porady

Czy każda kancelaria prawna jest dobra do unieważnienia kredytu PKO BP?

PKO BP jako pierwszy zaczął oferować frankowiczom ugody na warunkach rekomendowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i tym samym, był to pierwszy bank, który problematykę spraw frankowych chciał w szerszym zakresie rozwiązać ugodami, jednak kredytobiorcy zamiast porozumień, nadal są bardziej zainteresowani unieważnieniem kontraktu na drodze sądowej.

Umowy o kredyty frankowe PKO BP nie są jednakże proste do podważenia, a to oznacza, że całe postępowanie sądowe jest dużo bardziej wymagające i frankowicz może uzyskać korzystny dla siebie wyrok tylko wtedy, gdy jest w procesie właściwie reprezentowany.

Z PKO BP nie da się bowiem wygrać bez odpowiedniego przygotowania i doświadczenia w prowadzeniu spraw frankowych, a zatem, do sprawy z PKO BP odpowiednia będzie tylko taka kancelaria, która ma w swoim dorobku wiele unieważnień i która zna specyfikę umów kredytowych tego właśnie banku.

Unieważnienie umowy frankowej PKO BP- trudne, ale możliwe.

Mimo iż wszystkie banki działały w przypadku spraw frankowych w ten sam sposób i były ukierunkowane na to samo, czyli na zysk, istnieje obecnie podział na te umowy, które można łatwo unieważnić, i takie, których skuteczne zakwestionowanie wymaga więcej zaangażowania, wiedzy i obycia w tego rodzaju procesach.

Do tej drugiej grupy należą umowy zawierane przez PKO BP, które generalnie uznawana są za trudne, a wynika to przede wszystkim z tego,  gdyż bank pracował na wielu wzorcach umów, które często się zmieniały. W przypadku PKO BP raz opracowana taktyka procesowa się więc nie sprawdzi, każdy przypadek musi bowiem zostać indywidualnie przeanalizowany i rozpracowany, dlatego odpowiednią do prowadzenia sprawy frankowej z PKO BP będzie taka kancelaria, która zna i która przerobiła już te wszystkie umowy PKO BP, a ponadto, może pochwalić się uzyskaniem korzystnych wyroków na gruncie różnych umów PKO BP.

Zobacz: Obietnice kancelarii Frankowiczów – GWARANCJE i zakres obsługi

Do prowadzenia postępowania z PKO BP odpowiednia będzie więc tylko dobra i doświadczona kancelaria, tym samym więc, sprawy nie należy powierzać spółkom lub kancelariom z małym doświadczeniem, gdyż podmioty te nie są w stanie zapewnić usługi na najwyższym poziomie, a to powoduje, że ryzyko przegranej wzrasta.

Przed zleceniem kancelarii sprawy frankowej do prowadzenia, należy się więc upewnić, czy wybrana kancelaria rzeczywiście posiada doświadczenie dzięki któremu proces z bankiem stanowić będzie jedynie czystą formalność, a najprościej można to zrobić zapoznając się z dotychczas prowadzonymi przez kancelarię sprawami.

Nie ma ściśle określonego pułapu wygranych spraw, którego osiągnięcie będzie świadczyło o dużym doświadczeniu kancelarii, przyjmuje się jednak, że jeżeli kancelaria ma ponad 200 wygranych spraw z bankami, to rzeczywiście jest w sprawach frankowych dobrze obeznana i mała jest szansa, że bank czymś taką kancelarię w procesie zaskoczy.

Dobra kancelaria gwarancją szybkiego wyroku.

Poszukując prawnika do sprawy frankowej należy przede wszystkim zwrócić uwagę na ilość procesów frankowych zakończonych sukcesem, czyli to o czym była mowa powyżej, jednak równie istotne jest, by ustalić jak szybko kancelaria potrafi uzyskać korzystne orzeczenie. Cechą charakterystyczną dobrych kancelarii jest bowiem to, że wyroki uzyskują sprawnie, a sformułowana przez nie argumentacja jest tak wyłożona w sądzie, że nie ma najmniejszych wątpliwości co do rozstrzygnięcia, więc sądy wydają wyroki już po jednej rozprawie.

Korzystny w sprawie frankowej wyrok uzyskać można już w kilka miesięcy od wniesienia pozwu, czego przykładem jest orzeczenie wydane w dniu 16 grudnia 2021 roku, sygn. akt: II C 828/21, przez Sąd Okręgowy w Katowicach, w sprawie przeciwko PKO BP.

Proces w pierwszej instancji trwał tylko 6 miesięcy, odbyła się tylko jedna rozprawa (i to w dodatku zdalna), a mimo to Sąd nie miał najmniejszych wątpliwości, że zawarta umowa kredytowa jest wadliwa, gdyż zawiera niedozwolone postanowienia umowne, a konsekwencją tych wad był m.in. fakt, że kredytobiorcy, aż do momentu otrzymania z banku pieniędzy, nie wiedzieli jaką kwotę rzeczywiście w ramach kredytu otrzymają. Jedynym słusznym rozstrzygnięciem w sprawie było więc unieważnienie zawartej umowy.

Nie zapomnij o zabezpieczeniu!

O doświadczeniu i o tym, że dana kancelaria dobrze sobie radzi z prowadzeniem spraw frankowych, świadczy również uzyskiwanie zabezpieczeń w procesie.

Zabezpieczenie w sprawie frankowej polega na czasowym (przez czas trwania postępowania sądowego) zawieszeniu obowiązku spłaty kredytu, gdy więc sąd udzieli zabezpieczenia, kredytobiorca może przestać spłacać kredyt już w kilka tygodni od wniesienia pozwu, nie czekając na prawomocne orzeczenie sądu. Uzyskanie zabezpieczenia jest więc dla frankowicza bardzo korzystne, dlatego ważne jest, by kancelaria prowadząca sprawę potrafiła sprawnie takie zabezpieczenia uzyskać.

Sądy coraz częściej uwzględniają wnioski o zabezpieczenia, a rekordzistą w tym zakresie jest Sąd Okręgowy w Elblągu, który postanowieniem z dnia 15 lutego 2021 roku, sygn. akt: I C 63/21 prowadzonej przez Kancelarię Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni, udzielił zabezpieczenia w sprawie przeciwko PKO BP, już w 9 dni od wniesienia pozwu. Postanowienie to zostało oczywiście zaskarżone przez bank, jednak niespełna dwa miesiące później, a dokładnie 9 kwietnia 2021 roku, zażalenie zostało oddalone, kancelaria reprezentująca kredytobiorców doskonale więc w tej kwestii sobie poradziła.

Kancelarie również walczą o klientów.

Duża popularność spraw frankowych spowodowała, że na rynku pojawiło się wiele nowych kancelarii oferujących pomoc frankowiczom, problem polega jednak na tym, że takie kancelarie najpewniej nie poradzą sobie ze sprawą frankową, bo nie mają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. O tym, że wśród kancelarii działa wielu amatorów świadczą chociażby twierdzenia takich kancelarii, że potrafią wynegocjować najkorzystniejsze warunki ugody, podczas gdy od dawna wiadomo, że ugody nie są z zasady korzystne, a ich „negocjacja” to poruszanie się w ściśle określonych przez bank granicach. Nawet najlepsze kancelarie nie są w stanie wynegocjować więcej, takie twierdzenia to więc czysty marketing.

Szybkie wygrane Frankowiczów z PKO BP

Do ugody próbował przekonać frankowiczów PKO BP w trakcie postępowania prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach, kancelaria reprezentująca kredytobiorców adwokat Jacek Sosnowski adwokaci i radcowie Prawni nie rekomendowała jednak takiego rozwiązania, finalnie więc, wyrokiem z dnia 1 września 2021 roku, sygn. akt: I C 310/21, umowa o kredyt frankowy została unieważniona. Postępowanie trwało zaledwie 5 miesięcy.

Uzyskanie prawomocnego orzeczenia w sprawie przeciwko PKO BP również nie jest czasochłonne, dlatego zawarcie ugody tym bardziej nie jest opłacalne. W Sądzie Apelacyjnym w Katowicach prawomocne orzeczenie zapadło po 19 miesiącach od wniesienia pozwu, wystarczyło więc trochę ponad półtorej roku, by umowę o kredyt prawomocnie unieważnić.

Z kolei w apelacji warszawskiej yrokiem z dnia 23 listopada 2021 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie  I Wydział Cywilny (Sędzia Marzena Konsek- Bitkowska) w sprawie o sygn. akt: I ACa 671/21 prowadzonej również przez Kancelarię Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni oddaliła apelację PKO BP od Wyroku Sądu I Instancji wydanego 30 sierpnia 2021 r. Kredytobiorcy na prawomocne orzeczenie unieważniające zawarty kontrakt czekali trochę ponad dwa lata, co również jest bardzo dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę, że Sąd Okręgowy w Warszawie jest Sądem najczęściej wybieranym przez frankowiczów.

Dobra kancelaria frankowa tak więc poprowadzi sprawę by uzyskać jak najlepsze rozstrzygnięcie dla klienta, a nie będzie kierować się rozwiązaniem, które dla niej będzie korzystne, bo nie będzie wymagało zaangażowania.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz