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę w zapłacie, liczonymi od dnia 26 lutego 2022 roku. Ponadto bank obciążony został kosztami postępowania w II instancji. Wyrok jest prawomocny.

Cała sprawa przeciwko mBankowi trwała od początku do końca 28 miesięcy. Frankowicze zainicjowali spór sądowy w sierpniu 2021 roku. Zysk frankowiczów z doprowadzenia do nieważności umowy Multiplan wynosi łącznie 297 595,82 zł.

Powodów w sprawie reprezentowali adw. Jacek Sosnowski i adw. Dominika Peżyńska – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Zwycięstwo frankowiczów w Opolu – mBank przegrywa prawomocnie w 18 miesięcy

W dniu 6 czerwca 2023 roku w Sądzie Okręgowym w Opolu zapadł wyrok dla sprawy o sygnaturze II Ca 390/23, wytoczonej mBankowi S.A. przez klientów, którzy w 2006 roku zawarli umowę kredytu indeksowanego kursem CHF z poprzednikiem prawnym pozwanego, BRE Bankiem S.A. Sąd Okręgowy w Opolu zajął się niniejszą sprawą na skutek apelacji złożonej przez pozwanego od orzeczenia Sądu Rejonowego w Nysie, wydanego 16 stycznia 2023 roku (sygnatura I C 1222/21). Sąd w Nysie uznał, że kwestionowana przez powodów umowa kredytowa mPlan jest nieważna.

Sąd Rejonowy w Nysie zasądził od pozwanej spółki na rzecz powodów kwoty 14 307,21 złotych oraz 4 111,89 franków szwajcarskich wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę w zapłacie. Ponadto mBank S.A. musi pokryć koszty procesu. Sąd Okręgowy w Opolu oddalił apelację mBanku w całości, a wyrok jest już prawomocny. Cała sprawa sądowa trwała zaledwie 18 miesięcy, a wyrok w II instancji zapadł w rekordowym czasie 3 miesięcy.

Pełnomocnikiem kredytobiorców był adwokat Paweł Borowski.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz