Wyroki frankowicze

BOŚ Bank – umowa denominowana nieważna

Jak się okazuje i te umowy można unieważnić.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli, wyrok z 15.03.2019 r., sygn. akt I C 3744/17. As. SR Joanna Bender-Czochara