poradnik frankowicza

Co zrobić aby spłacić kredyt we frankach?

Jak spłacić kredyt we frankach

Kurs franka niezmiennie od kilku tygodni utrzymuje się na wysokim poziomie, dla posiadaczy zobowiązania we frankach szwajcarskich nastał więc trudny czas, gdyż konieczność terminowej spłaty zaciągniętego kredytu staje się coraz bardziej uciążliwa. W przypadku kredytów frankowych istnieje jednak możliwość pewnej „manipulacji” podczas dokonywania spłaty kredytu, która pozwoli ci zaoszczędzić nieco środków i łatwiej będzie ci spłacić kredyt we frankach.

Przewalutowanie kredytu frankowego

Kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich jest drogi, gdyż zależy od kursu waluty obcej, dlatego jednym ze stosowanych rozwiązań, które ma pomóc w spłacie zbyt drogiego kredytu frankowego, jest jego przewalutowanie. Przewalutowanie polega na przeliczeniu kwoty kredytu, która pozostała ci do spłaty, z franków na złotówki biorąc pod uwagę kurs franka z momentu przewalutowania kredytu.

Po takim zabiegu kredyt we frankach staje się kredytem złotówkowym, pozostałe więc do spłaty raty nie są już zależne od wahań franka, jednak choć przewalutowanie wydaje się atrakcyjne, to nie jest rozwiązaniem, które zawsze będzie opłacało się zastosować.

Ranking Kancelarii Frankowych

W przypadku przewalutowania zasadnicze znaczenie ma kurs franka, im bowiem wyższy frank tym przewalutowanie będzie mniej korzystne, bo będzie po prostu droższe. Wskazuje się więc, że kredyt we frankach szwajcarskich najlepiej przewalutować, gdy kurs franka jest na niskim poziomie, lecz przewiduje się, że w niedalekiej przyszłości to się zmieni i zacznie rosnąć.

W chwili obecnej, gdy frank kosztuje ponad 4 zł, przewalutowanie nie jest więc optymalnym rozwiązaniem, choć oczywiście nie można wykluczyć, że obecnie trwająca epidemia i wywołany nią kryzys gospodarczy, nie spowoduje kolejnego, poważnego wzrostu kursu franka.

Szacując czy przewalutowanie ci się opłaci i spowoduje, że kredyt we frankach łatwiej będzie ci spłacić, musisz wziąć pod uwagę również inne koszty związane z przewalutowaniem, na które składają się prowizja dla banku za dokonanie przewalutowania i opłata za sporządzenie aneksu do umowy głównej kredytu.

Wysokość prowizji ustalana jest zwykle w oparciu o saldo zadłużenia i stanowi jego procent, w zależności od banku prowizja waha się więc w granicach 0,5 – 1,5%. Natomiast opłata za sporządzenie aneksu do umowy to koszt w granicach 100 – 350 zł.

Samodzielny zakup franków szwajcarskich

Spłata kredytu we frankach szwajcarskich może być również mniej uciążliwa, gdy samodzielnie zaczniesz kupować franki po niższym kursie i będziesz spłacać kredyt bezpośrednio we frankach.

To rozwiązanie w przypadku kredytów frankowych pozwoli ci uniknąć spreadu stosowanego przez bank, a więc obniży twoją miesięczną ratę kredytu nawet o kilkaset złotych. Rozwiązanie to będzie oczywiście wymagać od ciebie nieco większego zaangażowania, jednak jeśli pozwoli ci zaoszczędzić lub szybciej spłacić kredyt, to z całą pewnością warto się nad nim zastanowić. 

Wniosek o wydłużenie okresu spłaty kredytu we frankach szwajcarskich

Jeśli natomiast, na skutek obecnej sytuacji oraz wzrostu kursu franka, kredyt we frankach stał się dla ciebie wręcz niemożliwy do spłaty, bo jego miesięczna rata znacznie przekracza twoje możliwości finansowe, możesz spróbować wnioskować do banku o wydłużenie okresu spłaty kredytu we frankach szwajcarskich.

Skorzystanie z tego rozwiązania zależy jednak od wielu czynników, a przede wszystkim od tego na jaki okres kredyt hipoteczny został zaciągnięty, bo jeśli okres kredytowania wynosi w twoim przypadku 35 lat, to raczej mała szansa, że bank zgodzi się go jeszcze wydłużyć.

Zobacz: Sztuczna inteligencja sprawdzi umowę i powie czy frankowicz może pozwać bank.

Ponadto, tak samo jak w przypadku przewalutowania, ostateczna decyzja o wydłużeniu terminu spłaty kredytu należy do banku. Nie można również zapomnieć, że choć wydłużenie okresu spłaty obniży nieco miesięczną ratę twojego kredytu, to jednak finalnie poniesiesz jeszcze wyższe koszty związane ze spłatą kredytu we frankach szwajcarskich, bo dłużej ponosić będziesz zawarte w umowie ryzyko kursowe, dlatego rozwiązanie to powinno być traktowane jako ostateczność.

Wakacje kredytowe – chwila wytchnienia

W ostatnim czasie popularny stał się również pomysł wakacji kredytowych, czyli czasowego zawieszenia płatności kolejnych rat kredytu.

Rozwiązanie to może być stosowane nie tylko w przypadku kredytów frankowych, tutaj jednak również wiele zależy od polityki poszczególnych banków. Każdy bank we własnym bowiem zakresie, kwestię czasowego zawieszenia spłaty kredytu uregulował, okres wakacji kredytowych wynosi więc od 3 do 6 miesięcy, a zawieszeniu ulega tylko część kapitałowa kredytu lub część kapitałowa wraz z odsetkową, czyli cała miesięczna rata.

Pamiętać jednak należy, że zawieszenie płatności, to nie umorzenie, a więc wcześniej czy później zawieszoną ratę będziesz musiał uiścić i w tym zakresie banki również stosują dwojakie praktyki, gdyż albo wydłużają okres spłaty kredytu o czas zawieszenia zobowiązania, albo kwotę z zawieszonych rat doliczają do pozostałych rat do spłaty.

Sprawdź: Czy każdą umowę frankową można obecnie unieważnić?

Wakacje kredytowe pozwolą więc przez kilka miesięcy odetchnąć ci od spłaty kredytu we frankach, nie jest to jednak rozwiązanie, które zupełnie uwolni cię do spłaty kredytu we frankach szwajcarskich.

Skorzystanie z wakacji kredytowych to jednak dobry moment by w tym czasie skompletować odpowiednie dokumenty i wnieść do sądu pozew na podstawie zawartej przez ciebie frankowej umowy kredytowej, gdyż tylko w ten sposób dokonasz spłaty kredytu we frankach z najmniejszym obciążeniem swojego budżetu.

Skuteczne sposoby na pozycie się kredytu frankowego

Kredyt we frankach możesz przede wszystkim odfrankowić, czyli usunąć z zawartej umowy kredytowej niedozwolone postanowienia umowne dotyczące klauzul walutowych, dzięki którym bank mógł dowolnie kształtować wysokość twoje zobowiązania i kwoty do spłaty, a przez które ty spłacałeś przez lata kredyt w zawyżonej wysokości.

Po odfrankowieniu kredyt we frankach staje się kredytem złotówkowym oprocentowanym stawką LIBOR, obniżeniu więc ulegną twoje przyszłe raty, gdyż pozostały do spłaty kredyt nie będzie zależny od kursu franka.

Bank zobowiązany będzie na nowo przeliczyć wymagane do spłaty raty. Ponadto, po stronie banku powstanie obowiązek zwrotu nadpłaty, która powstała na skutek stosowania przez bank niedozwolonych postanowień umownych, w końcu te postanowienia nigdy cię nie wiązały i nigdy tak naprawdę nie powinieneś świadczyć na ich podstawie.

Na skutek odfrankowienia kredyt we frankach nie upada, lecz umowa kredytowa wykonywana jest nadal, ale w zmienionej formie, gdyż wyeliminowany z niej zostaje kurs franka, spłacasz więc kredyt w niższych miesięcznych ratach i bez ryzyka kursowego.

 

Innym rozwiązaniem jest unieważnienie zawartej umowy o kredyt we frankach, żeby jednak umowę unieważnić, tak samo jak w przypadku odfrankowienia, wnieść musisz pozew do sądu. Unieważnienie ma jednak zdecydowanie dalej idące skutki, gdyż po stwierdzeniu przez sąd nieważności, zawarta umowa o kredyt hipoteczny przestaje istnieć, traktowana jest tak jakby nigdy jej nie było, powstaje jednak wówczas obowiązek wzajemnego zwrotu otrzymanych świadczeń przez strony takiej umowy.

Po twojej stronie powstanie więc obowiązek zwrotu równowartości otrzymanego kapitału, lecz bez żadnych odsetek, natomiast bank będzie musiał zwrócić ci wszystkie pobrane raty wraz z odsetkami, prowizję za udzielenie kredytu, opłatę z tytułu składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i wszystkie inne opłaty, które poniosłeś w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy o kredyt we frankach szwajcarskich.

Zobacz: Prawomocne unieważnienie kredytu frankowego – Santander Bank Polska PODDAJE SIĘ JUŻ PO I INSTANCJI!

Dla wielu kredytobiorców właśnie wizja zwrotu otrzymanego kapitału jest na tyle przerażająca, że zupełnie rezygnują z dochodzenia roszczeń przeciwko bankowi lub ograniczają swe roszczenie, co jest zupełnie bezpodstawne. Jeśli bowiem nawet przyjmiemy, że pomiędzy stronami nieważnej umowy o kredyt we frankach powstanie obowiązek wzajemnego zwrotu świadczeń, gdyż kwestia przedawnienia w sprawach frankowych nadal jest dyskusyjna, to dokonując wzajemnego potrącenia przysługujących każdej stronie świadczeń, może się okazać, że nic bankowi nie jesteś winien, bądź kwota twojego zadłużenia jest niewielka.

Musisz bowiem pamiętać, że przez lata wpłacałeś do banku znacznie więcej niż powinieneś i zdarzały się już przypadki, że po unieważnieniu przez sąd umowy o kredyt hipoteczny odnoszącej się do franków szwajcarskich i wzajemnym rozliczeniu, okazywało się, że kredytobiorca spłacił już w całości otrzymany od banku kapitał, podczas gdy bez unieważnienia kredyt spłacałby jeszcze kilka lub kilkanaście lat.

Nie bez powodu mówi się więc, że unieważnienie umowy o kredyt we frankach jest najkorzystniejszym dla kredytobiorcy rozwiązaniem, warto zatem z niego skorzystać.

Jak wynika z powyższego, masz kilka możliwości by kredyt we frankach spłacić w sposób, który będzie dla ciebie najmniej uciążliwy, lecz nie ma wątpliwości, że pozwanie banku jest rozwiązaniem najlepszym, gdyż tylko w ten sposób całkowicie eliminujesz z umowy kurs franka.

Pamiętać ponadto musisz, że pozywając bank masz możliwość złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia w postaci zawieszenia spłaty kredytu na czas postępowania sądowego. Sądy coraz częściej wnioski te uwzględniają, a dla ciebie oznacza to tyle, że nie będziesz musiał spłacać kredytu w trakcie procesu, a gdy uda ci się uzyskać unieważnienie zawartej umowy, kredytu we frankach szwajcarskich już nigdy nie będziesz musiał spłacać.

Jeśli z naszego tekstu dowiedziałeś się czegoś ciekawego POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU dla Ciebie to tylko kliknięcie, dzięki któremu zawsze będziesz miał dostęp do najnowszych informacji w sprawach frankowiczów, a dla nas zachęta do dalszego tworzenia pomocnych treści. Dziękujemy! 

 

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz