wiadomości frankowicze

Czy rok po wyroku TSUE można przegrać sprawę z bankiem o kredyt we frankach?

Ponad 90% rozstrzygniętych w ostatnim czasie spraw frankowych skończyło się wydaniem orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców. Powszechne zatem staje się przekonanie, że sprawy frankowej nie można przegrać.

Sprawy frankowej nie można lekceważyć

Do tak dobrego położenia frankowiczów przyczynił się przede wszystkim zeszłoroczny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE wydany w sprawie państwa Dziubak, jednak mylne jest twierdzenie, że sprawy frankowe sądy rozstrzygają automatycznie, a aktywność kredytobiorcy może się jedynie ograniczyć do złożenia pozwu, w którym wskaże, że domaga się unieważnienia zawartej umowy kredytowej.

Ranking Kancelarii Frankowych

Pomimo pozytywnego nastawienia sądów do roszczeń wysuwanych przez frankowiczów, należy pamiętać, że wydanie każdego wyroku musi być poprzedzone dogłębnym zbadaniem sprawy i ten sam sąd, w pozornie podobnych sprawach, może wydać dwa zupełnie różne orzeczenia, gdyż różne okażą się okoliczności danej sprawy.

Dlatego też nie można sprawy sądowej dotyczącej kredytu we frankach lekceważyć i założyć, że skoro inni wygrywają to ja mnie spotka podobny los. Sądy powszechne, orzekające w sprawach frankowych, nie są bowiem wzajemnie związane wydawanymi orzeczeniami. Żeby więc wygrać proces z bankiem, w sądzie należy udowodnić swoje racje, bo bez tego nawet wyrok TSUE nie zagwarantuje sukcesu.

Na wstępie podkreślić należy, że choć dla frakowiczów nastał najlepszy czas i uzyskanie korzystnego wyroku jest prostsze niż kiedykolwiek, sprawy frankowe nadal uznawane są za jedne z najtrudniejszych, gdyż wymagają bardzo rozległej wiedzy, nie tylko z zakresu prawa, ale też niezbędnego doświadczenia, bo każdy nawet najmniejszy błąd może zakończyć się wydaniem przez sąd niekorzystnego dla kredytobiorcy wyroku.

Sprawy z zakresu kredytów frankowych dotyczą przede wszystkim skomplikowanych kwestii prawnych, które na wielu płaszczyznach nie zostały jeszcze jednoznacznie rozstrzygnięte, dlatego argumentacja przedstawiana w sądzie wszelkie wątpliwości musi rozstrzygać na korzyść kredytobiorcy, z czego mało doświadczony prowadzący postępowanie prawnik nie zawsze zdaje sobie sprawę.

Doświadczony prawnik nadal niezbędny 

Pomoc dobrego i wyspecjalizowanego w sprawach frankowych adwokata lub radcy prawnego jest absolutnie niezbędna. Tylko doświadczony prawnik jest w stanie należycie zadbać o twoje interesy i przekonać sąd, że to właśnie kredytobiorca ma rację.

 

Pamiętać również należy, że bank zawsze jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika. I choć mylącym może być fakt, że banki w większości przypadków przegrywają, to jednak w toku postępowań przez prawników banków wysuwane są coraz to nowe twierdzenia i wnioski. Z tego też względu proces z bankiem jest bardzo wymagający i w jego toku prawnik kredytobiorcy musi ciągle modyfikować przyjętą strategię, by natychmiast reagować na taktykę przyjętą przez bank.

Gwarancją sukcesu w sprawie frankowej nie jest więc liczba dotychczas korzystnie rozstrzygniętych na rzecz kredytobiorców spraw, lecz sprawny i doświadczony prawnik. Żeby więc postępowania z bankiem nie przegrać, właśnie takiego pełnomocnika powinien znaleźć kredytobiorca.

Początkowo, gdy sprawy frankowe nie cieszyły się dużą popularnością i gdy sądy roszczeń frankowiczów nie uznawały za zasadne, tylko kilka kancelarii w Polsce zajmowało się tego rodzaju postępowaniami. Swoją determinacją doprowadziły one do obecnego, korzystnego dla kredytobiorców położenia.

Na przestrzeni lat kancelarie te opracowywały różne strategie, analizy i budowały argumentację, która w końcu została uwzględniona przez sądy, dlatego też właśnie prawnicy z tych kancelarii najlepiej sobie radzą w procesach z bankami, bo są najlepiej do tego przygotowani.

Po wyroku TSUE wzrosło oczywiście zainteresowanie świadczeniem tego rodzaju usług prawnych. Nic więc dziwnego, że na rynku pojawiło się wiele kancelarii, które oferują swoją pomoc frankowiczom. Dla kredytobiorców istotne jednak powinno być od jak dawna dana kancelaria tego rodzaju usługi świadczy.

Kancelarie, które później zaczęły na tym polu działać nie mają tak rozległego doświadczenia jak prekursorzy spraw frankowych, a ich strategie procesowe stanowią zwykle powielenie działań tych bardziej doświadczonych prawników z uzyskanych przez nich wyroków, dlatego też takie działanie nie zawsze kończy się sukcesem i korzystnym dla kredytobiorcy wyrokiem.

Na co muszą uważać osoby pozywające banki za kredyty we frankach

Poszukując prawnika do sprawy frankowej, który sprawnie i z sukcesem przeprowadzi kredytobiorcę przez meandry postępowania sądowego, zwrócić należy uwagę, by posiadał on w tym zakresie odpowiednie doświadczenie. Czytając uzasadnienia niekorzystnych dla frankowiczów wyroków, z łatwością można dojść do wniosku, że części tych niekorzystnych orzeczeń można było z łatwością uniknąć, bo o przegranej przesądziła nieodpowiednia wiedza i doświadczenie pełnomocnika kredytobiorcy.

Zdarzają się bowiem wyroki oddalające powództwo kredytobiorcy o zapłatę, w których uzasadnieniach sąd wskazuje, że powództwo co do zasady było uzasadnione i sąd podziela zarzut abuzywności klauzul indeksacyjnych, ale żądanie pozwu i jego wysokość nie zostały wykazane. Takich błędów z łatwością można było uniknąć.

Niebezpieczeństwo dla kredytobiorców stanowią również wszelkiego rodzaju kancelarie działające jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdyż takie podmioty zwykle są prowadzone przez osoby nie mające wykształcenia prawnego, a ich działalność nie cieszy się zbyt dobrą opinią.

Takie kancelarie są bowiem nastawione na zysk, liczy się ilość, a nie jakość. Celem tych kancelarii jest  pozyskanie jak największej liczby klientów, a sama wygrana w sądzie odchodzi na dalszy plan. Poszukując prawnika do swojej sprawy frankowej kredytobiorca musi więc zdawać sobie sprawę, że takie podmioty funkcjonują i że z całą pewnością podczas poszukiwań trafi na niejedną ofertę takiej właśnie spółki.

Sprawdź: Ranking Kancelarii Frankowych 

Nie rzadko również bywa tak, że kredytobiorca decyduje się na zawarcie umowy z taką właśnie kancelarią z uwagi na cenę, gdyż usługi przez nią świadczone są z reguły tańsze. Niższa cena nie bierze się jednak znikąd i żeby jakiś podmiot mógł sprzedawać swoje usługi za niższe ceny, to oczywistym jest, że koszt tych usług musi być niższy.

W przypadku kancelarii działających w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością niższa cena wynika głównie z tego, że współpracują z nimi początkujący prawnicy, aplikanci, a nawet studenci prawa, czyli osoby dopiero zaczynające karierę prawniczą. W takim więc przypadku koszty kancelarii redukowane są brakiem doświadczenia jej pracowników i współpracowników.

Korzystający z usług takiej kancelarii kredytobiorca musi zdawać sobie również sprawę z tego, że wszelkie rozmowy będzie prowadził zapewne ze specjalistą do spraw frankowych, a na pewno nie z prawnikiem, który w sądzie będzie go reprezentować. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, bo w zasadzie nie wiadomo czy prawnik właściwie zapozna się z prowadzoną sprawą.

Działanie wspomnianych kancelarii w taki, a nie w inny sposób powoduje, że frankowicze coraz bardziej sceptycznie podchodzą do świadczonych przez nie usług. Żaden dobry i doświadczony w sprawach frankowych prawnik nie wchodzi we współpracę z takimi firmami, więc podejmowanie współpracy z pełnomocnikiem ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wiąże się z wysokim ryzykiem wątpliwej jakości reprezentacji w sądzie.

Choć sukces w sprawie frankowej zależy przede wszystkim od umiejętności i doświadczenia pełnomocnika kredytobiorcy, wyrok wydaje sąd, a na to do jakiego sędziego trafi sprawa, kredytobiorca nie ma żadnego wpływu.

Oczywiście najlepszym sędzią jest taki, który posiada doświadczenie w orzekaniu w sprawach frankowych i zwykle tak jest, że sprawy z zakresu kredytów frankowych trafiają np. tylko do trzech sędziów w danym sądzie, dlatego też kancelarie prowadzące wiele postępowań frankowych wiedzą jak poszczególni sędziowie orzekają i jakie mają poglądy, co pozwala im dobrać odpowiednią strategię w postępowaniu.

Prawnik, który ma spore doświadczenie w sprawach frankowych będzie również wiedział, które sądy najczęściej orzekają na korzyść kredytobiorców i jeśli tylko istnieje taka możliwość, powinien nalegać na skierowanie pozwu właśnie do tego sądu. W przypadku spraw przeciwko bankom zachodzi bowiem tzw. właściwość przemienna sądu, kredytobiorca może więc wytoczyć pozew do sądu właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania lub ze względu na siedzibę banku.

Prawnik powinien wówczas wskazać, który sąd jest bardziej przychylny kredytobiorcom i jeśli kredytobiorca będzie chciał złożyć pozew do sądu, który ma mniejsze doświadczenie w orzekaniu w sprawach frankowych, lecz który znajduje się bliżej miejsca zamieszkania kredytobiorcy, powinien odwieść kredytobiorcę od takiego pomysłu.

Frankowiczu działaj! Ale z głową

Reasumując, wyrok TSUE z ubiegłego roku znacznie ułatwił dochodzenie roszczeń przez kredytobiorców i spowodował, że zdecydowana większość spraw frankowych kończy się uwzględnieniem roszczeń kredytobiorców. Wyrok ten jednak nie powoduje, że każda sprawa dotycząca kredytu frankowego zakończy się pomyślnie dla kredytobiorcy i że postępowania z bankiem nie można już przegrać. Zwycięstwo w sprawie frankowej to suma wielu czynników, i o ile na niektóre z nich kredytobiorca nie ma żadnego wpływu, o tyle powinien z rozwagą działać tam, gdzie może realnie wpłynąć na uzyskanie korzystnego orzeczenia.

Takim działaniem jest zaangażowanie do prowadzenia sprawy frankowej kompetentnego adwokata lub radcy prawnego, który posiada duże doświadczenie sądowe w reprezentowaniu interesów kredytobiorców w konfrontacji z bankiem. Poszukując prawnika w pierwszej kolejności należy więc udać się do kancelarii, która prowadzeniem spraw frankowych zajmuje się do lat, jeszcze zanim wydany został przez Trybunał Sprawiedliwości UE wyrok w polskiej sprawie frankowej. Odpowiednio długi staż stanowi gwarancję, że prawnik doskonale zna sprawy kredytów frankowych, zależności i zawiłości, a nie interesuje się tematem od kilku miesięcy, kiedy to ich reprezentowanie frankowiczów stało się modne.

Jeśli z naszego tekstu dowiedziałeś się czegoś ciekawego POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU dla Ciebie to tylko kliknięcie, dzięki któremu zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych informacji w sprawach frankowiczów, a dla nas zachęta do dalszego tworzenia pomocnych treści. Dziękujemy! 

 

 

 

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4.5]

Basia Kownacka

Interesuje ją wszystko co dotyczy prawnych aspektów sporów przeciwko instytucjom finansowym w zakresie roszczeń z tytułu kredytów powiązanych z walutą obcą oraz nieuczciwych praktyk rynkowych. Pod lupę bierze wszelkie kroki podejmowane przez banki w związku ze sporami frankowymi. Bacznie wsłuchuje się w głos Frankowiczów oraz ich rodzin. Chętnie podejmuje tematy społeczne, historie ludzi zmagających się ze spłatą kredytów frankowych. Masz temat? Napisz

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz