Frankowicze najważniejsze wiadomości

Eurobank przegrywa – Klauzule przeliczeniowe i klauzula zmiany % są niedozwolone

28.02.2015 Gdansk Bank Eurobank Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Sąd Apelacyjny w Gdańsku, wyrok z 19.06.2018 r., sygn. akt V ACa 17/17. Przewodniczący: SSA Anna Strugała (spr.)
Sędziowie: SA Katarzyna Przybylska, SA Teresa Karczyńska- Szumilas.

https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/151000000002503_V_ACa_000017_2017_Uz_2018-06-19_001?fbclid=IwAR2WzA-Dhd6Z1FGi-btnjNkqLCJzPGqP_cIo5GgOo2tWP1opvpYuh8agrG0