poradnik frankowicza

BNP PARIBAS i UGODY dla Frankowiczów – wiemy co proponuje bank

Następny bank deklaruje rozpoczęcie procesu oferowania Frankowiczom ugód. Jest nim BNP Paribas – szósty pod względem aktywów bank w Polsce. Poinformował on kilka dni temu o zakończonym pomyślnie pilotażu ugód „na warunkach indywidualnie oferowanych i negocjowanych z kredytobiorcami”. Dotychczasowe sygnały nie dają jednak wielkiej nadziei dla posiadaczy kredytów frankowych w tym banku. Jeżeli BNP Paribas zdecyduje się na szeroką akcję proponowania ugód Frankowiczom, z pewnością nie nastąpi to na korzystnych warunkach.

Pomimo że bank ujawnia niewiele informacji na temat szczegółowych warunków ugód, udało nam się dotrzeć do kilku propozycji złożonych posiadaczom kredytów w CHF przez BNP Paribas. Trudno określić je atrakcyjnymi dla kredytobiorców frankowych, a ponadto znacznie odbiegają one od kryteriów określonych przez Szefa KNF.

Warto przypomnieć, że ugody na warunkach KNF proponuje PKO BP oraz ING BANK. Pozwalają one kredytobiorcom odzyskać średnio najwyżej 30% tego, co jest do osiągnięcia na drodze procesu sądowego.

Frankowicze zalewają sądy pozwami przeciwko BNP Paribas, bank zdecydował się na ugody

W obliczu informacji dotyczących sytuacji prawnej banku BNP Paribas w kontekście sporów z Frankowiczami, wydaje się że to nie pomyślny wynik akcji pilotażowej, ale lawinowy wzrost skali pozwów skłonił bank do rozważania procesu ugód na masową skalę.

Bank BNP Paribas posiada portfel kredytów w CHF o wartości około 4,5 mld złotych, z czego około 60% to kredyty typowo walutowe, a pozostałą część stanowią kredyty denominowane kursem franka szwajcarskiego.

W skład portfela wchodzą aktywa walutowe przejęte po wchłoniętym przez BNP Paribas we wrześniu 2014 roku Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) oraz kredyty frankowe dawnego Fortis Bank Polska.

Przeczytaj: Sztuczna Inteligecja sprawdzi Twoją umowę BNP PARIBAS w 2 min i powie czy możesz pozwać bank

Pod względem liczby pozwów złożonych przez Frankowiczów bankowi BNP Paribas jeszcze daleko do czołówki (najwięcej postępowań sądowych zostało wszczętych przeciwko mBank, PKO BP i Bankowi Millennium), jednak niepokojąca jest dynamika przyrostu nowych spraw w tym roku.

Na koniec III kwartału 2021 toczyło się w sądach 1790 spraw przeciwko BNP Paribas, ale w przeciągu trzech miesięcy przybyło ich 416, co stanowi wzrost w porównaniu do poprzedniego kwartału o 30%. Natomiast w porównaniu do grudnia 2020 roku, liczba pozwów zwiększyła się aż o 178%, co było najszybszym przyrostem na rynku. Dane te pokazują, że posiadacze kredytów frankowych w BNP Paribas „przebudzili się” w ostatnim okresie i zaczęli szturmować sądy.

Informacje na temat liczby nowych postępowań wyraźnie zaniepokoiły zarząd banku, gdyż zdecydował się on na zwiększenie rezerw za IV kwartał 2021 zawiązywanych na ryzyko prawne związane z hipotekami frankowymi aż o 580 mln złotych. Do tej pory bank posiadał rezerwy na ten cel w wysokości niespełna 700 mln złotych, a kwartalne odpisy nie przekraczały 200 mln złotych. Łącznie rezerwy BNP Paribas na zabezpieczenie sporów sądowych z Frankowiczami sięgną zatem na koniec roku kwoty 1,3 mld złotych, co przełoży się na pokrycie portfela kredytów walutowych na poziomie 29%.

Z powodu tak olbrzymiej rezerwy za IV kwartał bank spodziewa się straty netto za ten okres, jednak cały 2021 rok zamknie na plusie. Z komunikatu prasowego wynika, że bank ma świadomość wzrostu skali niepewności prawnej związanej z portfelem kredytów frankowych i nie wyklucza, że w ciągu najbliższych czterech lat może nastąpić dalszy skok w górę liczby pozwów.

Ponadprzeciętne tempo przybywania nowych spraw sądowych skłoniło bank do wdrożenia programu ugód.

Bank spodziewa się zapewne, że w ten sposób odwiedzie pozostałych kredytobiorców od pomysłu złożenia w sądzie pozwu.

Z informacji, do których dotarliśmy wynika jednak, że dotychczasowe propozycje ugodowe banku są niekorzystne i mało który Frankowicz decyduje się na ich zaakceptowanie.

Niekorzystne ugody oferowane przez BNP Paribas

Na temat warunków ugód, które bank zamierza proponować masowo Frankowiczom wiadomo na razie niewiele.

Bank oświadczył jednak, że na obecnym etapie nie zdecydował się proponować kredytobiorcom frankowym ugód w kształcie określonym przez Przewodniczącego KNF.

Już z samej tej wypowiedzi wynika, że ugody oparte na warunkach KNF byłyby dla banku zbyt dużym obciążeniem, dlatego kredytobiorcy otrzymają gorsze propozycje konwersji kredytu niż ma to miejsce w przypadku PKO BP czy ING BANK, co i tak pozwala odzyskać maksymalnie 30% korzyści z unieważnienia umowy lub jej odfrankowienia przez sąd.

Przez kilka miesięcy BNP Paribas prowadził akcję pilotażową ugód skierowaną do wytypowanych kredytobiorców, którym oferował ugody na własnych warunkach.

Z informacji pochodzących od klientów, do których takie propozycje zostały skierowane wynika, że punktem wyjścia jest obniżenie o 20% salda zadłużenia wyliczonego przez bank w oparciu o kurs CHF.

Bank co prawda dopuszcza możliwość negocjacji, ale maksymalnie da się utargować zmniejszenie salda o 30-33%. Pracownicy banku nie są skłonni do przekroczenia tej bariery. Jest to gorsza propozycja niż rekomendacja KNF, co przełoży się zapewne na fiasko akcji banku. Kredytobiorcy nie godzą się bowiem na zaproponowane warunki.

Trudno w tym przypadku mówić zarówno o atrakcyjności oferty dla kredytobiorców, jak i o skłonności banku do większych ustępstw.

Warto wspomnieć, że według ogólnego założenia ugody mają zmierzać do przekształcenia kredytów frankowych w złotowe, a także do zmiany korzystnego oprocentowania kredytów walutowych na typowe dla kredytów w PLN, tj. oparte na wskaźniku WIBOR plus marża. Stawka referencyjna WIBOR 3M stosowana jako podstawa oprocentowania kredytów złotowych wzrosła po ostatniej serii podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej o 2,12 punktu procentowego (z poziomu 0,25% w dniu 06.10.2021 do aktualnej na dzień 20.12.2021 wysokości 2,37%).

 

Bezpłatne kalkulatory dla Frankowiczów pozwalają wykonać przybliżone obliczenia

W Polsce zapowiadane są następne podwyżki stóp procentowych, które znacząco odbiją się na wysokości rat kredytów złotowych. Realny wzrost oprocentowania przełoży się także na wysokość rat kredytów przekształconych w złotowe w ramach ugód.

Ugody proponowane przez BNP Paribas nie pozwalają na znaczące obniżenie salda zadłużenia, a dodatkowym aspektem jest zmiana sposobu ustalania oprocentowania kredytu po konwersji, która wywinduje w górę przyszłe raty. Jest to więc kolejna mało opłacalna oferta ze strony banku deklarującego chęć dogadania się z Frankowiczami.

Tymczasem w sądach coraz częściej i szybciej zapadają korzystne wyroki w sprawach przeciwko BNP Paribas. Wadliwość umów tego banku została potwierdzona decyzją UOKiK z września 2020 r. i nałożoną na bank karą finansową za stosowanie niedozwolonych postanowień odnoszących się do sposobu ustalania kursów przeliczeniowych, co zwiększa szanse na skuteczne zakwestionowanie umowy w sądzie.

 

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Frankowicz

Poznaj najnowsze informacje ważne dla frankowiczów. Opinie wyrażone w tekście wyrażają osobiste poglądy autora

Dodaj Opinie

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz